Hopp til innholdet

Godt nok? – Fra en bibliotekar og formidlers ståsted

 

av Vigdis Mørland, Fagleder barn og ungdom, Lørenskog bibliotek.

Rasta skole har bokuke, og tradisjonen tro kommer de med alle trinnene. Jeg skal ha bokprat for 2. trinn og går til lettlest hylla, for å finne bøker. Da går det opp for meg. Kan jeg egentlig stole på at alle bøkene på hylla faktisk er lettleste, og hva med kvaliteten? Vigdis3-2                                                                     

Lettlestlitteratur

På mange måter kan en se på dagens lettlestbøker som et tilbud rettet mot barn som nettopp har lært, eller skal lære å lese. Dermed blir lettlest synonymt med nybegynnere. Den viktigste oppgaven til en lettlest bok er å gi barna en smak på hva litteraturen kan tilby, og på den måten stimulere til leselyst (Teigland, 2002).

Serielitteratur

De siste årene har serielitteraturen på mange måter dominert bokmarkedet. I 2012 utgjorde serieutgivelser 62 % av all barne- og ungdomsbøker som ble gitt ut.

Lettlestserier som «Leseløve» og «Lesehesten» er konseptbasert. Det vil si at de er basert på en form, og laget etter en mal med felles logo og omslag utgitt av flere forfattere (Ørjasæter, 2013).

Hva gjør seriene så populære

Jeg tror at seriebøkene gir barn en følelse av tilhørighet. Den faste strukturen bidrar til at barna ønsker å komme tilbake, og vil derfor velge bøker som er tilnærmet like. En serie med så mange utgivelser skaper et godt utvalg, og dermed gode muligheter for å finne en bok de liker. Men også mulighet for å finne en ny hvis en ikke faller i smak.

At serier er populært ser vi også av utlånsstatistikken fra bibliofil- bibliotek (2016). Der de 100 mest utlånte titlene stort sett er serielitteratur, og unntakene er noen bildebøker og en og en annen roman.

Foreldre ønsker at barna skal bli gode lesere, og et lett bytte for forlagene. De både kjøper og låner bøker innenfor lettlestseriene til barna, for at de skal få mengdetrening og følge en gjennomsnittlig leseutvikling.

Kjennetegnet ved disse seriene er nettopp en særpreget logo, og en felles utforming. Etter min mening er de utformet tilnærmet likt for å skape merkevaretroskap hos små lesere.lettlest

Ved Lørenskog bibliotek finner vi en egen hylle med lettlestbøker, og det er vanlig også i andre bibliotek noe som bekreftes av Inger Østenstad (2006).  Det blir da enkelt for barna å finne en bok som er tilnærmet lik en de allerede har lest.

Kvalitet

Men hvem skiller de dårlige bøkene fra de gode når det står hundrevis av lettlestbøker på hylla, og det stadig gis ut nye?

Ofte synes jeg innkjøpsordningen både for forfattere og forlag er en sovepute, og fokus noen ganger ligger på å skrive en bok som er god nok! God nok til å komme innunder innkjøpsordningen. Jeg blir ikke mindre skeptisk når jeg leser artikkelen til Østenstad, der hun påpeker at for mange forfattere er lettlestbøkene bok nummer to eller tre. Dermed vil mange lettlestbøker havne utenfor innkjøpsordningen, og går ikke gjennom den kvalitetskontrollen innkjøpsordningen på mange måter er.

Leselyst og leseglede

Det er viktig med en god inngang til litteraturen. Tenk bare på hvilke uante muligheter vi har som lesere. Vi kan ta en flukt fra hverdagen, utforske kreativiteten, og ikke minst lage våre egne bilder. Dette blir viktigere og viktigere etter min mening, da vi ellers i hverdagen er omgitt av bilder som forteller en sannhet.

Underveis i leseopplæringen, og leseutviklingen mister vi noen av barna. Mange blir gode lesere, men noen vil forbli lesesvake. Etter min erfaring er det mindre viktig for forlagene å tilby tilrettelagt litteratur til lesesvake mot slutten av barneskolen. Dette er noe forlagene burde fokusere på, da det er viktig med gode bøker med temaer de kan kjenne seg igjen i for denne gruppen.  Da blir «Leser søker bok» et viktig hjelpemiddel for oss som formidler litteratur.

Her er «Leser søker bok» sin informasjonsvideo spilt inn ved Lørenskog bibliotek, som er et av mange «Bok til alle bibliotek».

https://www.youtube.com/watch?v=sVFv1M7mbx0

Min konklusjon

Kan jeg som bibliotekar og fagperson gå god for lettlestserier som «Leseløve» og «Lesehest», og andre serier på lettlesthylla? Kan jeg formidle seriene som bøker med god kvalitet, som vil være med på å utvikle barns leselyst og leseglede? Der må jeg nok dessverre si nei. Til det er det for stor variasjon i kvaliteten i disse seriene. Merkingen gir ingen garanti, og for å kunne gi det enkelte barnet den hjelpen det trenger må vi som formidlere kjenne både boken og barnet før vi kan anbefale gode og ikke minst spennende lettlestbøker tilpasset deres lesenivå.

Lettlest serielitteratur til glede og besvær!

Ja det er kanskje noe i det. For brukes bøkene riktig er det en gullgruve for barn som skal knekke lesekoden. Hvis barna i tillegg får en god leseopplevelse og ikke kun mengdetrening, er jeg sikker på at de langt på vei vil utvikle leselyst og leseglede.

Lettlest er en sjanger som må tas på alvor. Barn fortjener gode bøker, gode leseopplevelser og den gode fortellingen. Men da må vi slutte å tro at «Leseløve» og «Lesehesten» i kraft av sitt navn og seriekonsept betyr god kvalitet.

Så håper jeg dette innlegget er med på å bevisstgjøre oss som bibliotekarer og formidlere om at bøkene i lettlesthyllen kanskje ikke er så lette å lese likevel!

 

 

 

Les mer om nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge.

 

 

Referanser

Bibliofil. (2016)100 mest utlånte barnebøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder. Hentet fra Bibliofil: http://www.bibsyst.no/top100ustat-barn.html

 

Teigland, A. S. (2002). Lettlestbøker- For hvem. Norsklæreren, ss. 26-31.

Ørjasæter. (2013). Serielitteratur. Hentet fra Norsk Barnebokinstitutt: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/utstilling-serielitteratur/

Østenstad, I. (2006). Lettlesbøker til besvær. Hentet fra Barnebokkritikk: http://arkiv.barnebokkritikk.no/modules.php?name=News&file=article&sid=30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referanser

Ørjasæter. (2013, oktober 1). Norsk Barnebokinstitutt. Hentet fra Serielitteratur: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/utstilling-serielitteratur/

Relaterte innlegg