Hopp til innholdet

KJEDELIGE OG BARNSLIGE BØKER PÅ BIBLIOTEKET

av Gry Hagebakken Steen.

Det er bare kjedelige og barnslige bøker på biblioteket. Dette er tilbakemeldingen fra en gruppe barn som er på biblioteket og skal låne seg bøker. Er det virkelig slik? Uansett om det stemmer eller ikke, har vi en jobb å gjøre. Vi må beholde leselysten og lesegleden.Gry

 

På biblioteket

En gruppe elever fra tredje trinn er på biblioteket. De skal låne seg bøker, som skal leses i lesekvarten. Elevene starter hver dag med å lese i ett kvarter før undervisningen begynner. Bøkene de leser i denne tiden, skal være i nærheten av lesenivået, som det er kartlagt at de er på. Det handler om elevenes leseferdigheter. Hvordan leseferdighetene kan bedres ved å øve på å lese på et nivå til man mestrer det og så gå videre til neste.

 

De fleste i denne elevgruppen er på et lesenivå, der de skal låne bøker på reolen med rød tape, også kalt lettlestbøker. Vi har valgt å kalle den rødreolen.

Problemet er at det ikke er noen bra bøker der, som de vil låne.

Elevene på tredje trinn vil for eksempel helst låne Marg & Bein, Pingles dagbok, Harry Potter, Villheks og Dustedagboka. Det er de beste bøkene synes dem.

Det er bare det at de står på hylla med gul tape og er i utgangspunktet på et høyere lesenivå enn de er på. Derfor får de ikke lese dem i lesekvarten, men de får låne og lese dem i andre settinger. Det er fine bøker å kunne lese hjemme og gjerne sammen med en voksen.

 

Hva gjør at de ikke liker bøkene på rødreolen?

Det er nok flere grunner til at de bøkene ikke er så populære.

Det kan være at vi ikke har mange nok gode bøker, med tema og innhold som de er opptatt av. Kanskje har vi blitt revet med på lettlest bølgen og har kjøpt inn bøker på biblioteket som ikke holder mål når det gjelder kvalitet. Bøker som ikke gir gode leser opplevelser og motivasjon til å lese mer.

Elevene hos har nok ikke mistet motivasjon, men vil de heller låne andre bøker enn lettleste.

Vi har en god del bra bøker i lettlest kategorien også, men de er kanskje vanskelig å finne?

En mulig årsak til det kan være at noen av de gode bøkene har feil «innpakning». De har ikke en framside som er med på å «selge inn» boka. Framsiden kan bety mer enn innholdet når de velger å låne en bok. Et eksempel er ei bok av Mary Osborne og Ridder ved daggry. Den kjøpte jeg inn i ny utgave. Den ble lånt ut med en gang, men den gamle boka fikk stå i fred.

Vi lever i en tid der vi er omgitt av visuelle inntrykk, så det er naturlig at «utseende» har betydning når elevene velger bok.

Det er også tøft blant elevene å lese for eksempel Pingles dagbok og Gutta i Trehuset og de liker dem godt. Ekstra tøft er det når eldre søsken også leser de samme bøkene.

Dette er også bøker det blir reklamert for og som selger bra. Bøkene finner vi ofte på bestselger hyllen hos bokhandlerne og er derfor lett å se. Annen litteratur av god kvalitet og som ikke selger i samme grad, kommer ikke på bestselger hyllene og vies ikke like mye oppmerksomhet. Flere av de bøkene jeg har nevnt, står på bokhandlerforeningens sin liste på nettet over de mest solgte bøkene bare i løpet januar 2016.

Markedsføring og tilgjengeligheten påvirker også de som kjøper bøker. Foreldre vil nok også velge å kjøpe bøker blant de som er best selgere og for eksempel Leseløve bøkene når de kjøper bøker til barna sine.

 

Hvordan få vekket interessen for bøkene på rødreolen?

Jeg valgte å ha bokpresentasjon for denne elevgruppen. Jeg tok med bøker med spenning og humor. Bøker jeg synes er bra, populære bøker, gamle og nye bøker.

Jeg presenterte bøkene ved å vise de fram. Noen av bøkene leste jeg litt fra, noen dramatiserte jeg fra og noe bare fortalt jeg om. Timen etter fikk de komme og låne bøker på biblioteket.

 

Dagen etter ble ikke denne gruppen sin lesekvart ett kvarter, den ble tjue minutter. Eleven leste med stor iver. Læreren fortalte om åtte elever, som gikk på rekke og leste i bøkene sine helt til de skulle legge dem fra seg i skuffen sin. Det hadde han aldri opplevd.

Det skulle ikke så mye til for å få vekke interessen deres og vi kan kanskje si at bokpresentasjon ble en liten suksess.

 

Jeg har skaffet meg en gjeng med motiverte lånere på biblioteket, som gjør meg ør i hode og svett hver gang de er der. Mange av dem ønsker anbefaling på bøker når de er på biblioteket.

Elevene har gjennom bokpresentasjonen, fått gode lese opplevelser og motivasjonen for å lese bøker er stor.

En elev spurt meg en dag: Hvor hadde du gjemt alle de gode bøkene Gry?

 

LITTERATURLISTE

 

Balling, Gitte & Grøn, Rasmus (2012) “Formidling af læseoplevelser? En

undersøgelse af læseoplevelsens karakter og mulige formidlingspotentiale”. I Nordisk

Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, årg 1, nr. 3. Tilgjengelig fra:

http://www.ntik.dk/2012/nr3/groen.pdf

Teigland, Anne-Stefi (2002) Lettlestbøker – for hvem? Norsklæreren, nr. 1

http://www.bokhandlerforeningen.no/boklista/Barneboklista+-+skj%C3%B8nnlitteratur/726

Relaterte innlegg