Hopp til innholdet

Vil du undervise ved Norsk barnebokinstitutt?

Illustrasjonsfoto: Brooke Cagle via Unsplash

Vi har et ledig vikariat fra 1. sep. 2018 til 31. des. 2019. Stillingen er knyttet til vårt nettstudium i samtidslitteratur for barn og unge, og videreutvikling av vår kursportefølje.

Norsk barnebokinstitutt er en privat stiftelse med tilhold på Solli plass i Oslo, i tilknytning til Nasjonalbiblioteket. Budsjettet er på om lag 11 millioner. 11 ansatte utgjør 9,2 årsverk dedikert til forskning, undervisning og formidling.

Norsk barnebokinstitutt har to akkrediterte utdanningsforløp: en skrivekunstutdanning (60 stp) på lavere grads nivå, og en nettbasert videreutdanning i samtidslitteratur for litteraturformidlere (30 stp). Forskningen er knyttet til utdanningsforløpenes behov; skrivekunstnerisk utviklingsarbeid og litteraturformidling. Instituttet drifter også det nordiske Barnelitterært Forskningstidsskrift (BLFT)/Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, og formidler kunnskap om barne- og ungdomslitteratur gjennom foredrag og fagartikler, seminarer, websider og sosiale medier.

Vikarens primære arbeidsoppgaver vil være knyttet til studiet Samtidslitteratur for barn og unge. Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere og til videre utvikling av en kursportefølje rettet mot lærere, bibliotekarer og andre formidlere.

Stillingens arbeidsoppgaver

  • Undervisning på nettstudiet Samtidslitteratur for barn og unge. Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere
  • Fortløpende bygge opp og fornye en kursportefølje for litteraturformidlere (ordinær undervisning og nettundervisning)
  • Delta i instituttets forskning og fagutvikling
  • Bidra i instituttets arbeid med å formidle egen og andres forskning gjennom seminarer, kurs og artikler

 Aktuelle søkere må ha

  • Kompetanse i barne- og ungdomslitteratur og formidling
  • Pedagogisk kompetanse og erfaring

Førstestillingskompetanse og erfaring med digital formidling er ønskelig.

Norsk barnebokinstitutt har lokaler i Observatoriegate 1b i Oslo. Den som ansettes forventes å være en del av det daglige miljøet. Lønn gis etter avtale og kompetanse i pakt med Norsk barnebokinstitutt eget lønns- og stillingssystem. Ytelsesbasert privat pensjonsordning og tariffbasert avtalefestet pensjonsordning (AFP) for ansatte i privat sektor inngår.

Informasjon om stillingen kan får ved henvendelse til

Søknaden bør inneholde en kort video (maks 3 minutter) der søkeren presenterer forslag til kurs vedkommende ønsker å igangsette, et søknadsbrev der søkeren gir rede for sin motivasjon for stillingen og en CV med oversikt over relevant kompetanse, publikasjonsliste og kontaktinformasjon til minst to referanser. Det skal i første omgang ikke sendes inn publikasjoner. Søkere bes oppgi hvordan de kan nås i juli måned.

Ønsket tiltredelsesdato: 1. september 2018. Varighet til 31. desember 2019.

Søknadsfrist: 1. juli 2018.

Søknad kan sendes på e-post til: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no, og merkes «Undervisningsstilling, vikariat».

Relaterte innlegg