Hopp til innholdet

La barn og unge lese nyere litteratur

Skrevet av Line Reichelt Føreland, student ved NBIs nettstudier i samtidslitteratur for barn og unge

Med denne teksten vil jeg slå et slag for nyere barne- og ungdomslitteratur. Ikke fordi jeg mener vi bør slutte å lese eldre litteratur, ei heller fordi jeg mener at all ny litteratur som gis ut er verdt å slå et slag for. Jeg gjør det fordi jeg tror det er viktig å formidle litteratur til barn og unge som sier noe om den tida vi lever i akkurat nå, og som dermed kan si noe om hvordan det er å være ung i dag. Dette betyr ikke at all samtidslitteratur skal speile tida vi lever i nå. Jeg vil heller argumentere for at en sentral del av samtidslitteraturen gjør det, og at dette har en viktig funksjon.

Det trengs rom for en litteratur som tematiserer aktuell problematikk i dagens samfunn. Aktuelle tema kan gjelde alt fra klimakrisa og flyktningproblematikk til nye familiekonstellasjoner og kjønnsidentitet. Tematikken spenner seg med andre ord over et svært vidt område. Litteraturen som gis ut er heller ikke ensartet, men omfatter en rekke ulike sjangre og medium. Det dreier seg med andre ord ikke kun om hva det blir skrevet om, men også hvordan.

Samfunnskritisk litteratur er ett eksempel på en litteratur som tematiserer aktuell problematikk. Dette er ikke en helt ny sjanger, men på grunn av tematikken vil bøker av denne typen være aktuelle når de gis ut, og etter hvert kan de bli utdaterte. Et eksempel på en samfunnsorientert bok for ungdom er Sommer i Norge av Taran Bjørnstad (2017). Her får vi et innblikk i livet til Nokokure. Hun er en ung asylsøker, og vi følger hennes søknadsprosess og menneskene hun møter i prosessen. I omtalen fra forlaget beskrives boka nettopp som en bok som gir en personlig vinkling på en av samtidas store utfordringer.

Bøker som tar for seg aktuell problematikk i dagens samfunn kan gi leserne, uavhengig av alder, noen nye perspektiver og dermed utvide deres horisont. En grunn til å lese nettopp skjønnlitteratur om samfunnstematikk og ikke kun faglitteratur, er at leseren får en subjektiv opplevelse av en problematikk. Selv om lesingen ikke kan sidestilles med faktiske erfaringer, kan den likevel gi en opplevd og subjektiv innsikt. Bøker som Sommer i Norge gir i tillegg en stemme til en gruppe unge som ikke får ordet så ofte, noe som i seg selv er god grunn til å løfte denne litteraturen fram.
Aktuell problematikk i nyere litteratur kan også være utfordringer i samfunnet som riktignok ikke er nye fenomen, men som det ikke har vært tenkelig å skrive om før. Grensene for hva som er mulig å skrive om i bøker for barn og unge er stadig i endring, og det finnes flere forfattere som hele tiden utforsker disse grensene. Gro Dahle er et eksempel på en forfatter som skriver om stadig nye og utfordrende temaer i billedbøker for barn sammen med illustratørene Svein Nyhus og Kaia Dahle Nyhus (henholdsvis mann og datter). Blant annet har hun tatt opp temaer som alkoholisme, vold i hjemmet og incest:

Det som er hemmelig på denne farlige måten, må snakkes om og skrives om, det trengs samtaler om dette, og bildebøker. Det trengs å åpnes opp, det trengs ord og historier, fabler og allegorier. For vi trenger ord og setninger om det som er vanskelig – og fortellinger om det vi ikke vil vite (Dahle, 2016).

Vi må våge å samtale med barn om vanskelige temaer, og kanskje kan bøker som dette være en samtaleåpner. Det trengs derfor bøker som tar opp temaer som dessverre er en del av mange barns hverdag.

Både Sommer i Norge og bildebøkene til Gro Dahle er eksempler på nyere litteratur som tematiserer aktuell problematikk som angår unge i dagens samfunn. Det kan være at ungdommen selv er berørte, eller at det rett og slett er temaer som engasjerer. Og begge deler er gode grunner til at denne litteraturen bør formidles, leses og snakkes om.

Relaterte innlegg