Hopp til innholdet

Skrivelyst 2014 – konferanse i skapende skriving

3.-4. april ble det holdt en konferanse i regi av Kulturskolerådet og Norsk barnebokinstitutt. Det deltok folk fra Kulturskolerådet, ulike kulturskoler, og tidligere og nåværende studenter av NBIs forfatterutdanning. Temaet for konferansen var skapende skriving, der deltakerne var innom alt fra låtskriving, fortellerkunst og godterikrim som skriveverksted. Ikke minst fikk man høre fra flere kulturskoler om hvordan de arbeidet med skapende skriving.

Blant bidragsyterne var musiker og og tekstforfatter Lars Rohde, lærer i skapende skriving Kjersti Dybvig, forteller og bibliotekar Marit Hallen, rektor ved Løten kulturskole, Kjersti Sandvik, lærer i skapende skriving ved Oppegård kulturskole, Siw Cathrine Christiansen, Liv Guldbrandsen, daglig leder i Leser søker bok og Dag Larsen, utdanningsleder i Norsk barnebokinstitutt.

Det kom frem som en fellesnevner at skrivegruppene på kulturskolene var små. Det førte til flere diskusjoner, blant de deltakende, om vanskelighetene ved å rekruttere barn og ungdom til slike kurs, og hvordan man kunne få det til enda bedre. Flere forslag kom opp. Kanskje bloggkurs? Eller låtskriverkurs? Eller kanskje man burde endre navn på det.

Skapende skriving er kanskje ikke det som lokker barn til seg. Hva man kan tilby av kurs munner også ut i en annen problemstilling: Hvordan skal man rekruttere formidlere, kursholdere? Uten at man kom til konkrete svar, satte i alle fall konferansen i gang en tankeprosess hos flere om hva skapende skriving kan være og hva den kan bli.

Se hele programmet her

Relaterte innlegg