Hopp til innholdet

Barnelitterært forskningstidskrift

Barnelitterært forskningstidskrift (BLFT)  er et nordisk digitalt barnelitterært forskningstidsskrift. Det blir redigert etter det norske universitets- og høyskolerådets prinsipper for fagfellereferanse og publiseres Open Access.

Mål for tidsskriftet

Barnelitterært forskningstidsskrift har tatt mål av seg til å bli et vitenskapelig forum som utforsker barnelitterær estetikk, analoge og digitale medier, verbale og visuelle kunstuttrykk, samt synet på kunst og barn. Tidsskriftet vil utvikle en tverrfaglig diskusjon med hensyn til barnelitteraturens medier, estetikk, interaksjon med andre kunstuttrykk, og dens institusjonelle betingelser og resepsjon.

Spennvidde

Analytiske og empiriske artikler over frie emner, så vel som artikler knyttet til spesielle forskningsprogrammer og prosjekter er velkomne. Vi tar også imot vitenskapelige anmeldelser, doktordisputaser, kommentarer og debattinnlegg. Innsendte bidrag vil bli vurdert av redaksjonen, redaksjonsrådet og to eksterne fagfeller. Bidrag kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Publiseringsavgift

Publisering i tidsskriftet er kostnadsfritt. Tidsskriftet er publisert på vegne av Norsk barnebokinstitutt. Oppstarten ble støttet av Kunstløftet, et initiativ fra Norsk kulturråd for å øke kvaliteten på kunst og kultur for barn og unge, og stimulere til forskning på og formidling av ny kunnskap om kunst for barn.

Bakgrunn

BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift springer ut av forskningsnettverket Barnelitteraturens kunstneriske verdi, (2010-2012) som arbeidet med å undersøke hvilke betingelser som styrer barnelitteraturens status. Det kortsiktige målet var å sette et kvalifisert fokus på hva som er barnelitteraturens rolle i den litterære og visuelle samtidskunstens utvikling, og samtidig bidra til å kartlegge og analysere sentrale premisser for utvikling og vurdering av kunst for barn. Det langsiktige målet er å opprettholde en løpende akademisk og offentlig diskusjon med fokus på det barnelitterære kunstfeltet.

Ansvarlig utgiver

Norsk barnebokinstitutt og Høgskulen på Vestlandet er ansvarlige utgivere og oppnevner redaktør og redaksjonsråd. Tidsskriftet utgis i samarbeid med Universitetsforlaget og er en del av porteføljen under Idunn.