Hopp til innholdet

Vil du skrive sakprosa for barn og unge?

Nå har NFF og Norsk barnebokinstitutt i samarbeid startet en utdanning for deg som vil skrive sakprosa for barn og unge! Vi tilbyr et ettårig studium, basert på 10 samlinger. Studiet foregår på Norsk barnebokinstitutt og studieavgiften er 15.000 kroner. Søknadsfrist for studiet er 30. mai og skolen starter i september.

Opptak til prosjektet forfatterutdanning i faglitteratur for barn og ungdom er basert på allmenn studiekompetanse og skjer etter søknad og evt. intervju. Søknaden skal inkludere cirka 15 s. egen faglitterær tekst, som ikke tidligere er utgitt, samt opplysninger om utdanning, skriveerfaring, motivasjon for studiet og muligheter for å arbeide med studiet mellom samlingene.

Foto: Microsoft office onlineOpptak foretas av en komité nedsatt av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk barnbokinstitutt i fellesskap, bestående av tre personer med akademisk og litterær kompetanse. Søker vurderes på bakgrunn av innsendt tekst. Det legges vekt på evnen til litterær framstilling. Interesse for litteraturformidling styrker en søknad med kvalifisert tekst. Søkere som innstilles til opptak innkalles evt. til intervju der motivene for å søke og arbeidet med den egne teksten blir drøftet. Det gis ikke anledning til å anke avgjørelse/avslag om opptak.
Studiet består av 10 samlinger fordelt over to semestre, med fire samlinger i første semester (september, oktober, november og desember) og seks i andre semester (januar, februar, mars, april, mai og juni). Hver samling går over to eller tre dager. Mellom samlingene arbeider studenten med å tilegne seg pensum, og med egen faglitterær skriving.

Se hele studieplanen – klikk her: Studieplan sakprosastudiet for barn og unge

Studieavgiften er kr 15.000

Søknadsfrist 15. mai
Opptak i løpet av juni
Oppstart studiet: Primo september
Studiested: Norsk barnebokinstitutt

Skriftlig søknad sendes til:
Norsk barnebokinstitutt v/Dag Larsen
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo

Kontakt for videre informasjon:
Utdanningsleder Dag Larsen
Norsk barnebokinstitutt
dag.larsen@barnebokinstituttet.no

Mobil: 908 44 822
Tel 23 27 63 60
Direkte: 23 27 63 69

 

Relaterte innlegg