Hopp til innholdet

Bærekraftsbiblioteket

Bærekraftsbiblioteket består av boklister med aktiviteter til FNs bærekraftsmål, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.

Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6-12 år. 

Dette er en norsk versjon av FNs Sustainable Development Goals Book Club, og er tilpasset barn i alderen 6-12 år. Det består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.  Bærekraftsbiblioteket er utviklet i samarbeid mellom mange barnelitterære aktører. Sekretariatet ligger hos Norsk barnebokinstitutt.

Bærekraftsbiblioteket består altså av 17 boklister med oppfølgingsmateriale, hvor hver liste er knyttet til ett bærekraftsmål som blir kort forklart. Bøkene på lista er delt inn i aldersgruppene 6-8 år, 8-10 år, 10-12 år, og organisert slik at det er lett å finne titler som passer for barn med ulike lesekompetanser. 

Mer informasjon om Bærekraftsbiblioteket, og om hvordan du kan delta finner du på FN-sambandets nettsider.

Prosjektet er et samarbeid mellom: Den Norske Forleggerforening, Norsk Bibliotekforening, IBBY Norge, Norsk Forfattersentrum, Norsk Oversetterforening, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, Norsk Litteraturfestival, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Leser søker bok, Foreningen !les, Bokklubbene, forskningsmiljøet NaChiLitCul ved Høgskulen på Vestlandet, Lillehammer UNESCO litteraturby FN-sambandet og Norsk barnebokinstitutt.