Kontakt oss

Norsk barnebokinstitutt

Telefon: 23 13 13 70
E-post: post@barnebokinstituttet.no

Postadresse: Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo
Besøksadresse: Observatoriegaten 1 B, ved Solli Plass i Oslo. 4. etasje

org. nr: 971 493 704


Ansatte

Øystein Espe Bae

Øystein Espe Bae

Fagleder for nettstudiet i samtidslitteratur
994 93 932
Mastergrad i nordisk litteratur fra NTNU, har arbeidet som høgskolelektor på Høgskolen i Volda og på Nynorsksenteret, som norsklektor i videregående skole, som redaksjons-medarbeider for Kunnskapsdepartementets nettsted Minstemme.no, som frilansjournalist, bokanmelder og forlagskonsulent på barnelitteraturfeltet. Foto: Niklas Lello.
Birgitte Eek

Birgitte Eek

Formidlingsleder
415 00 622
Cand. philol i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, med etterutdanning i barne- og ungdomslitteratur fra UiO, Nansenskolens skrivekunstlinje, og i kulturjournalistikk fra Høyskolen Kristiania. Hun har arbeidet med programmering av litterære arrangementer, konferanser og festivaler, og som rådgiver i barne- og ungdomskultur, anmelder, konsulent, og i bokhandel. Foto: Niklas Lello.
Hilde Hagerup

Hilde Hagerup

Fagleder for masterstudiet i skrivekunst og formidling
Forfatter og professor i skrivekunst. Debuterte i 1998 med ungdomsboka Bølgebiter. Har siden utgitt en rekke bøker for barn, ungdom og voksne. Hun har også oversatt og skrevet filmmanus. Hagerup har lang erfaring som formidler og har holdt skrivekurs over hele landet. Bøkene hennes har mottatt flere priser og er oversatt til mange språk, blant annet svensk, dansk, tysk, fransk, hollandsk, koreansk og tyrkisk. Foto: Niklas Lello.
Dewan Jacobs

Dewan Jacobs

Dewan Jacobs er opprinnelig fra Cape Town, og har en bachelorgrad i kommunikasjon fra Universitetet i Sør-Afrika. Han er i ferd med å fullføre en masterutdanning innen digital business systems ved Høyskolen Kristiania. Jacobs har jobbet med digitale medier og nettsideutvikling for ulike arrangører innen kulturfeltet. Han har også erfaring fra flere TV- og konsertproduksjoner. Foto: privat
Ayse Koca

Ayse Koca

Prosjektleder for Bærekraftsbiblioteket

Koca er forfatter, mangeårig lærer og pedagogisk veileder for lærerstudenter. Hun er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Ayse Koca var student ved vår forfatterutdanning på bachelornivå, og ble uteksaminert i 2013. Etter dette har hun utgitt to barnebøker. Debutromanen fra 2015, Yoko Onur – Et balleliv, ble nominert til Brageprisen, Kulturdepartementets debutantpris og Bokslukerprisen.

Koca har tidligere jobbet som journalist, og har vært redaksjonsmedarbeider ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Hun har også bidratt i utarbeidelse av undervisningsmateriell i Gyldendal forlag. Foto: privat

Ingeborg Sivertsen Landfald

Ingeborg Sivertsen Landfald

Mastergrad i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, med fokus på nordisk barne- og ungdomslitteratur. Ingeborg skriver om forskning på barne- og ungdomslitteratur på våre nettsider, i dagspressen og i tidsskriftet Norsklæreren. Hun sitter i sekretariatet for Bærekraftsbiblioteket, i samarbeid med FN-sambandet, og er redaksjonssekretær i BLFT. Ingeborg har erfaring som norsklærer i videregående skole, redaksjonsmedlem i Litteratur på BLÅ og som billedbok-kritiker. Foto: Niklas Lello.
Dag Larsen

Dag Larsen

Seniorrådgiver
90844822
Forfatter, debuterte 1977, har utgitt 18 bøker for barn og voksne, og skrevet flere scenestykker. Forlagskonsulent for barne- og ungdomslitteratur i Aschehoug 1984-1998, lærer ved diverse skrivekurs i grunn- og videregående skoler 1982-2006, medlem av Det litterære råd i Den norske Forfatterforening 1994-1998, leder av festivalen Son Poesidager 1993 - 2000, leder av Norske Barne- og Ungdomsbok-forfattere 1998-2004, samt flere tillitsverv og oppgaver tilknyttet forfattervirksomheten. Dag Larsen ledet forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt fra starten i 2006 til 2019, og var også utdanningsleder ved instituttet. Larsen er ansatt i en 50 prosent stilling ved instituttet. Foto: Niklas Lello.
Niklas Lello

Niklas Lello

Kommunikasjonsrådgiver
90639572
Utdannet innen kommunikasjon ved det som nå heter OsloMet. Lello har mange års erfaring som fotograf, primært på kulturfeltet, med oppdragsgivere i inn- og utland. Han har som kommunikasjonsrådgiver ved Norsk barnebokinstitutt hovedansvar for instituttets digitale kanaler, visuelle uttrykk og profilering av våre studieløp. Foto: selfie
Alice Lima de Faria

Alice Lima de Faria

Lærer og veileder
900 76 649
Førsteamanuensis i visuell og digital litteratur. Forfatter, illustratør og scenograf med en Master of Fine Art fra Högskolan för Design och Konsthantverk ved Göteborgs Universitet. Som scenograf har hun arbeidet med teater, TV og spillefilm. Bokillustrasjonene hennes har blitt tildelt gull i Visueltkonkurransen og i Årets Vakreste Bøker. Illustrasjonene har også blitt vist på utstillinger i Norge, Sverige og Tyskland. Bildebøkene hennes har mottatt flere priser og er oversatt og gitt ut i en rekke land i Europa. Lima de Faria har også skrevet manus for svensk barne-TV og radio, og har erfaring i å holde foredrag og kurs om visuell historiefortelling på skoler og høgskoler rundt om i Norge og Sverige. Alice Lima de Faria er tilsatt i en 50 prosent stilling ved instituttet. Foto: Mikrofilm
Kjersti Lersbryggen Mørk

Kjersti Lersbryggen Mørk

Cand. Philol. med hovedoppgave i barnelitteratur fra Universitetet i Oslo. Skriver avhandlingen Vitnesbyrd om ondskap – barnelitteratur for vår tid?. Tidligere litteraturpedagog med særlig ansvar for undervisning av forfatterstudenter, lærere og bibliotekarer. Timelærer ved semesteremnet i barnelitteratur ved Universitetet i Oslo (2011-2013). Lærer og prosjektleder for litteraturformidlingsprosjektet Teksten i bruk (2005-2010). Lærer i grunnskolen og videregående skole (1996-2005). Tidligere kritiker, forlagskonsulent og medlem av Kulturdepartementets jury for barne- og ungdomslitteratur. Foto: Niklas Lello.
Veronica Salinas

Veronica Salinas

Litteraturformidler utvikling og mangfold
Salinas er forfatter, skuespiller og dramatiker, utdannet skuespiller ved teaterhøyskolen i Buenos Aires, hvor hun også tok en bachelorgrad i portugisisk språk. Hun har en bachelorgrad i spansk og portugisisk litteratur og første del av en master i spanskspråklig litteratur fra UiO, og har også fullført forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt.
Salinas har gitt ut flere bøker på norsk, og er oversatt til en rekke språk. Hun har jobbet i åtte år som rådgiver og formidler i organisasjonen Leser søker bok, og har lang erfaring i ledelse av fysiske og digitale språkkafeer. Salinas har også undervist bachelor- og mastergradsstudenter på bibliotekutdanningen på OsloMet, i digital formidling på masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst ved Norsk barnebokinstitutt og kurset bibliotekarer fra hele landet i formidling og kommunikasjon. Foto: Kristin Aafløy Opdan
Anne Skaret

Anne Skaret

Skaret er professor i nordisk litteratur, særlig barnelitteratur, ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, og er tilknyttet Norsk barnebokinstitutt som forsker i en 20 prosent stilling. Hun underviser i litterære og litteraturdidaktiske emner, og hennes forskningsinteresser er primært rettet mot barnelitteratur. Skaret har vært redaktør for Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT). Foto: Espen Kristiansen
Bjørn Sortland

Bjørn Sortland

Forfatter og professor i skrivekunst. Sortland har skrevet 60 skjønnlitterære bøker i ulike sjangre, i all hovedsak for barn og unge, men også flere bøker for voksne. Bøkene hans er oversatt og gitt ut i 24 land: USA, England, Italia, Frankrike, Spania (på spansk, katalansk og baskisk), Nederland, Tyskland, Østerrike, Sveits, Ungarn, Sør-Korea, Taiwan, Kina, Sverige, Danmark, Færøyane, Finland, Litauen, Estland, Bulgaria, Hellas, Tyrkia, og Palestina. Sortland har også skrevet manus til langfilm, kortfilm og teater, og bokanmeldelser og artikler for aviser og tidsskrift. Han har undervisningserfaring fra universitet og høgskoler i Norge og utlandet, og holdt foredrag, forfatterbesøk og skrivekurs. Foto: Niklas Lello.
Steffen Sørum

Steffen R. M. Sørum

Fagleder for forfatterutdanningen på bachelornivå
40853757
Forfatter og førsteamanuensis i skrivekunst. Steffen har jobbet i forlagsbransjen i 16 år som forlagsredaktør for barne- og ungdomslitteratur. Han debuterte i 2000 med romanen «Du elsker meg» og har siden gitt ut en rekke bøker for både barn, ungdom og voksne. For boken «Skriv genialt!», som han skrev sammen med Eldrid Johansen og Ingrid dos Santos, fikk Sørum Kulturdepartementets pris for beste fagbok i 2016. Foto: Niklas Lello.
Prisvinner Helene Uri

Helene Uri

Veileder og kunstnerisk forsker
Uri er forfatter og professor II i kreativ skriving, og er ansatt i en 30 prosent stilling ved Norsk barnebokinstitutt. Hun debuterte som forfatter i 1995 med ungdomsromanen Anna på fredag. Uri har hovedfag i nordisk, doktorgrad i lingvistikk og arbeidet i tolv år ved Universitetet i Oslo. I tillegg til sin skjønnlitterære produksjon for barn, ungdom og voksne har hun skrevet en rekke fagbøker innen lingvistikk. Bøkene hennes er oversatt til flere språk, blant annet dansk, svensk, tysk, engelsk, fransk, spansk og japansk. Foto: Niklas R. Lello
Liv Marit Weberg

Liv Marit Weberg

Lærer og kursutvikler
474 66 386
Forfatter med mastergrad i nordisk litteratur. Liv Marit debuterte i 2014 med ungdomsromanen "Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til" og har nå utgitt tre ungdomsromaner. For debutromanen mottok hun Kulturdepartementets litteraturpris. Liv Marit underviser ved instituttets utdanninger og kurs, og leder bl.a. lesesirkler om barne- og ungdomslitteratur for bibliotekansatte. Hun har tidligere undervist i norsk ved lærerutdanningen på USN. Hun tar nå en videreutdanning i dramatikk ved Biskops Arnö. Foto: Niklas Lello.
Kristin Ørjasæter

Kristin Ørjasæter

Direktør og forskningsleder
416 82 158
Ørjasæter er professor i litteratur med innretning på barne- og ungdomslitteratur. Hun har tidligere vært ansatt ved Aarhus Universitet og Universitetet i Oslo og arbeidet som barnebokredaktør og redaktør for nettstedet barnebokkritikk.no. Som direktør for Norsk barnebokinstitutt har hun blant annet etablert Barnelitterært forskningstidsskrift BLFT, det første nordiske, fagfellerefererte open access-tidsskriftet for barne- og ungdomslitteraturforskning. Foto: Niklas R. Lello
Ellen Aagaard

Ellen Aagaard

Administrasjons- og studieleder
23 13 13 70/984 01 829
Cand. musicae fra Norges musikkhøgskole og videreutdanning i kulturfag og kulturledelse fra Høgskolen i Telemark/Bø (nå USN). Har lang erfaring innen kunst- og utdanningsfeltet: som utøvende musiker, pedagog, rektor i kulturskole, seniorrådgiver innen studieadministrasjon, mm. Foto: Niklas Lello.
Hanna Aanerud

Hanna Aanerud

Administrasjonskonsulent
Aanerud er utdannet journalist ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har en mastergrad i Publishing ved City University i London. Som administrasjonskonsulent ved Norsk barnebokinstitutt er hun blant annet sekretær for juryen til Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur. Foto: Niklas Lello.

Kart

Det er flere muligheter for å komme hit med kollektivtransport. Ta buss 21, 30 eller 31 til Lapsetorvet (Solli plass), eller trikk 12 og 13 til Solli plass. Nærmeste T-banestasjon er Nationaltheatret. Følg deretter Henrik Ibsens gate oppover langs Slottsparken til Solli plass.