Å skrive godt og enkelt for barn og ungdom med lesevansker

Målet til Leser søker bok er at det skal finnes bøker for alle. Men hva gjør vi for å nå det målet? Og spesielt: Hva gjør vi for å inspirere forfattere, illustratører og tegneserie-skapere til å skape bøker for barn og ungdom som sliter med lesing? Hanna Bovim Bugge, rådgiver i Leser søker bok, tar oss med inn i arbeidsprosessen med nye tekster.

Les mer

Barnelitteraturforskning 2018

Norsk barnebokinstitutt presenterer oversikten over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur i 2018. Bibliografien utarbeides årlig av forsknings-bibliotekar i Nasjonalbiblioteket, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Les mer

«Merk deg dagen!» – lesninger fra 13 forfatterstudenters hovedprosjekter

«Merk deg dagen!» er navnet på presentasjonen av hardt arbeid og en tradisjon i Norsk barnebokinstitutt når studenter nærmer seg avslutning på sine to år ved Forfatterutdanningen i skrivekunst og litteraturformidling. Denne gang er det studenter som startet høsten 2017 og avlegger avsluttende eksamen i juni 2019. Hold av 9. mai kl. 16.00-19.00.

Les mer

Gi din stemme til de norske ALMA-priskandidatene for 2020

ALMA-prisen er blitt kalt barnelitteraturens nobelpris. Å bli nominert til denne prisen henger høyt. Likevel er prisen lite kjent her til lands, selv blant de som jobber med barne- og ungdomslitteratur. For å synliggjøre prisen har vi derfor valgt å invitere til en åpen avstemning av de norske kandidatene til neste års pris.

Les mer

Bart Moeyaert er tildelt ALMA-prisen 2019

Den flamske forfatteren har utgitt over 50 titler, både bildebøker, ungdomsbøker, poesi, TV-manus og dramatikk. ALMA-prisen er verdens største pris for barne- og ungdomslitteratur og prisen ble offentligjort under barnebokmessen i Bologna 2. april.

Les mer

Studere ved NBI?