Hopp til innholdet

Bærekraftsbiblioteket – les for framtida

Bærekraftsbiblioteket er et litteraturopplegg som inviterer barn og unge i alderen 6-15 år til gode og varierte leseopplevelser og en konstruktiv forståelse av FNs bærekraftsmål. Opplegget er laget for å fremme leselyst hos barn og unge, samtidig som det skal engasjere dem i verdens fremtidsplan, i fritiden og på skolen.

Bærekraftsbiblioteket er inspirert av FNs egen SDG Book Club, og ble til i 2020 i samarbeid med flere aktører i litteraturfeltet i Norge. Opplegget består blant annet av boklister med barne- og ungdomslitteratur, aktivitetsmateriale og videopresentasjoner med forfattere. Boklister og annet materiale ligger tilgjengelig på undervisningssidene til FN-sambandet, som er en av samarbeidspartnerne til Bærekraftsbiblioteket.

Kontakt & formidling

Vi arrangerer og tilrettelegger kurs, workshops og konkrete formidlingsverktøy for skoler, lærerutdanninger, bibliotek og andre organisasjoner. Bærekraftsbiblioteket er tydelig skoleforankret og treffer især de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen (LK20).

Norsk barnebokinstitutt drifter og videreutvikler Bærekraftsbiblioteket.


Ayse Koca er leder i Bærekraftsbiblioteket. Ta kontakt for mer informasjon: ayse.koca@barnebokinstituttet.no.


Her kan du lese Bærekraftsbibliotekets årsmelding for 2022.