Hopp til innholdet

Forfatterutdanningen historikk

Utdanningen er forfatterinitiert, og startet som et treårig prøveprosjekt i 2006, støttet av Norsk Kulturråd, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Fritt Ord.Underveis i prosjektet ble erfaringene evaluert som så gode at NBI søkte Kultur- og kirkedepartementet om å gjøre utdanningen til en fast del av NBIs virksomhet. NBI fikk midler over statsbudsjettet til permanent drift av utdanningen fra 2009. I 2010 ble Forfatterutdanningen ved NBI godkjent av det nasjonale kvalitetssikringsorganet NOKUT, og gir dermed studipoeng og rett til lån i Lånekassen.

1. kull: 15 studenter har avsluttet den ettårige forfatterutdanningen 2006–2007
2. kull: 15 studenter har avsluttet den toårige forfatterutdanningen 2007–2009
3. kull: 12 studenter har avsluttet den toårige forfatterutdanningen 2009–2011
4. kull: 15 studenter har avsluttet den toårige forfatterutdanningen 2011-2013
5. kull: 15 studenter ble tatt opp til forfatterutdanningen 2013-2015

Til nå har mange av studentene publisert eget materiale i bokform eller for scene, og flere er underveis.