Hopp til innholdet

Nettstudiet

i samtidslitteratur for barn og unge

Har du behov for auka kompetanse om nyare barne- og ungdomslitteratur?

Vi tek opp studentar til Nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge våren 2022, med oppstart 29. august 2022

Om studiet

  • 1-årig vidareutdanning på deltid
  • 30 studiepoeng
  • Semesteravgift: kr 8 000
  • Studiet gir rett til lån i Satens lånekasse for utdanning
  • Studieplan med læringsmål for studiet (PDF)
  • Søknadsfrist 1. mai 2022
  • Studiestart 29. august 2022

Samtidslitteratur for barn og unge er ei heilt nettbasert vidareutdanning for lærarar, bibliotekarar og andre litteraturformidlarar, og kan gjennomførast ved sidan av full jobb. Studentane lærer om dei sentrale tendensane innan eit breitt mangfald av litteraturformer. Forvent å lære om alt frå nye teikneserieromanar til berekraftstematikk i litteraturen. Studentane får tett veiledning, forutan dialogiske og fleksible arbeidsformer. Studiet kan justerast etter den einskilde sine behov for fagleg fordjuping. Studiet har eit gjennomgåande formidlingsperspektiv.

Opptakskrav

For å kvalifisere til opptak må du ha utdanning som kvalifiserer til arbeid med barne- og ungdomslitteratur eller formidling av slik litteratur. Det kan for eksempel vere bibliotekar-, litteratur-, lærar- eller andre relevante studium.

Søknadsprosess

Opptak skjer etter skriftleg søknad. Søknaden skal innehalde

  • CV med informasjon om utdanning og yrke, samt namn, alder, adresse, telefon og e-postadresse
  • Motivasjonsbrev: Skriv om motivasjonen for å søke og studiet sin relevans for din noverande arbeidssituasjon
  • Relevante attestar og vitnemål
Fagleiar for nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge

Øystein Espe Bae

Foto: Niklas R. Lello

Lærar og kursutviklar

Liv Marit Weberg

Foto: Niklas R. Lello

Studiet er leia av fagleiar Øystein Espe Bae, og han har med seg lærar og kursutviklar Liv Marit Weberg, med fleire. Både tilsette på instituttet og eksterne førelesarar underviser på studiet. Undervisarane har brei kunnskap på barne- og ungdomslitteraturfeltet og innan formidling.

Stipendplassar

Det er sett av stipend som dekker studieavgifta til tre studieplassar, tiltenkt søkarar med bakgrunn frå Asia, Afrika, Midtøsten eller Latin-Amerika.

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk barnebokinstitutt

Meir informasjon

Du kan kontakta administrasjons- og studieleiar Ellen Aagaard, eller fagleiar for studiet, Øystein Espe Bae, for meir informasjon.

Studentblogg

Hvorfor er det viktig å formidle ny litteratur til barn og unge i dag?
Hvorfor er det viktig å formidle ny litteratur til barn og unge i dag?
Den beste litteraturen har i seg evnen til å forandre måten vi forstår og betrakter virkeligheten vi er en del ...
Fantastisk samtidslitteratur
Fantastisk samtidslitteratur
Studentblogg: Fantasy og science fiction er vel også samtidslitteratur? Dette spør student Stine-Louise Jørgensen om i dette innlegget ...
En gavepakke for leseglede hos alle
En gavepakke for leseglede hos alle
Studentblogg: Hva er forskjellen på tradisjonell litteratur for barn og unge og dagens litteratur skrevet etter år 2000? Er det ...

Innlegg om nettundervisningen

Økt kompetanse og faglig trygghet gjennom videreutdanning ved instituttet
Økt kompetanse og faglig trygghet gjennom videreutdanning ved instituttet
Farkhanda Amir har jobbet på bibliotek i 20 år og stortrives i jobben. Nå er hun student på vårt nettstudium ...
Steffen Sørum - forfatterutdanningen
Nye studieopptak våren 2021
Denne våren kan du søke plass på to av våre populære studier. Både forfatter­utdanningen på bachelornivå og nettstudiet i samtidslitteratur ...
Har du spørsmål om nettstudiet i samtidslitteratur?
Har du spørsmål om nettstudiet i samtidslitteratur?
Nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge har søknadsfrist 10. mai. Fredag 8. mai kan du få svar på dine ...