Undervisningspersonell - Forfatterutdanningen 2019-2021

Jon Ewo
Veileder

Forfatter. Utdannet bibliotekar. Ewo debuterte i 1986 med novellesamlingen Det sies at oktober er en fin måned. Han har vært frilanser og levd av forfatterskapet siden 1991. Har gitt ut cirka 120 bøker, hvorav de fleste er barne- og ungdomsbøker. Jon har også arbeidet som biblioteksjef i Vestby kommune, og innen forlagsbransjen som manuskonsulent, redaktør, og forlegger.

Hilde Hagerup

Hilde Hagerup
Fagleder for masterstudiet i skrivekunst og formidling ved Norsk barnebokinstitutt

Forfatter og professor i skrivekunst. Debuterte i 1998 med ungdomsboka Bølgebiter. Har siden utgitt en rekke bøker for barn, ungdom og voksne. Hun har også oversatt og skrevet filmmanus. Hagerup har lang erfaring som formidler og har holdt skrivekurs over hele landet. Bøkene hennes har mottatt flere priser og er oversatt til mange språk, blant annet svensk, dansk, tysk, fransk, hollandsk, koreansk og tyrkisk.

Dag Larsen

Dag Larsen
Seniorrådgiver ved Norsk barnebokinstitutt

Forfatter, debuterte 1977, har utgitt 18 bøker for barn og voksne, og skrevet flere scenestykker. Forlagskonsulent for barne- og ungdomslitteratur i Aschehoug 1984-1998, lærer ved diverse skrivekurs i grunn- og videregående skoler 1982-2006, medlem av Det litterære råd i Den norske Forfatterforening 1994-1998, leder av festivalen Son Poesidager 1993 – 2000, leder av Norske Barne- og Ungdomsbok-forfattere 1998-2004, samt flere tillitsverv og oppgaver tilknyttet forfattervirksomheten. Dag Larsen ledet forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt fra starten i 2006 til 2019, og var også utdanningsleder ved instituttet. Larsen er ansatt i en 50 prosent stilling ved instituttet.

Kristin Ørjasæter

Kristin Ørjasæter
Direktør og forskningsleder ved Norsk barnebokinstitutt

Ørjasæter har formell kompetanse som førsteamanuensis etter å ha avlagt doktorgrad i litteraturvitenskap i 2002. Hun har undervisningserfaring fra universitetene i Oslo og Århus. Hun har publisert åtte fag- og vitenskapelige bøker samt en rekke forsknings- og formidlingsartikler om litteraturvitenskapelige og især barne- og ungdomslitterære emner. Ørjasæter har arbeidet som barnebokredaktør og som redaktør for nettstedet barnebokkritikk.no. Som direktør for Norsk barnebokinstitutt har hun blant annet etablert Barnelitterært forskningstidsskrift BLFT, det første nordiske, fagfellerefererte open access-tidsskriftet for barne- og ungdomslitteraturforskning.

Steffen Sørum

Steffen R. M. Sørum
Fagleder for forfatterutdanningen på bachelornivå ved Norsk barnebokinstitutt

Forfatter og førsteamanuensis i skrivekunst. Steffen har jobbet i forlagsbransjen i 16 år som forlagsredaktør for barne- og ungdomslitteratur. Han debuterte i 2000 med romanen «Du elsker meg» og har siden gitt ut en rekke bøker for både barn, ungdom og voksne. For boken «Skriv genialt!», som han skrev sammen med Eldrid Johansen og Ingrid dos Santos, fikk Sørum Kulturdepartementets pris for beste fagbok i 2016.

Prisvinner Helene Uri

Helene Uri
Veileder og kunstnerisk forsker ved Norsk barnebokinstitutt

Uri er forfatter og professor II i kreativ skriving, og er ansatt i en 30 prosent stilling. Hun debuterte som forfatter i 1995 med ungdomsromanen Anna på fredag. Uri har hovedfag i nordisk, doktorgrad i lingvistikk og arbeidet i tolv år ved Universitetet i Oslo. I tillegg til sin skjønnlitterære produksjon for barn, ungdom og voksne har hun skrevet en rekke fagbøker innen lingvistikk. Bøkene hennes er oversatt til flere språk, blant annet dansk, svensk, tysk, engelsk, fransk, spansk og japansk.

Undervisningspersonell - Nettstudiet i samtidslitteratur 2019

Øystein Espe Bae

Øystein Espe Bae
Faglig leder for nettstudiet i samtidslitteratur ved Norsk barnebokinstitutt

Mastergrad i nordisk litteratur fra NTNU, har arbeidet som høgskolelektor på Høgskolen i Volda og på Nynorsksenteret, som norsklektor i videregående skole, som redaksjons-medarbeider for Kunnskapsdepartementets nettsted Minstemme.no, som frilansjournalist, bokanmelder og forlagskonsulent på barnelitteraturfeltet.

Kristin Ørjasæter

Kristin Ørjasæter
Direktør og forskningsleder ved Norsk barnebokinstitutt

Ørjasæter har formell kompetanse som førsteamanuensis etter å ha avlagt doktorgrad i litteraturvitenskap i 2002. Hun har undervisningserfaring fra universitetene i Oslo og Århus. Hun har publisert åtte fag- og vitenskapelige bøker samt en rekke forsknings- og formidlingsartikler om litteraturvitenskapelige og især barne- og ungdomslitterære emner. Ørjasæter har arbeidet som barnebokredaktør og som redaktør for nettstedet barnebokkritikk.no. Som direktør for Norsk barnebokinstitutt har hun blant annet etablert Barnelitterært forskningstidsskrift BLFT, det første nordiske, fagfellerefererte open access-tidsskriftet for barne- og ungdomslitteraturforskning.

Liv Marit Weberg

Liv Marit Weberg
Lærer og kursutvikler ved Norsk barnebokinstitutt

Forfatter med mastergrad i nordisk litteratur. Liv Marit debuterte i 2014 med ungdomsromanen «Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til» og har nå utgitt tre ungdomsromaner. For debutromanen mottok hun Kulturdepartementets litteraturpris. Liv Marit underviser ved instituttets utdanninger og kurs, og leder bl.a. lesesirkler om barne- og ungdomslitteratur for bibliotekansatte. Hun har tidligere undervist i norsk ved lærerutdanningen på USN. Hun tar nå en videreutdanning i dramatikk ved Biskops Arnö.