Hopp til innholdet

Lyst til å ta en master i barnelitteratur?

Det kan de tilby ved Høgskolen i Bergen. Og du bør bestemme deg fort. Søknadsfristen er allerede 7. mars og studiet har kun 12 plasser. Vi tok en prat med student Maren Karlsen under Se og Les-konferansen i Bergen i begynnelsen av februar for å høre mer.

Hvorfor valgte du akkurat dette studiet?

– Jeg har lærerhøgskolen og en bachelor i norsk. Bacheloroppgaven min handlet om skolebibliotek. Jeg tok utgangspunkt i ett bibliotek og så nærmere på hvilke elever de nådde fram til. Hva slags litteratur satset de på? Som teoretisk bakgrunn brukte jeg Becoming a reader av Appleyard og ”Bok i bruk”-heftene lesesenteret i Stavanger gir ut. Det overordnede perspektivet var litteraturformidling for barn og unge. Da ble det en naturlig fortsettelse å ta en master i barne- og ungdomslitteratur.

Maren Karlsen. Foto: PrivatHvilken bakgrunn har dere som går der?

– De aller fleste har en pedagogisk bakgrunn fra skole eller barnehage, noen har i tillegg studiepoeng fra nordisk og litteraturvitenskap ved UiB, eller de har bibliotekbakgrunn.

Kan du si litt om hvordan studiet er lagt opp?

– Studiet har en sterk faglig vinkling. I forhold til lærerstudiet er det en mye sterkere faglig og teoretisk spesialisering, og sammenliknet med NBIs forfatterstudium har dette studiet ikke noen kreative deler. Vi forbereder oss på å bli fagpersoner i barne- og ungdomslitteratur. Masterstudiet er to-årig.I tillegg til masteroppgaven inneholder det fem obligatoriske emner: ”barne- og ungdomslitteraturens konstruksjon av barndom og ungdom”, “barne- og ungdomslitteraturens estetikk”, ”fagtekster for barn og unge”, ”vitenskapsteori, metode og akademisk skriftarbeid” og ”litteraturformidling”. En stor glede i studieløpet har vært valgfriheten vi studenter har fått i til å spesialisere oss innenfor ulike emner på eksamener og gjennom andre oppgaver.

 

Hva liker du best?

– Akkurat nå har vi om vitenskapsteori og metode sammen med masterstudentene i dramapedagogikk og musikkpedagogikk. Da får vi satt kunstbegrepet i et større perspektiv. Hva vi får ut av det avhenger også av bakgrunnen vår, men det store perspektivet er viktig. Hvor kan man plassere barnelitteraturen i dette? Også emnet ”barne- og ungdomslitteraturens konstruksjon av barndom og ungdom” var svært givende.

Hva vil dere med mastergraden deres?

– Vi vil ulike ting, mange vil ut i skolen og fortsette med litteraturformidling, og mange vil ut i kulturlivet på ulike måter. Selv kunne jeg tenke meg både skole og å jobbe på litteraturfeltet. Jeg prøver å være aktivt med i litteraturmiljøet i byen, for tiden jobber jeg på litteraturkafeen Lillelørdag på litteraturhuset i Bergen. Vi serverer grøt og driver aktivt litteraturformidling til de minste gjennom opplesninger. Det hadde vært en drøm å få være med å utvikle og formidle god litteratur på fulltid. Det blir spennende å se hva slags muligheter som venter.

Masterstudiet er et heltidsstudium som går over 2 år og fullført eksamen gir 120 studiepoeng. Man kan søke opptak etter tre år på grunnskolelærerutdanningen. Det første året av mastergraden erstatter det siste året av grunnskolelærerutdanningen.

Ifølge høgskolens nettsider vektlegger masterstudiet forskningsmetodiske og vitenskaps-teoretiske problemstillinger knyttet til analyse og formidling av barnelitterære tekster, og det kreves at du har interesse for et variert utvalg av tekster og for å utvikle en teoretisk forståelse av barne- og ungdomslitteraturens estetikk og danningsmuligheter. 15 dagers skole- eller barnehagepraksis inngår i første år av studiet.

Opptakskrav

  • Enten de tre første årene av lærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller tilsvarende og minst 60 studiepoeng i norsk eller engelsk
  • Eller relevant bachelorutdanning med minst 80 studiepoeng i norsk, nordisk, engelsk eller litteraturvitenskap

Tone Birkeland, medforfatter av Norsk barnelitteraturhistorie, er en av faglærerne ved studiet.

– Det er plass til 12 studenter på studiet, og de heldige blir tatt opp i et godt faglig miljø. Som student hos oss blir du sett, sier Birkeland.

Fagmiljøet samarbeider med flere nasjonale og internasjonale institusjoner, og studentene har også mulighet for å reise på utveksling.
Søknadsfrist: 7. mars 2014

 

 

Relaterte innlegg