Hopp til innholdet

Årboka Litteratur for barn og unge 2007

Årboka 2007Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold (red.)

Samlaget, 2007

Årboka Litteratur for barn og unge har gjennom ti år vist bredden i barnelitteraturen og barnelitteraturforskningen. Den tiende årgangen av årboka kaster særlig lys over ungdomslitteraturen, både den norske og den nordiske. Doktorgradstipendiat Åse Marie Ommundsen drøfter tendenser som knytter ungdomslitteraturen til en senmoderne livsfølelse, og portrettsamtalen med Sverre Henmo gir innsyn i vurderinger og valg hos en mangfoldig forfatter som ønsker å kommunisere med unge lesere. Juryleder for Kultur- og kirkedepartementets priser, Geir Vestad, analyserer bokåret 2005. Han framhever særlig den høye kvaliteten på faglitteraturen, mens en artikkel av Nina Goga fremstiller ulike aspekt av faglitteratur for ungdom. Årboka inneholder dessuten en artikkel av Andrine Pollen om spredning av norsk barnelitteratur til utlandet, og et intervju med avtroppende forlagsredaktør Guri Vesaas som går av etter 40 års innsats for barnelitteraturen.

To nye faste poster blir presentert:

Nordisk vindauge trekker frem nye forfatternavn og trender i dansk og svensk barne- og ungdomslitteratur.
Ny litteratur 2006 gir et overblikk over viktige boktyper og enkeltbøker i året som gikk.

Årboka inneholder ellers fag- og forskingsbibliografi og statistikk for barne- og ungdomslitteratur i Norge 2005.

Innholdsfortegnelse
For bestilling: kontakt Det Norske Samlaget
Les forlagets presentasjon: Det Norske Samlaget

Relaterte innlegg