Hopp til innholdet

Årboka Litteratur for barn og unge 2010

  • av

rboka_2010.jpgÅrboka Litteratur for barn og unge 2010 setter særlig fokus på det flerkulturelle aspektet ved barne- og ungdomslitteraturen, med nasjonsbygging, mangfold og globalitet som nøkkelord.

Årets forfattarportrett er av Rune Belsvik. Man kan også lese om tegneserieromanen, hypnotiske virkemidler i poesi, og trender og tendenser i den nordiske barnelitteraturen.

Årboka Litteratur for barn og unge 2010

Redaktører: Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold.
Samlaget, 2010

ISBN: 9788252175592
Pris: 299,00

For bestilling, kontakt Det norske Samlaget

Årboka Litteratur for barn og unge inneholder statistikk og fag- og forskingsbibliografi og er ei nyttig håndbok for lærere, studenter, bibliotekarer, kulturarbeidere, litteraturskribenter, forfattere og alle andre som arbeider med og interesserer seg for barne- og ungdomslitteratur.

Les anmeldelse på barnebokkritikk.no 

Les anmeldelse på NRK Kultur

Blant årets bidrag:

  • Torill Strand diskuterer hvordan den nyeste barnelitteraturen framstiller innvandreren og hvilke utfordringer man står overfor når denne litteraturen skal formidles i et flerkulturelt klasserom.
  • Tonje Vold bruker whiteness theory når hun viser hvordan ulike forestillinger om rase kommer til uttrykk i barnebøkene, ogKristin Ørjasæter ser på nasjonsbyggingsprosjektet i barnelitteraturen.
  • Rune Belsvik forteller om viktige kunsteriske valg og om det å gi sterke personlige opplevelser en litterær form.
  • Tormod Haugens forfatterskap blir satt i litteraturhistorisk perspektiv av Åsfrid Svensen.

Innholdsfortegnelse:

Forord v/ redaktørene

Åsfrid Svensen

Tormod Haugens forfatterskap. Det fantastiske i litteraturen – intensivert virkelighet

Nina Goga

Hva er et forfatterskaps kvalitet og særtrekk? Om nye forfatterbiografier for barn

Rune Belsvik i samtale med Per Olav Kaldestad

«Eg er lykkeleg når er klarer å skriva så enkelt som mogeleg utan å ta glansen av emnet.»

Kristin Ørjasæter

Barnelitteraturens bidrag til det nasjonale

Torill Strand

Innvandrere i litteraturen – individer eller grupperepresentanter?

Tonje Vold

Barnelitteraturens fortellinger om hvithet

Anne Birgitte Rønning

Når Robinson blir jente. Robinsonaden på 1800-tallet, lek og opplæring – også for unge jenter

Oskar Stein Bjørlykke

Å skrive for born

Helge Torvund

Hypnotiske verkemiddel i dikt for barn

Morten Harper

Salgsreklamen som ble en sjanger. Tegneserieromanens tradisjoner og tendenser

Einar Økland

Bragd, 1941. «Bladet for ungdom i alle aldre»

Dag Larsen

Er det jeg som snakker?

Widar Aspeli

Det var en gang

Ny litteratur 2009:

Maya Troberg Djuve

Svingende, klar og nær

May-Grethe Lerum

Litterær sikringskost

Nordiske vindauge 2009:

Frederikke Winther

Bøger til de små med stor betydning

Jan Hansson

Hembygdsnoir, ångest, konst, kommers och grafiska romaner – om svensk barn- och ungdomslitteratur 2009

Maria Ihonen

Nokre tendensar i finsk barne- og ungdomslitteratur 2009

Sofie Arneberg

Barne- og ungdomslitteratur i Norge 2008. Statistikk.

Anne Kristin Lande

Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur

Ellers finner man følgende oversikter:

Prisar og premieringar av norsk barne- og ungdomslitteratur

Nyttige adressar for informasjon/dokumentasjon, boklån og fagleg kontakt

Bidragsytarar

 

Relaterte innlegg

Stikkord: