Hopp til innholdet

Masterstudiet

i skrivekunst og formidling for barn og unge

Som masterstudent ved Norsk barnebokinstitutt får du spisskompetanse i å skrive for barn og unge, i ulike formater, og i å formidle til målgruppene.

Søknadsfrist: 15. mai

Søk her

2-årig master på heltid

120 studiepoeng

Opptak våren 2024

Kreativt miljø

Lån i Lånekassen

Oppfølging og veiledning

Vil du skrive for barn og unge, og vil lære deg å skrive i formater som roman, dramatikk, lyddrama, filmmanus og illustrerte bøker? Vil du lære mer om de ulike målgruppene og hvordan du formidler til barn og unge?

Da er masterstudiet i skrivekunst og formidling for barn og unge perfekt for deg!

Barn og unge trenger fortellinger i alle formater der de møter historier. I bøker, lydbøker, på teaterscenen, på tv, på kino, i tegneserier, på sosiale medier og i spill. Barn og unge er en sammensatt målgruppe med ulike behov, og Norsk barnebokinstitutts mål er at alle barn og unge skal finne litteratur som er relevant. Derfor trenger vi flere forfattere som kan skrive for barn og unge i ulike formater, og som har kompetanse på alle målgrupper. For å oppnå dette bør studentgruppen bestå av et mangfold av stemmer. Vi ønsker oss derfor søkere med mange ulike erfaringer.

Studieplan for masterstudiet

På masterstudiet lærer du

 • å utforske skriving i alle aktuelle formater for barn og unge, som lyrikk, roman, spill, illustrerte bøker, billedbøker, dramatikk, filmmanus
 • fordypning i formater som roman, illustrerte bøker, billedbøker, dramatikk, filmmanus. Fordypning tilpasses studentgruppens ønsker.
 • underveis-lesing og å gi og få respons
 • world-building og å skape univers
 • konsept- og karakterutvikling fra idé til ferdig tekst
 • prosjektutvikling
 • kunstnerisk refleksjon som gir deg kunnskap om å skrive om eget kunstnerisk arbeid, f.eks. til søknader, rapporter og som essay
 • å formidle til ulike målgrupper blant barn og unge

Studiet passer for

 • Personer med noe skriveerfaring som ønsker mer kunnskap på vei mot profesjonalisering
 • Illustratører som ønsker å lære mer om skriving og å skape historier
 • Barne- og ungdomsbokforfattere som ønsker å lære mer om flere formater
 • Forfattere, dramatikere og filmforfattere som ønsker mer kompetanse om å skrive for barn og unge
 • Forfattere som vil heve sin kompetanse på formidling for barn og unge i ulike målgrupper

Studiet fremmer nytenking, originalitet og kunstnerisk mot og gir deg kompetanse som kan gjøre det lettere å leve av å være kunstner.

Undervisning og veiledning

Studentene får undervisning og veiledning fra noen av landets beste forfattere for barn og unge. I tillegg til ansatte lærere, inviteres en rekke gjesteforelesere med spisskompetanse inn.

Masterprosjektet

I andre studieår jobber studentene med masterprosjektet, som er et større litterært arbeid i valgfritt format, med tilhørende kunstnerisk refleksjon i form av eksempelvis et essay. Studentene får egen veileder som følger prosjektet tett.

Utveksling

Vi jobber med å få til utvekslings med Bath Spa University gjennom deltagelse på Summer Days i England sommeren mellom første og andre år. Det er også mulighet for å ta enkelte moduler ved Stockholms universitet.

Søknadsprosess

 Opptak skjer etter skriftlig søknad og intervju. Den skriftlige søknaden skal inneholde:

 • CV med informasjon om tidligere utdanning, skriveerfaring og formidlingserfaring.
 • Søknadsbrev: skal opplyse om motivasjon for egen skriving og formidling.
 • Egen kunstnerisk tekst

Den kunstneriske teksten skal være på cirka 15 sider og ikke tidligere være utgitt. Det skal også legges ved en beskrivelse av et formidlingsopplegg for barn eller ungdom på cirka 5 sider. Formidlingsopplegget kan være avholdt, men det er ikke et krav.

Tekstene skal leveres i A4-format, 12 punkt skrift.

Kvalifiserte søkere rangeres første gang på bakgrunn av innsendt materiale. De høyest rangerte innkalles til en samtale med opptakskomiteen. Her fokuseres det på søkernes motivasjon og evne til kunstnerisk refleksjon og refleksjon over målgrupperelaterte formidlingsmetoder. Samtalen avgjør hvem som blir tilbudt studieplass.

Opptakskrav

Studiet bygger på en 3-årig bachelorgrad eller likeverdig utdanning (180 studiepoeng), hvorav minst 80 studiepoeng skal være avlagt innenfor mastergradens fagområde. Dette kan for eksempel være skrivekunst, film, dramaturgi, barne- og ungdomslitteratur, nordisk litteratur, fremmedspråkslitteratur, allmenn litteraturvitenskap, formidling eller skuespillerfag. Andre dokumenterte kvalifikasjoner kan i spesielle tilfeller godkjennes som likeverdig med inntil 80 studiepoeng. Det kan for eksempel være erfaring med barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling til barn og unge.

Studieavgift

Studieavgiften er på kr 40 000,- pr år, dvs. kr 20 000,- pr semester. Avgiften blir betalt i to rater på kr 10 000,- hvert semester.

Det vil også kunne komme til noen utgifter til innkjøp av litteratur.

Stipendplasser

Det er satt av stipend som dekker studieavgiften til to studieplasser, forbeholdt søkere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten og Latin-Amerika, og søkere med samisk/kvensk bakgrunn.

Kontakt

For mer informasjon, eller spørsmål om studiet, ta kontakt med fagleder Endre Lund Eriksen (endre.eriksen@barnebokinstituttet.no / +47 992 65 697) eller administrasjons- og studieleder Ellen Aagaard (ellen.aagaard@barnebokinstituttet.no / +47 984 01 829).