Hopp til innholdet

Kontakt oss

Norsk barnebokinstitutt

Telefon: 23 13 13 70
E-post: post@barnebokinstituttet.no

Postadresse: Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo
Besøksadresse: Observatoriegaten 1 B, ved Solli Plass i Oslo. 4. etasje

org. nr: 971 493 704


Ansatte

Øystein Espe Bae

Øystein Espe Bae

Fagleder for nettstudiet i samtidslitteratur
994 93 932
Mastergrad i nordisk litteratur fra NTNU, har arbeidet som høgskolelektor på Høgskolen i Volda og på Nynorsksenteret, som norsklektor i videregående skole, som redaksjons-medarbeider for Kunnskapsdepartementets nettsted Minstemme.no, som frilansjournalist, bokanmelder og forlagskonsulent på barnelitteraturfeltet. Foto: Niklas Lello.
Bassa Dulo - foto: Ingvild Vaale Arnesen

Bassa Dulo

Formidlingskonsulent (vikar)
Bassa er nyutdannet med bachelorgrad i Medier og kommunikasjon fra OsloMet. Med lidenskap for media og kultur brenner hun særlig for film og litteratur. I tillegg til bachelorgraden fra OsloMet, med spesialisering i dokumentarfilm, har hun en grad i Kultur og kommunikasjon fra UiO. Etter praksisperioden i studietiden har Bassa hatt en engasjementsstilling hos Stiftelsen Festivalkontoret, der hun har vært en del av markedsføringsteamet for Oslo Pix Filmfestival og Film fra Sør. Denne erfaringen har styrket hennes forståelse for kulturbransjen. Hun har også jobbet deltid på Deichman og har erfaring med litteraturformidling. Foto: Ingvild Vaale Arnesen
Birgitte Eek

Birgitte Eek

Cand. philol i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, med etterutdanning i barne- og ungdomslitteratur fra UiO, Nansenskolens skrivekunstlinje, og i kulturjournalistikk fra Høyskolen Kristiania. Hun har arbeidet med programmering av litterære arrangementer, konferanser og festivaler, og som rådgiver i barne- og ungdomskultur, anmelder, konsulent, og i bokhandel. Hun har blant annet sittet i styret og rådet til Norsk Litteraturfestival og i programkomiteen for Nordisk barnebokkonferanse, og er styreleder i Foreningen God Kritikk. Foto: Niklas Lello.
Endre Lund Eriksen

Endre Lund Eriksen

Faglder for masterstudiet i skrivekunst og formidling
992 65 697
Endre Lund Eriksen er leder for instituttets masterutdanning i barnelitterær skrivekunst og formidling. Han har også ansvar for kunstnerisk utviklingsarbeid ved instiututtet. Eriksen er en allsidig og produktiv barne- og ungdoms­bok­forfatter. Han debuterte i 2002 med boka Pitbull-Terje går amok, som han også mot­tok Kultur­departementets pris for. Boka ble også filmatisert i 2005. Eriksen har etter dette utgitt en rekke bøker for barn, ungdom og voksne, blant annet Dunderly-bøkene og ungdoms­bøkene Den sommeren pappa ble homo og Hvordan jeg tjente min første million. I 2022 kom boka Minus mamma. Hans bøker er over­satt til mange språk. Eriksen har også skrevet dramatikk og film­­manus, og hatt regi på TV-seriene Planet­patruljen og Dyrevenn for NRK. For tiden har han regi på to nye animerte kort­filmer som produseres av film­­selskapet Fabel­fjord, som han eier og driver sammen med Endre Skandfer. Foto: Martin Eilertsen
Ayse Koca

Ayse Koca

Prosjektleder for Bærekraftsbiblioteket
90605784

Koca er forfatter, mangeårig lærer og pedagogisk veileder for lærerstudenter. Hun er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Ayse Koca var student ved vår forfatterutdanning på bachelornivå, og ble uteksaminert i 2013. Etter dette har hun utgitt to barnebøker. Debutromanen fra 2015, Yoko Onur – Et balleliv, ble nominert til Brageprisen, Kulturdepartementets debutantpris og Bokslukerprisen.

Koca har tidligere jobbet som journalist, og har vært redaksjonsmedarbeider ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Hun har også bidratt i utarbeidelse av undervisningsmateriell i Gyldendal forlag. Foto: privat

Ingeborg Sivertsen Landfald

Ingeborg Sivertsen Landfald

Formidlingskonsulent
95 01 73 08
Mastergrad i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, med fokus på nordisk barne- og ungdomslitteratur. Ingeborg skriver om forskning på barne- og ungdomslitteratur på våre nettsider, i dagspressen og i tidsskriftet Norsklæreren. Hun sitter i sekretariatet for Bærekraftsbiblioteket, i samarbeid med FN-sambandet, og er redaksjonssekretær i BLFT. Ingeborg har erfaring som norsklærer i videregående skole, redaksjonsmedlem i Litteratur på BLÅ og som billedbok-kritiker.
Niklas Lello

Niklas Lello

Kommunikasjonsrådgiver og konstituert leder for samfunn og formidling
906 39 572
Utdannet innen kommunikasjon ved det som nå heter OsloMet. Lello har mange års erfaring som fotograf, primært på kulturfeltet, med oppdragsgivere i inn- og utland. Han har som kommunikasjonsrådgiver ved Norsk barnebokinstitutt hovedansvar for instituttets digitale kanaler, visuelle uttrykk og profilering av våre studieløp. Foto: Øystein Espe Bae
Alice Lima de Faria

Alice Lima de Faria

Lærer og veileder
900 76 649
Førsteamanuensis i visuell og digital litteratur. Forfatter, illustratør og scenograf med en Master of Fine Art fra Högskolan för Design och Konsthantverk ved Göteborgs Universitet. Som scenograf har hun arbeidet med teater, TV og spillefilm. Bokillustrasjonene hennes har blitt tildelt gull i Visueltkonkurransen og i Årets Vakreste Bøker. Illustrasjonene har også blitt vist på utstillinger i Norge, Sverige og Tyskland. Bildebøkene hennes har mottatt flere priser og er oversatt og gitt ut i en rekke land i Europa. Lima de Faria har også skrevet manus for svensk barne-TV og radio, og har erfaring i å holde foredrag og kurs om visuell historiefortelling på skoler og høgskoler rundt om i Norge og Sverige. Alice Lima de Faria er tilsatt i en 50 prosent stilling ved instituttet. Foto: Mikrofilm
Nisrin Maktabi-Barkouki

Nisrin Maktabi-Barkouki

Nisrin Maktabi-Barkouki har bakgrunn innen bedriftsøkonomi og ledelse. Hun har bla. jobbet som bibliotekleder for Deichman-bibliotekene i bydel Søndre Nordstrand og vært leder for ulike kundesentre i Studentboligene. Hun har også erfaring fra stillinger som seniorrådgiver på Nasjonalbiblioteket og som spesialkonsulent ved Det flerspråklige bibliotek. Fra utlandet har hun jobbet både i bank og hotellnæringen. Maktabi-Barkouki har også i 2 perioder sittet som utvalgsmedlem i Kulturrådets vurderingsutvalg for oversatt litteratur og som leder for Norsk Pen sitt flerkulturelle utvalg. Hun har medvirket i ulike prosjekter i krysningspunktet mellom flerspråklighet, litteratur og identitet som bla. samarbeidsprosjektet Verdensbiblioteket støttet av Nordisk Råd, Nordisk nettverk for språkkafeer i bibliotek, norsk-arabisk versjon av språkspillet New Amigos og etableringen av Benjamin-rommet til minne om Benjamin Hermansen på Deichman Holmlia. Foto: Sven Edvard Eriksen.
Kjersti Lersbryggen Mørk

Kjersti Lersbryggen Mørk

Cand. Philol. med hovedoppgave i barnelitteratur fra Universitetet i Oslo. Skriver avhandlingen Vitnesbyrd om ondskap – barnelitteratur for vår tid?. Tidligere litteraturpedagog med særlig ansvar for undervisning av forfatterstudenter, lærere og bibliotekarer. Timelærer ved semesteremnet i barnelitteratur ved Universitetet i Oslo (2011-2013). Lærer og prosjektleder for litteraturformidlingsprosjektet Teksten i bruk (2005-2010). Lærer i grunnskolen og videregående skole (1996-2005). Tidligere kritiker, forlagskonsulent og medlem av Kulturdepartementets jury for barne- og ungdomslitteratur.
Martha Aagre Pettersvold

Martha Aagre Pettersvold

Administrasjonskonsulent
907 45 093
Martha Aagre Pettersvold har master i kulturstudier fra Universitetet i Sørøst-Norge, og bachelor i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet i ulike roller på kulturfeltet både i Oslo og i København, særlig med litteraturarrangementer rettet mot unge og voksne. Martha har også erfaring med studieadministrasjon fra Universitetet i Oslo.
Veronica Salinas

Veronica Salinas

Litteraturformidler utvikling og mangfold
92610198

Veronica Salinas jobber som formidler og forsker ved Norsk barnebokinstitutt. Hun leder Formidlingslaboratoriet, som er et nasjonalt prosjekt der vi utvikler og tester formidlings-metoder i samarbeid med ulike aktører. Målet er utprøving av ny praksis og forskning for bedre formidling av litteratur til og med barn og unge. Siden 2021 har hun hatt fokus på barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon, ungdom med kort botid i Norge, idrettsungdom og barn som bruker tegn som støtte.

 

Hun er forfatter, skuespiller og dramatiker. Hun er utdannet skuespiller og språkviter i Argentina, og har litteraturutdanning og forfatterutdanning fra Norge. Salinas har gitt ut flere bøker på norsk, og er oversatt til en rekke språk. Hun har jobbet åtte år som rådgiver og formidler i organisasjonen Leser søker bok, og har lang erfaring i å tilgjengeliggjøre litteratur for nye grupper. Hun underviser både på forfatterutdanningen på bachelornivå og på masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst ved Norsk barnebokinstitutt.

Steffen R. M. Sørum

Steffen R. M. Sørum

Fagleder for forfatterutdanningen på bachelornivå
40853757
Forfatter og førsteamanuensis i skrivekunst. Steffen har jobbet i forlagsbransjen i 16 år som forlagsredaktør for barne- og ungdomslitteratur. Han debuterte i 2000 med romanen «Du elsker meg» og har siden gitt ut en rekke bøker for både barn, ungdom og voksne. For boken «Skriv genialt!», som han skrev sammen med Eldrid Johansen og Ingrid dos Santos, fikk Sørum Kulturdepartementets pris for beste fagbok i 2016. Foto: Niklas Lello.
Liv Marit Weberg

Liv Marit Weberg

Lærer og kursutvikler
474 66 386
Forfatter med mastergrad i nordisk litteratur. Liv Marit debuterte i 2014 med ungdomsromanen "Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til" og har nå utgitt tre ungdomsromaner. For debutromanen mottok hun Kulturdepartementets litteraturpris. Liv Marit underviser ved instituttets utdanninger og kurs, og leder bl.a. lesesirkler om barne- og ungdomslitteratur for bibliotekansatte. Hun har tidligere undervist i norsk ved lærerutdanningen på USN. Hun tar nå en videreutdanning i dramatikk ved Biskops Arnö. Foto: Niklas Lello.
Kristin Ørjasæter

Kristin Ørjasæter

Ørjasæter er professor i litteratur med innretning på barne- og ungdomslitteratur. Hun har tidligere vært ansatt som direktør for Norsk barnebokinstitutt; etablert Barnelitterært forskningstidsskrift BLFT, det første nordiske, fagfellerefererte open access-tidsskriftet for barne- og ungdomslitteraturforskning; vært ansatt som førsteamanuensis ved Aarhus Universitet og som stipendiat ved Universitetet i Oslo; arbeidet som forlagsredaktør for barne- og ungdomsbøker og redaktør for nettstedet barnebokkritikk.no. Foto: Niklas R. Lello
Ellen Aagaard

Ellen Aagaard

Administrasjons- og studieleder
23 13 13 70/984 01 829
Cand. musicae fra Norges musikkhøgskole og videreutdanning i kulturfag og kulturledelse fra Høgskolen i Telemark/Bø (nå USN). Har lang erfaring innen kunst- og utdanningsfeltet: som utøvende musiker, pedagog, rektor i kulturskole, seniorrådgiver innen studieadministrasjon, mm. Foto: Niklas Lello.
Hanna Aanerud

Hanna Aanerud

Administrasjonsrådgiver (i permisjon)
93264567
Aanerud er utdannet journalist ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har en mastergrad i Publishing ved City University i London. Som administrasjonskonsulent ved Norsk barnebokinstitutt er hun blant annet sekretær for juryen til Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur. Foto: Niklas Lello.

Kart

Det er flere muligheter for å komme hit med kollektivtransport. Ta buss 21, 30 eller 31 til Lapsetorvet (Solli plass), eller trikk 12 og 13 til Solli plass. Nærmeste T-banestasjon er Nationaltheatret. Følg deretter Henrik Ibsens gate oppover langs Slottsparken til Solli plass.