Hopp til innholdet

Kvalitet i utdanningene

Illustrasjonsfoto: mockupbee via Unsplash

Norsk barnebokinstitutt jobber hele tiden med å forbedre kvaliteten på utdanningene våre. Her finner du informasjon om dette arbeidet.

Kvalitetsarbeidet skjer på daglig basis i kontakten mellom undervisere og studenter, gjennom evalueringer og planlegging, samhandling og diskusjoner i kollegiet, revisjon av undervisnings- og studieplaner og i dialog med instituttets faglige omland.

Arbeidet med utdanningskvalitet gjennomsyrer hele instituttet, og alle som er i befatning med utdanningene våre har en rolle å spille: studenter, alumner, ansatte, eksterne forelesere og veiledere, organisasjoner og fagpersoner vi samarbeider med, og instituttets ledelse, styre og faglige råd.

Som utdanningsinstitusjon med akkrediterte utdanninger er instituttet forpliktet til å systematisk arbeide for høy kvalitet i utdanningene. Kravene til arbeid med utdanningskvalitet er nedfelt i lov og forskrifter, de finner du i lenkesamlingen.

System for kvalitet i utdanningene beskriver våre egne rutiner for arbeidet. I tillegg finner du mandatet til Læringsmiljøutvalget, studentombudet og klagenemnda på denne siden.

Har du spørsmål om instituttets arbeid med utdanningskvalitet kan du kontakte oss på post@barnebokinstituttet.no.