Forskningsprosjekter ved Norsk barnebokinstitutt

Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse

Fra tekstidé til publikum via tekst- og formidlingsprosesser (2016-2018)

NBI_banner_twitter

Forskningsprosjektet «Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse. Fra tekstidé til publikum via tekst- og formidlingsprosesser» (2016 – 2018) har kombinert forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid og undersøkt hvordan litteratur blir utviklet og formidlet på ulike arenaer og gjennom Den kulturelle skolesekken.

Prosjektet har vært et samarbeid med Turnéorganisasjonen, Hedmark, og har vært organisert i tre arbeidsgrupper:

 • Kunstnerisk utviklingsarbeid, ledet av forfatter i undervisningsstilling ved Norsk barnebokinstitutt, Hilde Hagerup
 • Empirisk studie av litteraturformidling, ledet av førsteamanuensis Anne Skaret, Høgskolen i Innlandet, ansatt i en 20 %-stilling ved NBI under forskningsperioden
 • Teoretiske studier, ledet av prosjektets leder Kristin Ørjasæter, direktør ved Norsk barnebokinstitutt.

Øvrige deltakere

 • forfatter Endre Lund Eriksen
 • forfatter og illustratør Anna Fiske
 • faglig leder for nettstudier ved Norsk barnebokinstitutt, Øystein Espe Bae
 • professor ved OsloMet, Boel Christensen-Scheel
 • professor ved Høgskulen på Vestlandet, Nina Goga
 • førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Lykke Guanio-Uluru
 • litteraturpedagog ved Norsk barnebokinstitutt, Hanne Kiil
 • utdanningsleder ved Norsk barnebokinstitutt, Dag Larsen
 • førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Anne-Stefi Teigland
 • Førsteamanuensis ved OsloMet, Åse Kristine Tveit
 • Professor ved Universitetet i Agder, Elise Seip Tønnessen

Les mer om prosjektledelse og deltakerne

Underveis i prosjektet ble det holdt tre åpne seminarer

Prosjektets avslutningsseminar Litteraturformidling i DKS og på andre arenaer. Forskningsfunn og boklanseringer ble avholdt 28. mai 2019

Rapporter og intervjuer som angår prosjektet

Resultater fra prosjektet er blitt presentert på:

Flere skjønnlitterære tekster for barn og unge er utviklet underveis i prosjektet:

I tillegg er det påbegynt skjønnlitterære arbeider som foreløpig ikke har latt seg realisere.

Flere formidlingsopplegg er utviklet underveis i prosjektet:

 • Hilde Hagerup har hatt litteraturmøter med barn som inkluderes i det kunstneriske arbeidet med de to Bestefar og jeg-bøkene.
 • Endre Lund Eriksen har utviklet et multimodalt formidlingsopplegg av ungdomsromanen Baksiden (2017)

I tillegg er det påbegynt utarbeidelse av formidlingsopplegg som foreløpig ikke har latt seg realisere.

Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers 2011-2014

Ved forskningsleder Elise Seip Tønnessen

Prosjektet er avsluttet

Young Girl at School Holding a Computer Mouse
Foto: Microsoft Office online

Dagens barn og unge vokser opp i en kultur som er mettet med medier, der særlig dreiningen mot det digitale og det visuelle preger utviklingen.

Det betyr på den ene siden av mediebruk ikke lenger kan ses som en avgrenset aktivitet som kan studeres i isolasjon, og på den andre siden at de fleste kulturelle aktiviteter føyer seg etter medienes logikk. Det er dette fenomenet som er blitt betegnet som “medialisering” (Hjarvard 2008).

Dette kulturbildet preger også barnelitteraturen, som både henter inntrykk og leverer innhold, former og strukturer til medienes tekster. Prosjektet ønsket å kartlegge dette samspillet, og bidra til å utvikle forståelsen for hvordan medialiseringen preger barnelitteraturen samtidig som den kan gi den nye former og bruksmåter.

Gjennom flere sammenkoplete delprosjekter arbeidet prosjektgruppa med følgende overordnete problemstilling: Hvordan inngår barne- og ungdomslitteraturen i vekselspill med mediekulturen, og hvordan bidrar det til estetisk og kulturell endring av barnelitteraturens form, innhold og funksjon?