Nettstudiet

i samtidslitteratur for barn og unge

Har du behov for auka kompetanse om nyare barne- og ungdomslitteratur?

Vi tek opp studentar til Nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge våren 2022, med oppstart 29. august 2022

Om studiet

  • 1-årig vidareutdanning på deltid
  • 30 studiepoeng
  • Semesteravgift: kr 8 000
  • Studiet gir rett til lån i Satens lånekasse for utdanning
  • Studieplan med læringsmål for studiet (PDF)
  • Søknadsfrist 1. mai 2022
  • Studiestart 29. august 2022

Samtidslitteratur for barn og unge er ei heilt nettbasert vidareutdanning for lærarar, bibliotekarar og andre litteraturformidlarar, og kan gjennomførast ved sidan av full jobb. Studentane lærer om dei sentrale tendensane innan eit breitt mangfald av litteraturformer. Forvent å lære om alt frå nye teikneserieromanar til berekraftstematikk i litteraturen. Studentane får tett veiledning, forutan dialogiske og fleksible arbeidsformer. Studiet kan justerast etter den einskilde sine behov for fagleg fordjuping. Studiet har eit gjennomgåande formidlingsperspektiv.

Opptakskrav

For å kvalifisere til opptak må du ha utdanning som kvalifiserer til arbeid med barne- og ungdomslitteratur eller formidling av slik litteratur. Det kan for eksempel vere bibliotekar-, litteratur-, lærar- eller andre relevante studium.

Søknadsprosess

Opptak skjer etter skriftleg søknad. Søknaden skal innehalde

  • CV med informasjon om utdanning og yrke, samt namn, alder, adresse, telefon og e-postadresse
  • Motivasjonsbrev: Skriv om motivasjonen for å søke og studiet sin relevans for din noverande arbeidssituasjon
  • Relevante attestar og vitnemål
Fagleiar for nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge

Øystein Espe Bae

Foto: Niklas R. Lello

Lærar og kursutviklar

Liv Marit Weberg

Foto: Niklas R. Lello

Studiet er leia av fagleiar Øystein Espe Bae, og han har med seg lærar og kursutviklar Liv Marit Weberg, med fleire. Både tilsette på instituttet og eksterne førelesarar underviser på studiet. Undervisarane har brei kunnskap på barne- og ungdomslitteraturfeltet og innan formidling.

Stipendplassar

Det er sett av stipend som dekker studieavgifta til tre studieplassar, tiltenkt søkarar med bakgrunn frå Asia, Afrika, Midtøsten eller Latin-Amerika.

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt

Meir informasjon

Vi held eit digitalt informasjonsmøte i løpet av våren, meir informasjon om dette kjem. Du kan òg kontakta administrasjons- og studieleiar Ellen Aagaard, eller fagleiar for studiet, Øystein Espe Bae, for meir informasjon

Studentblogg

Ellen Torp
Kanskje går det an?! Kraften som bor i samtidslitteratur for unge voksne
Studentblogg: Samtidslitteratur for ungdom finnes i alle sjangre. Historier skrives og tegnes, og vi, formidlerne, må få dem opp og ...
Grenseløs formidling?
Grenseløs formidling?
Studentblogg: Jeg har sneket meg inn på DKS-forestillingen Les for livet!, produsert av Nynorsk kultursentrum. Vi møter to fremtidsmennesker som ...
May Therese Vorland
Mellom jeget og naturen
Studentblogg: Hvorfor er det viktig å skape og formidle samtidslitteratur? Har ikke det beste blitt skrevet, den mest originale kunsten ...

Innlegg om nettundervisningen

Anne Skaret og Øystein Espe Bae
Undervisningsfilmer for formidlere – vi deler godbiter fra nettstudiet
I forbindelse med at skoler, bibliotek og andre formidlingsinstitusjoner nå er stengt deler vi nå godbiter fra vår nettbaserte utdanning ...
Nytt opptak til Samtidslitteratur for barn og unge. Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere
Nytt opptak til Samtidslitteratur for barn og unge. Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere
Er du litteraturformidler i skole, bibliotek eller barnehage? Få oppdatert kunnskap om alt fra tegneserier og spill til språklig mangfold ...
Søk på nettstudiet i samtidslitteratur
Søk på nettstudiet i samtidslitteratur
9. oktober er siste frist for å søke plass på neste års nettstudium i samtidslitteratur for barn og unge. Studiet går ...