Norsk barnebokinstitutt ble stiftet i 1979. Instituttet utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, arbeider for å styrke forskningen på fagfeltet, bygger opp kunstnerisk utviklingsarbeid, tilbyr kurs og utdanninger i barne- og ungdomslitteratur, arrangerer åpne seminarer og har en utstrakt kommunikasjons- og informasjonsvirksomhet.

Instituttet er et møtested for kunstnerisk og akademisk utvikling og refleksjon. Instituttet brukes særlig aktivt av bibliotekarer, lærere, studenter, forskere, kritikere, journalister, forfattere og illustratører. Vi tilbyr også forsker- og lesesalsplasser.

Norsk barnebokinstitutt eier en stor boksamling som forvaltes av Nasjonalbiblioteket. Forskningslitteraturen og de 3 siste års fag- og skjønnlitterære utgivelser for barn og unge befinner seg på instituttets lesesal. Tidligere utgivelser er tilgjengelige fra Nasjonalbibliotekets magasin. Utlån av materiale skjer gjennom Nasjonalbibliotekets utlånssystem.

Vi holder til i 4. etasje i tilbygget til Nasjonalbiblioteket i Observatoriegata 1B i Oslo.

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Norsk barnebokinstitutt jobber for å styrke forskningen på barnebokfeltet og bygge opp kunstnerisk utviklingsarbeid. Du kan lese mer om våre forskningsprosjekter her.

Ny forskning formidles også via det fagfellerefererte open access-tidsskriftet Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT). Annethvert år deles NBI-stipendet ut til et aktuelt barnelitterært forskningsprosjekt, med midler fra stiftelsen Kari Skjønsberg fond.

Forskerplass i instituttets lesesal

Utdanning og kurs

Forfatterutdanning i barne- og ungdomslitteratur

Forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt er et to-årig samlingsbasert studium som på halvtid. Fullført studium gir 60 studiepoeng på bachelornivå.

Nettstudier i samtidslitteratur

Samtidslitteratur for barn og unge.Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere er også et halvtidsstudium.

Kurs og studiebesøk

Norsk barnebokinstitutt har lang erfaring med litteraturformidling og kursvirksomhet overfor lærere, førskolelærere, studenter, bibliotekarer, illustratører og andre på fagfeltet. Instituttet tilbyr ulike kurs i tillegg til gruppebesøk/studiebesøk. Besøk må avtales på forhånd.

Formidling

Norsk barnebokinstitutt utvikler kunnskap om ulike temaer i barne- og ungdomslitteraturen. Hvert tema resulterer i en artikkelsamling på siden Våre fagartikkelsamlinger. De siste årene har instituttet blant annet skrevet om serielitteratur, stemmerettsjubileet og grunnlovsfeiringen, kunstnerisk utviklingsarbeid, litteraturformidling og barnets stemme i litteraturen. Kunnskap formidles også via arrangementer, nyhetsbrev og sosiale medier. Instituttet har siden 2009 også løftet fram illustratører på feltet i vår serie Månedens illustratør.

Utstilling 1
Fra Grunnlovsutstillingen i NBIs lokaler.

Arrangementer

Norsk barnebokinstitutt tilbyr mellom 8 og 10 arrangementer for publikum hvert år. Arrangementene varierer fra forskningsseminar, utstillingsåpninger, prisutdelinger, boklanseringer og temaforedrag.

Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur

Kulturdepartementets priser er Norges største barnelitterære priser. Siden 2003 har Norsk barnebokinstitutt administrert jury og prisutdeling på vegne av departementet.

Vinnere av Kulturdepartementets priser i 2017

Publikasjoner

Andre viktige utgivelser NBI har medvirket til er:

  • Antologien Litteraturformidlingens arenaer og praksiser er basert på resultatene fra instituttets forskningsprosjekt Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse, og drøfter hvordan litteratur for barn og unge formidles på ulike fysiske arenaer og gjennom ulike medier. Antologien er redigert av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret. I tillegg bidrar Øystein Espe Bae, Boel Christensen-Scheel, Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Hanne Kiil, Dag Larsen, Anne-Stefi Teigland, Åse Kristine Tveit og Elise Seip Tønnessen.
  • Monografien Litteraturformidling og kunstopplevelse. En studie av Den kulturelle skolesekken  er basert på resultatene fra instituttets forskningsprosjekt Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse og rapporterer fra kunstneriske utviklingsarbeid, en empirisk studie og teoretisk drøfting av litteratur og formidling som presenteres gjennom Den kulturelle skolesekken. Monografien er skrevet av Kristin Ørjasæter og Anne Skaret i fellesskap. I tillegg bidrar Hilde Hagerup med et kapittel om det kunstneriske utviklingsarbeidet som hun, Endre Lund Eriksen og Anna Fiske har gjennomført underveis.
  • Jakten på fortellinger – Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier (Universitetsforlaget 2014), redigert av Elise Seip Tønnessen, er basert på resultatene fra NBIs forskningsprosjekt Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers (2011-2014). Prosjektet har satt søkelyset på hva som skjer med tekster og lesere når tekstmøter forflyttes mellom blant annet bok, filmlerret, tv-skjerm, pc, mobiler og andre medier vi omgir oss med i ulike situasjoner i dag.
  • Nordisk barnelitteratur – et nytt kunstforskningsspørsmål? Artikkelsamling fra nordisk forskningskonferanse i Oslo 2012, og Aktuell nordisk barnebokforskning, artikkelsamling fra nordisk forskningskonferanse i Stockholm 2010, begge publisert i Open Acces-format i BLFT Barnelitterært forskningstidsskrift.
  • Årboka Litteratur for barn og unge som ble gitt ut fra 1998 til og med 2010, og ble redigert og utviklet av NBI med Det Norske Samlaget som forlegger. Årboka inneholder foruten artikler om forskning og kritikk, intervju med forfattere og forfatteressays, samt statistikk, bibliografier og oversikt over litterære priser.
  • Norsk barnebokinstitutt. Bidrag til barnelitterær faghistorie av Karin Beate Vold, Skrifter nr. 7 2011, NBIs skriftserie.
  • Norsk barnelitteraturhistorie av Tone Birkeland, Gunvor Risa og Karin Beate Vold, Samlaget 1997/2005/2018.
  • Inn i teksten, ut i livet av Marianne Lillesvangstu, Elise Seip Tønnessen og Hanne Dahll-Larssøn (red.), Fagbokforlaget 2007.
  • Drivkrafta bak teksten, bidrag til ein norsk barnebokpoetikk ved Årbokas redaktører Karin Beate Vold og Per Olav Kaldestad, Samlaget 2008.