Hopp til innholdet

Barnelitteraturforskning 2018

Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur

Norsk barnebokinstitutt presenterer oversikten over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur i 2018. Bibliografien utarbeides årlig av forskningsbibliotekar i Nasjonalbiblioteket, Anne Kristin Lande. Her registreres artikler, temanummer, bøker, masteroppgaver og avhandlinger.

Se tidligere bibliografier

Bøker, bibliografier, statistikk og småskrift

101 litteraturdidaktiske grep. Om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. Red. av Kåre Kverndokken. Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning, 2018.

Birkeland, Tone, Gunvor Risa og Karin Beate Vold: Norsk barnelitteraturhistorie. 3. utvida utgåve. Samlaget 2018.

Birkeland, Tone, Ingeborg Mjør og Anne-Stefi Teigland: Barnelitteratur. Sjangrar og teksttypar. 4. utg. Cappelen Damm akademisk 2018. (LNUs skriftserie)

Caldwell, Stella og Quentin Blake: Roald Dahls glorifantastiske verdener. Gyldendal 2018.

Ecocritical perspectives on children’s texts and cultures. Nordic dialogues. Red. av Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Bjørg Oddrun Hallås og Aslaug Nyrnes. Palgrave Macmillan 2018.

Fantastisk litteratur for barn og unge. Red. av Svein Slettan. Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning 2018.

Gatland, Jan Olav: Ein driftig djevel i Bergen. Historia om Mons Litleré. Samlaget 2018.

Hagen, Alf van der: Marvin Halleraker. Satiriker med helvetesangst. Vårt land forlag 2018.

Haraldsen, Nutta: Norske postkort. Norgesforlaget 2018.

Kortreist. Forfattarar i Rogaland. Rogaland forfattarlag og Stavanger kommune [u.å.]

Lande, Anne Kristin: Barnelitteraturforskning – 2017. Bibliografi over norsk fag- og forskingslitteratur om barnelitteratur. (I: barnebokinstituttet.no) [elektronisk ressurs]

Lande, Anne Kristin: Bibliografi til Norsk barnelitteraturhistorie, 3. utvida utgåve. (I: samlaget.no, 2018) [elektronisk ressurs]

Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Red. av Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2018.

Schulze, Elisabeth: Glans over Norge. Kinast forlag 2016.

Simonsen, Anne Hege: Kjærlighet og mørke. En biografi om Marie Hamsun. Res publica 2018.

Skolebiblioteket. Læring og leseglede i grunnskolen. Red. av Line H. Hjellup. Cappelen Damm akademisk 2018.

Solstad, Trine: Les mer! Utvikling av lesekompetanse i barnehagen. 2. utg. Universitetsforlaget 2018.

Solstad, Trine, Turid Thorsby Jansen og Anne Marie Øines: Lesepraksiser i barnehagen. Inn i litteraturen på mange måter. Fagbokforlaget 2018.

Sørbø, Jan Inge: Nynorsk litteraturhistorie. Samlaget 2018.

Waage, Peter Normann: André Bjerke. I kampens glede. En biografi. Aschehoug. 2018.

Winger, Cecilie: De onde gamle dager. Barneoppdragelse gjennom tidene. Humanist forlag 2018.

Ørjasæter, Kristin: Barne- og ungdomslitteratur. Møtet med lesaren. Samlaget 2018.

Øverås, Tor Eystein: Skrive, teikne, røre og slåst! Av og om Sissel Solbjørg Bjugn. Samlaget 2018.

Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Red. av Jonas Bakken og Elisabeth Oxfeldt. Universitetsforlaget 2017.

 

Masteroppgaver og doktoravhandlinger fra norske høgskoler og universitet

Bakke, Håvar Ervik: Alice’s creation of the carnival: A carnivalesque reading of three parodic poems in Alice’s Adventures in Wonderland. Høgskulen på Vestlandet 2018. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Bjørlo, Berit Westergaard: Ord og bilder på vandring. Billedbøker som gjenskaper dikt og bildekunst. Universitetet i Bergen 2018. (Ph.d.-avhandling ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier)

Bordvik, Lise S.: Violent Ends: Masculinity and school shooting in young adult fiction [Shaun David Hutchinson: Violent Ends]. Universitetet i Bergen 2018. (Masteroppgave i engelsk) [elektronisk ressurs]

Bredrup, Helene: Figurene som fortrollet verden: Karakterene i Tove Janssons Sent i november (1970). Hvordan litterære karakterer blir til i samspillet mellom tekst og leser. Universitetet i Oslo 2018. (Masteroppgave i nordisk litteratur) [elektronisk ressurs]

Christensen, Ingrid Loraas: Framstillinger av adopsjon og identitet i skjønnlitteratur og film. En analyse med vekt på Sara Johnnsens film Upperdog og Brynjulf Jung Tjønns roman Kinamann. Universitetet i Oslo 2016. (Masteroppgave i norsk som andrespråk) [elektronisk ressurs]

Engebretsen, Cecilie Stenbakk: Politikk og følelser i ungdomslitteraturen. En komparativ analyse av Leo og Mei (2012) og De som ikke finnes (2014) [Synne Lea: Leo og Mei. Simon Stranger: De som ikke finnes]. Universitetet i Oslo 2018. (Masteroppgave i nordisk) [elektronisk ressurs]

Fjelltveit, Ina: Coraline and the other mother: different media, different experience? A comparative study of children’s experience of the characters in the book Coraline and the film Coraline and the secret door. Høgskulen på Vestlandet 2017. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Fretheim, Ingrid Marie: Fantastic feminism: Female characters in superhero comic books. Universitetet i Oslo 2017. (Masteroppgave i engelsk) [elektronisk ressurs]

Hagerup, Julie Benedikte: Sophia og farmors øy. Naturen i Tove Janssons Sommarboken. Universitetet i Oslo 2018. (Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap) [elektronisk ressurs]

Imeland, Tonje Sagstad: «Den ungen er eit troll, seier mamma». Fremstillinger av foreldrerollen i ni norske bildebøker utgitt mellom 1980 og 2010. Universitetet i Oslo 2018. (Masteroppgave i nordisk ved Lektorprogrammet) [elektronisk ressurs]

Iversen, Magnus: De andre jentene i ungdomslitteraturen [Sverre Henmo: Natt på Frognerbadet. John Green: Hvem er du, Alaska?]. Høgskulen på Vestlandet 2017. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Johansen, Helene: La traduzione degli elementi culturali nella letteratura per bambini. Da Knert-Mathilde a Martinfranta [Maria Parr: Vaffelhjarte]. Universitetet i Oslo 2016. (Masteroppgave i italiensk) [elektronisk ressurs]

Jota, Anne Marit: Miljø- og klimakrise i Lars Mæhles Bouvetøya 2052: En økokritisk lesning. Høgskolen i Innlandet 2018. (Masteroppgave i kultur og språkfagenes didaktikk med fordypning i norsk) [elektronisk ressurs]

Kristiansen, Siri: Val av nynorsk skjønnlitteratur på 10.trinn. Høgskulen på Vestlandet 2018. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Landfald, Ingeborg Sivertsen: «Vi snakker bare litt om sex». Tabubelagt seksualitet i norsk barnelitteratur fra 1970 til 2017 [Hans Sande og Gry Moursund: Slangen i graset. Rune Belsvik og Kari Stai: Tjuven. Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus: Sesam sesam]. Universitetet i Oslo 2018. (Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap) [elektronisk ressurs]

Lindbom, Ingrid Julie Sanner: Se, les og opplev: Et studie av barns lesereaksjoner [Tove Jansson: Hvordan gikk det og Mummi – Hvordan gikk det (bildebokapp]. Høgskulen på Vestlandet 2017. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Lolina, Nadiia: The illustration of folktales. Creating a book of Norwegian folktales for Ukrainian readers. Høgskolen i Telemark 2013. (Masteroppgave i tradisjonskunst) [elektronisk ressurs]

Lomsdalen-Fredrikstad, Nina Christiane: Digital barnelitteratur: Fra bildebok til bildebokapp. En adaptasjonsstudie av to bildebøker og bildebokapper for barn i et intermedialt perspektiv [Tor Åge Bringsværd: Ruffen. Sjøormen som ikke kunne svømme. Eric Carle: The very hungry caterpillar]. Høgskolen i Innlandet 2018. (Masteroppgave i digital kommunikasjon og kultur) [elektronisk ressurs]

Longvanes, Oda Johnsen: Terror tilpassa barn? Ei nærlesing av fagbøker for barn om terrorisme. Høgskulen på Vestlandet 2018. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur)

Melby, Stine: «Den tapte barndom». En analyse av sviktende relasjoner mellom barn og voksne i tre barne- og ungdomsbøker skrevet i postmoderne tid [Tormod Haugen: Skriket fra jungelen – en filmroman. Ragnar Hovland: Ein motorsykkel i natta. Endre Lund Eriksen: Pitbull-Terje går amok]. Universitetet i Oslo 2018. (Masteroppgave i nordisk) [elektronisk ressurs]

Mitchell, Monica Gundersen: Lesemøtet som arena for utvikling av litterær kompetanse: Elever på tiende trinn leser for elever på første trinn. Universitetet i Stavanger 2018. (Ph.d.-avhandling ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk) [elektronisk ressurs]

Nagel-Alne, Marta: Naturuttrykk i fantastisk barnelitteratur – ein økokritisk analyse av tre norske barneromanar. Høgskulen på Vestlandet 2018. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur)

Nilsen, Åshild Aursjø: Sexuality and death in young adult fiction. Representations of controversial themes in popular contemporary novels. Universitetet i Oslo 2017. (Masteroppgave i engelsk) [elektronisk ressurs]

Rieber- Mohn, Ragnhild: Mellom Grandis og granola. Mat som sosial markør i litterære framstillingar av familie – eit djupdykk i fire skandinaviske barnebøker [Gudrun Skretting: Anton og andre uhell. Sara Kadefors: Billie. Avgang 9.42 til mitt nye liv. Mette Eike Neerlin: Hest, hest, tiger, tiger. Ingunn Thon: Ollis]. Høgskulen på Vestlandet 2018. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Ryen, Eirin Egge: Den gode og vonde ensomheten. En studie av kreativ bearbeidelse hos Astrid Lindgren og Virginia Woolf [Astrid Lindgren: Pippi Långstrump. Virginia Woolf: To the lighthouse]. Universitetet i Bergen 2016. (Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap) [elektronisk ressurs]

Schulstad, Lisbeth: 7. klassinger og sakprosa. En kvantitativ og kvalitativ undersøkelse av 7. trinnselevers lesevaner og holdninger knyttet til sakprosa. Høgskulen på Vestlandet 2018. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur)

Sokn, Eldbjørg Drøskeland: Hvordan inkludere barn med ulike forutsetninger i samtalebasert lesing av digitale bildebøker? Universitetet i Stavanger 2018. (Masteroppgave i spesialpedagogikk) [elektronisk ressurs]

Standal, Stine, Bjerkhagen: Posthuman identities. Cyborg characters in young adult fiction [Karen Sandler: Tankborn. Dan Wells: Partials]. Høgskulen på Vestlandet 2018. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Tveit, Ingeborg Almeland: Syskenrelasjonar i barnelitteratur Ein studie av syskenforhold i den samansette familie [Bente Bratlund: Fly, Thea! Fly! Magnhild Bruheim: Motorsykkelmysteriet. Linde Hagerup: En bror for mye]. Høgskulen på Vestlandet 2018. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Tveita, Ørjan Sjøstrøm: Wonkatarsis – ein analyse av Willy Wonka som filmatisk karakter [Roald Dahl: Charlie og sjokoladefabrikken]. Høgskulen på Vestlandet 2018. (Masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur) [elektronisk ressurs]

Vida, Mária Magdolna: Goal-oriented and motivation driven narratives in The Hunger Games. Universitetet i Oslo 2018. (Masteroppgave i engelsk) [elektronisk ressurs]

Wilke, Ingrid Marie: Growing up with Trauma; Representations of Sexual Trauma in Young Adult Literature [Laurie Halse Anderson: Speak. Stephen Chbosky: The Perks of Being a Wallflower. Phoebe Gloeckner: The Diary of a Teenage Girl and A Child’s Life and Other Stories]. Universitetet i Oslo 2018. (Masteroppgave i engelsk) [elektronisk ressurs]

 

Artikler i bøker og tidsskrift – (også elektroniske)

Andersson, Annica: Våld i hemmet, ensamhet, psykisk ohälsa och annat allvarligt och viktigt i nordisk barnlitteratur [om bl.a. Gro Dahle og Stian Hole]. (I: Den nordiske børnebogen. Red. av Anette Øster. Høst & Søn 2016)

Anundsen, Lene: Litterær friksjon. Resepsjonsanalyse av seks syriske leseres møte med bildeboka Sitronlimonaden [Hilde Henriksen og Helena Ohlsson]. (I: Norsk litterær årbok, 2018)

Anvik, Anne Flaen: Emozioni in norvegese e in italiano. Analisi linguistica delle favole di H.C. Andersen. (I: Oslo studies in language, nr. 1, 2018) [elektronisk ressurs]

Ask, Lene: Litteratur uten ord. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 3, 2018)

Bache-Wiig, Harald: Johannes Farestveit, 1923–1995. (I: Norsk oversetterleksikon, /www.oversetterleksikon.no/ 2018)

Bache-Wiig, Harald: Rasmus Løland, 1861–1907 (I: Norsk oversetterleksikon, www.oversetterleksikon.no/ 2018)

Bakke, Jannike Ohrem og Kåre Kverndokken: «Det står jo ikke det som jeg ser» – om barns visuelle tekstkompetanse i møte med bildeboka. (I: 101 litteraturdidaktiske grep. Om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. Red. av Kåre Kverndokken. Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning, 2018)

Bakke, Tove: Halldis Moren Vesaas, 1907–1995. (I: Norsk oversetterleksikon, www.oversetterleksikon.no/ 2018)

Bakken, Bjarte: Ingen er ei øy [Kari Saanum: Ingen er ei øy]. (I: Norsklæraren, nr. 4, 2018)

Bakken, Jonas: Máret Ánne Saras Mellom verdener og utdanning for bærekraftig utvikling. (I: Fantastisk litteratur for barn og unge. Red. av Svein Slettan. Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning 2018)

Bakken, Jonas: Å vokse ved å kjempe en håpløs kamp. Om norske ungdommers erfaringer med den globale urettferdigheten i Kristín A. Sandbergs og Simon Strangers ungdomsromaner. (I: Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Red. av Jonas Bakken og Elisabeth Oxfeldt. Universitetsforlaget 2017)

Biblioteket lager sørsamiske barnebøker [intervju med Morten Olsen Haugen]. (I: Bok og bibliotek, nr. 4, 2018)

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand og Cecilie Takle: Fra egobevissthet til økobevissthet. Om Siri Pettersens roman Bobla. (I: Fantastisk litteratur for barn og unge. Red. av Svein Slettan. Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning 2018)

Bjørlo, Berit Westergaard: Marine animals in Ted Hughes’s poetry for children. Ecocritical readings of selected illustrated poems. (I: Ecocritical perspectives on children’s texts and cultures. Nordic dialogues. Red. av Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Bjørg Oddrun Hallås og Aslaug Nyrnes. Palgrave Macmillan 2018)

Brageprisen 2018. (I: Barnebokforum, nr. 4, 2018)

Bruteig, Jostein: Kunstnarmiljøer på Flåte [bl.a. om Inger Berset]. (I: Skodje sogelag, Årsskrift, 2012)

Bøhn, Ingun: En svenske, en danske og en nordmann. (I: NUMER 118, nr. 4, 2018)

Bøhn, Ingun: Miss Potters særegne fornemmelse for mus. (I: NUMER 115, nr. 1, 2018)

Conrad, JoAnn: “This is what Trolls really look like”. The folklore that is Norway. (I: News from other worlds. Studies in Nordic folklore, mythology and culture. Ed. by Merrill Kaplan and Timothy R. Tangherlini. North Pinehurst Press, 2012)

Christensen, Bente: Aagot Holst, 1865–1928. (I: Norsk oversetterleksikon, www.oversetterleksikon.no/ 2018)

Duzakin, Akin 1960- (I: Something about the author, vol 322, Gale 2018)

Edgren, Henrik: Skandinaviskt och nordiskt i Läsebok för folkskolan under 1800-talets avslutande decennier. (I: Norsk pedagogisk tidsskrift, nr. 2, 2018)

Egeland, Marianne: Louisa M. Alcott og Dikken Zwilgmeyer: Et nettverk av relasjoner. (I: Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, nr. 1, 2018)

Fearnley, Anette Prøis: Seks redaktører om tegneserier. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2018)

Fearnley, Anette Prøis: Tegneserieskapere i medvind. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2018)

Fiske, Anna: Øyeblikket. (I: Barnebokforum, nr. 4, 2018)

Fjeldberg, Guri: Ofrenes historie [Berit Vatne Vik: Dagen om natta. Marianne Kaurin: Nærmere høst. Elen Hofsø: Elvesang. Aina Basso: Inn i elden]. (I: Stemmer, nr. 2, 2018)

Fjords, trolls and nisse. (I: Roderick Cave og Sara Ayad: The history of Children’s books in 100 books. The British Library 2017)

Fodstad, Cecilie Dyrkorn og Ingvild Alfheim: Veien hjem i Lisa Aisatos En fisk til Luna. (I: Barn, nr. 1, 2017)

Fredwall, Ingeborg Eidsvåg: Når Bolla Pinnsvin møter skolen – om fantastikk og litterære utdrag i abc-bøkene Salto og Kaleido. (I: Fantastisk litteratur for barn og unge. Red. av Svein Slettan. (Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning 2018)

Furseth, Eva: Propaganda. Propagandaplakatene til Nasjonal Samling [Harald Damsleth]. (I: NUMER 116, nr. 2, 2018)

Gaarder, Jostein 1952- (I: Something about the author, vol 329, Gale 2018)

Gjengedal, Marianne Pfeffer og Klaudia Iga Pérès: Astrid Lindgren (1907-2002). (I: Marianne Pfeffer Gjengedal og Klaudia Iga Pérès: Kvinnfolk. Fantastisk mat til verdensberømte damer. Gyldendal 2018)

Gjengedal, Marianne Pfeffer og Klaudia Iga Pérès: Pamela Lyndon Travers / Mary Poppins (1899-1996). (I: Marianne Pfeffer Gjengedal og Klaudia Iga Pérès: Kvinnfolk. Fantastisk mat til verdensberømte damer. Gyldendal 2018)

Goga, Nina: Bærekraftig litteraturundervisning. (I: Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Red. av Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2018)

Goga, Nina: Children’s literature as exercise in ecological thinking. (I: Ecocritical perspectives on children’s texts and cultures. Nordic dialogues. Red. av Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Bjørg Oddrun Hallås og Aslaug Nyrnes. Palgrave Macmillan 2018)

Goga, Nina: Økofantasy. Frida Nilssons Ishavspirater. (I: Fantastisk litteratur for barn og unge. Red. av Svein Slettan. Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning 2018)

Guanio-Uluru, Lykke: Digitale spill og litterære verdener. (I: Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Red. av Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2018)

Guanio-Uluru, Lykke: Fantasylitteratur for barn. (I: Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Red. av Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. (Universitetsforlaget 2018)

Guanio-Uluru, Lykke: Plant-human hybridity in the story world of Kubbe [Åshild Kanstad Johnsen]. (I: Ecocritical perspectives on children’s texts and cultures. Nordic dialogues. Red. av Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Bjørg Oddrun Hallås og Aslaug Nyrnes. Palgrave Macmillan 2018)

Guanio-Uluru, Lykke: Science fantasy og det posthumane: Luridiumstyven av Bobbie Peers. (I: Fantastisk litteratur for barn og unge. Red. av Svein Slettan. Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning 2018)

Gurholt, Kirsti Pedersen: The wilderness children. Arctic adventures, gender and eco-cultural criticism. (I: Ecocritical perspectives on children’s texts and cultures. Nordic dialogues. Red. av Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Bjørg Oddrun Hallås og Aslaug Nyrnes. Palgrave Macmillan 2018)

Hagen, Ingrid Svennevig: Tre tegneserier som vil rocke klasserommet [Art Spiegelman: Maus, Anja Dahle Øverbye: Bergen, Øystein Runde og Knut André Solberg: Futen]. (I: Norsklæreren, nr. 3, 2018)

Hallås, Bjørg Oddrun og Marianne Presthus Heggen: «We are all nature» – young children’s statements about nature. (I: Ecocritical perspectives on children’s texts and cultures. Nordic dialogues. Red. av Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Bjørg Oddrun Hallås og Aslaug Nyrnes. (Palgrave Macmillan 2018)

Har aldri vært med på liknende [Maja Lunde og Lisa Aisato (ill.): Snøsøsteren]. (I: Bok & samfunn, nr. 6, 2018)

Harper, Morten: Blekk & blod på tegnebordet [Art Spiegelman]. (I: NUMER 118, nr. 4, 2018)

Hauke-Dreesen, Christine og Carola Pohlmann: Wie besiegt man einen Troll? [Øyvind Torseter: Der siebente Bruder (Mulegutten)]. (I: JuLit, nr. 4, 2018)

Heders-Brage til Klaus Hagerup. (I: Bok & samfunn, nr. 6, 2018)

Heivoll, Anita Berge: Pingvinen bak sofaen. Om elementer av fantastikk i Håpe, sa gåsa og Jeg kunne spise en ku av Gro Dahle og Kaia Linnea Dahle Nyhus. (I: Fantastisk litteratur for barn og unge. Red. av Svein Slettan. Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning 2018)

Hemstad, Ruth: «Skandinaviens geografi». Lærebokstrid og kartdebatt – alternative nasjonsbyggingsprosjekter 1815–1846. (I: Norsk pedagogisk tidsskrift, nr. 2, 2018)

Hennig, Åsmund: Siri Pettersens Odinsbarn som flerkulturell litteratur. (I: Fantastisk litteratur for barn og unge. Red. av Svein Slettan. Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning 2018)

Heywood, Sophie og Helle Strandgaard Jensen: Exporting the Nordic Children’s ’68. The global publishing scandal of The Little Red Schoolbook. (I: Barnboken, vol. 41, 2018)

Hirvonen, Vuokko: Den nyeste samiske børne- og ungdomslitteratur. (I: Den nordiske børnebogen. Red. av Anette Øster. Høst & Søn 2016)

Hjorth, Vigdis: Alf og Rolf. Fordeler og ulemper ved henholdsvis hjerte og smerte [bl.a. om Alf Prøysen]. (I: Vigdis Hjorth: Å tale og å tie. Essay. Cappelen Damm 2018)

Izadi, Maryam: I did not eat your mother. Can the voice of animals be heard in Iranian picturebooks? (I: BLFT, vol. 9, 2018)

Jacobsen, Jenny JohannesK.: Brev fra en ukjent [Line Baugstø: Vi skulle vært løver]. (I: Blikk, nr. 10, 2018)

Jacobsen, Jenny JohannesK.: Tok bort alt hun ikke liker [Anna Ahlund: Det ingen ser]. (I: Blikk, nr. 11, 2018)

Johansen, Helene: La traduzione degli elementi culturali nella letteratura per bambini. (I: Oslo studies in language, nr. 1, 2018) [elektronisk ressurs]

Kallestad, Åse Høyvoll: Hvordan kan det onde tjene det gode? En ambivalent etikk i Den onde arven av Thomas Enger. (I: Fantastisk litteratur for barn og unge. Red. av Svein Slettan. Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning 2018)

Karlsen, Gunnar: Aesthetic appreciation in nature and literature. (I: Ecocritical perspectives on children’s texts and cultures. Nordic dialogues. Red. av Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Bjørg Oddrun Hallås og Aslaug Nyrnes. Palgrave Macmillan 2018)

Karlsvik, Mette: Parrpraten [Maria Parr]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 6/7, 2017)

Karlsvik, Mette: Walgermo-intervjuet [Alf Kjetil Walgermo]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 11/12, 2017)

Karsrud, Fridunn Tørå: Smørbukksodd og andre delikatesser. Om matens betydning i myter, folkeeventyr og fantasy. (I: Fantastisk litteratur for barn og unge. Red. av Svein Slettan. Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning 2018)

Khateeb, Ahmed: Kulturmøter i barnelitteraturen. (I: Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Red. av Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2018)

Khateeb, Ahmed: Unrest in natural landscapes [Stian Hole: Garmanns sommer. Garmanns gate. Garmanns hemmelighet]. (I: Ecocritical perspectives on children’s texts and cultures. Nordic dialogues. Red. av Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Bjørg Oddrun Hallås og Aslaug Nyrnes. Palgrave Macmillan 2018)

Kjølstadmyr, Inger Marie: Rapport fra en kreativ sky [Mari Kanstad Johnsen]. (I: NUMER 115, nr. 1, 2018)

Kraft, Nina: Død og fordervelse [Hilde Hagerup]. (I: Bok og bibliotek, nr. 1, 2018)

Kraft, Nina: Hilde Hagerup går i bokhyllen: – Les Marianne Kaurin. (I: Bok og bibliotek, nr. 1, 2018)

Krištůfková, Kateřina: Milada Blekastad, 1917–2003. (I: Norsk oversetterleksikon, www.oversetterleksikon.no/ 2018)

Kårevik, Oddmund: Bøysomt. Møte med omsetjar Stian Omland. (I: Bok og bibliotek, nr. 2, 2018)

Lande, Anne Kristin: Da apenes konge kom til Norge [E.R. Burroughs: Tarzan, apenes konge]. (I: Aftenposten Historie, nr. 4, 2018)

Lande, Anne Kristin: Heltinne for sin tid. [Carolyn Keene: Frøken Detektiv].  (I: Aftenposten Historie, nr. 12, 2018)

Lande, Anne Kristin: Lettlesningsserier for barn og unge. Et historisk riss. (I: barnebokinstituttet.no, 2018) [elektronisk ressurs]

Larsen, Siri: Manga – tegn i tiden. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2018)

Larsen, Siri: – Vi trenger flere tegneserieblader [intervju med Tore Strand Olsen]. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2018)

Leborg, Alexander: En agnostisk pilegrimsvandring [Robert Louis Stevenson]. (I: Prosa, nr. 3, 2018)

Lima de Faria, Alice: Hvordan lager man en tegneserie. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2018)

Lundh, Live: Gud ga meg personene [Kari Vinje]. (I: Strek, nr. 4, 2018)

Løvland, Anne: Sakprosa for barn. (I: Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Red. av Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2018)

Låstad, Egon: Skogen ser deg [Lars Aurtande]. (I: NUMER 115, nr. 1, 2018)

Malfang, Ragnhild og Lise Forfang Grimnes: Ungdomsbøker 2018. (I: Barnebokforum, nr. 4, 2018)

Marthinsen, Thomas J.R.: La den lange teksten komme inn [Angela Sommer-Bodenburg: Den vesle vampyren]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 10, 2018)

Metz, Madeleine Gedde: Oppdiktet sannhet [Ursula K. Le Guin]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 6/7, 2018)

Michelsen, Per Arne: Lyriske tekstar for barn. (I: Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Red. av Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2018)

Michelsen, Per Arne: Realistiske forteljingar for barn. (I: Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Red. av Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2018)

Moseid, Elin Arnesen: Grenser og overganger mellom det realistiske og det fantastiske hos Maria Parr og Håkon Øvreås. (I: Fantastisk litteratur for barn og unge. Red. av Svein Slettan. Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning 2018)

Nesheim, Nina Skråmestø: Barn og nyheter. En analyse av Aftenposten Junior og NRK Supernytt. (I: Barns mediehverdag. Red. av. Bjørg Marit Nyjordet. Cappelen Damm akademisk 2018)

Nordtveit, Ellen Marie: Korleis kan 9. klassingar formidla ei estetisk leseoppleving gjennom å laga ein boktrailer? [Terje Torkildsen: Arrfjes]. (I: Norsklæraren, nr. 4, 2018)

Nyrnes, Aslaug: The Nordic winter pastoral. A heritage of romanticism [Jean Jaques Rousseau: Emile. Maria Parr: Tonje Glimmerdal].  (I: Ecocritical perspectives on children’s texts and cultures. Nordic dialogues. Red. av Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Bjørg Oddrun Hallås og Aslaug Nyrnes. Palgrave Macmillan 2018)

Ommundsen, Åse Marie: Bildeboka. (I: Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Red. av Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2018)

Ommundsen, Åse Marie: Picturebooks for adults. (I: The Routledge Companion to Picturebooks. Red av Bettina Kümmerling-Meibauer. Routledge 2018)

Prestegård, Øygunn Skodvin: Dystopisk ungdomslitteratur. (I: Vinduet, nr, 4, 2017)

Pujol-Valls, Maria: Translating Landscape. Maria Parr’s Tonje Glimmerdal from an ecocritical perspective. (I: Barnboken, vol. 41, 2018)

Rimmereide, Hege Emma: «Who will save us from the rabbits?» Problematizing nature in the Anthropocene [John Marsden og Shaun Tan: The Rabbits]. (I: Ecocritical perspectives on children’s texts and cultures. Nordic dialogues. Red. av Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Bjørg Oddrun Hallås og Aslaug Nyrnes. Palgrave Macmillan 2018)

Risdal, Siri Odfjell: Amulettens appell – en analyse av Kazu Kibuishis fantastiske tegneserie. (I: Fantastisk litteratur for barn og unge. Red. av Svein Slettan. Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning 2018)

Rogne, Vebjørn: – Følg jentene – og pengene [intervju med Steffen Sørum]. (I: Bok & samfunn, nr. 4, 2018)

Roos, Merethe: Nogle Bemærkninger angaaende den nye Læsebog for Folkeskolen og Folkehjemmet. En nylesning av Julius Bruuns tekst i Luthersk Kirketidende 1867. (I: Norsk pedagogisk tidsskrift, nr. 2, 2018)

Rosenberg, Linda Terese: På barnas side. Nyhetsformidling i Aftenposten Junior. (I: Norsk medietidsskrift, nr. 3, 2018)

Røed, Kjetil: Sårt og lærerikt om døden [Steffen Kverneland: En frivillig død]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 11/12, 2017)

Rønne, Nina Nordal og Stina Langlo Ørdal: Bildebøker 2018. (I: Barnebokforum, nr. 4, 2018)

Røsbak, Ove: Alf Prøysen, 1914–1970. (I: Norsk oversetterleksikon, www.oversetterleksikon.no/ 2018)

Røskeland, Marianne: Natur i litteraturen. Økokritisk litteraturundervisning med døme frå diktsamlinga Eg er eg er eg er [Ruth Lillegraven]. (I: 101 litteraturdidaktiske grep. Om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. Red. av Kåre Kverndokken. Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning, 2018)

Røskeland, Marianne: Nature and becoming in a picturebook about «Things That Are» [Svein Nyhus: Sånt som er] (I: Ecocritical perspectives on children’s texts and cultures. Nordic dialogues. Red. av Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Bjørg Oddrun Hallås og Aslaug Nyrnes. Palgrave Macmillan 2018)

Schwebs, Ture: Landscapes and mindscapes in two picturebook apps. (I: Ecocritical perspectives on children’s texts and cultures. Nordic dialogues. Red. av Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Bjørg Oddrun Hallås og Aslaug Nyrnes. Palgrave Macmillan 2018)

Senje, Ingrid: En appell til morgendagens klimaforkjempere [Teresa Grøtan: Før øya synker – en klimadokumentar]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 10, 2018)

Senje, Ingrid: De vanskelige faktabøkene [Martha Breen og Jenny Jordahl (ill.): Kvinner i kamp. Sara Östlund Nilsson og Sam Klein (ill.): Lysende vesener. Frank Rosell, Neha Naven og Jenny Jordahl (ill.): Beveren Bjørk]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 5, 2018)

Senje, Ingrid: Nostalgi til ungdommen [Hans Olav Hamran: Rubiks kube og den femte beatle]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 9, 2018)

Senje, Ingrid: På bærtur? [Ragnar Aalbu: På bærtur. Anna Fiske: Hallo skogen! Frank Lande og Åshild Kanstad Johnsen: Åttemeterskogen]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 2, 2018)

Senje, Ingrid: Roadtrip med Kent på stereoen [Bjørn Sortland: Livredd for å leve, dødsredd for å dø]. (I: BLA. Bokvennen Litterær Avis, nr. 11/12, 2017)

Simensen, Anne Synnøve: Kvinnekamp i klare farger [Marta Breen og Jenny Jordahl (ill.): Kvinner i kamp. 150 års kamp for frihet, likhet og søsterskap! (I: Prosa, nr. 2, 2018)

Skadberg, Gunnar: Forfatterinnen Ingeborg von der Lippe Konow i Stavanger, Bergen og Hardanger. (I: Bergensposten, nr. 2, 2017)

Skaret, Anne: Kulturelt mangfald i fantastisk barnelitteratur. Kulturmøte i dyreforteljinga Fremmed av Kaia, Bendik og Trond Brænne og Per Dybvig. (I: Fantastisk litteratur for barn og unge. Red. av Svein Slettan. Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning 2018)

Slettan, Svein: Krim og spenning for barn. (I: Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Red. av Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2018)

Slettan, Svein: Skrekk og livsforandring. Om Atle Hansens fantastiske forteljingar. (I: Fantastisk litteratur for barn og unge. Red. av Svein Slettan. Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning 2018)

Slettan, Svein: Å utvide det moglege. Om fantastisk litteratur for barn og unge. (I: Fantastisk litteratur for barn og unge. Red. av Svein Slettan. (Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning 2018)

Soleklar hjemmeseier på barnebok-fronten [bestselgerliste].  (I: Bok & samfunn, nr. 4, 2018)

Steenberg, Nora: 20 år i Pulverskogen [Ingunn Aamodt]. (I: Bok & samfunn, nr. 4, 2018)

Steenberg, Nora: A little help from your friends [Karin Kinge Lindboe: Lucas Jackson]. (I: Bok & samfunn, nr. 1, 2018)

Steenberg, Nora: En usannsynlig, sann historie [Lena Lindahl: Jenta i veggen]. (I: Bok & samfunn, nr. 2, 2018)

Steenberg, Nora: Fra supernerd til superkul [Hasse Hope]. (I: Bok & samfunn, nr. 4, 2018)

Steenberg, Nora: Hvem er ute etter de døde? [Gareth P. Jones: De dødes byrå]. (I: Bok & samfunn, nr. 4, 2018)

Steenberg, Nora: Om hun, han og hen [Anna Ahlund: Det ingen ser]. (I: Bok & samfunn, nr. 1, 2018)

Steenberg, Nora: Prøv dette hjemme! [Alexander H. Sandtorv: God kjemi]. (I: Bok & samfunn, nr. 4, 2018)

Stokke, Ruth Seierstad: Eventyr. (I: Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Red. av Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2018)

Stokke, Ruth Seierstad: Å møte andres livsverdener i litteraturen. (I: Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Red. av Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2018)

Stokke, Ruth Seierstad og Elise Seip Tønnessen: Barnet og litteraturen. (I: Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Red. av Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. (Universitetsforlaget 2018)

Stubsjoen, Rebecca og Åse Marie Ommundsen: Hva er det med monsteret? Fryd, frykt og «andregjøring» i Når alle sover (2011) [Nikolai Houm and Rune Markhus (ill.)]. (I: Barnboken, vol. 41, 2018)

Styrets anbefalte tegneserier [IBBY Norge]. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2018)

Sundmark, Björn: The visual, the verbal, and the very young: A metacognitive approach to picturebooks. (I: Acta Didactica Norge, nr. 2, 2018)

Sunne, Linn T.: Barnebøker. (I: Barnebokforum, nr. 4, 2018)

Sunne, Linn T.: Faktabøker for barn og ungdom. (I: Barnebokforum, nr. 4, 2018)

Susegg, Brit-Arna: Færøysk barnebok full av meining og humor [Rakel Helmsdal: Dei kallar meg berre Hugo]. (I: Norsklæraren, nr. 4, 2018)

Svingen, Arne: Gutta som slutta. Om gutter og lesing. (I: Skolebiblioteket. Læring og leseglede i grunnskolen. Red. av Line H. Hjellup. Cappelen Damm akademisk 2018)

Sævareid, Heidi: Illustratør på mangfoldige veier [Bjørn Rune Lie]. (I: NUMER 116, nr. 2, 2018)

Sørheim, Thor: Jón Sveinbjørn Jónsson, 1955–2008. (I: Norsk oversetterleksikon, www.oversetterleksikon.no/ 2018)

Tønnessen, Elise Seip: Tekstmøter – barnelitteratur mellom medier. (I: Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Red. av Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2018)

Tønnessen, Elise Seip: Visuelle barneromaner. (I: Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Red. av Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. (Universitetsforlaget 2018)

Tørnby, Hilde og Ruth Seierstad Stokke: Estetiske dimensjoner i litteraturmøter. (I: Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Red. av Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2018)

Ulland, Gro: Litteratur i begynneropplæringen. (I: Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Red. av Ruth Seierstad Stokke og Elise Seip Tønnessen. Universitetsforlaget 2018)

Uthein, Monica: Utforsk bildebøker med flerspråklige barn! (I: Barnehagefolk, nr. 1, 2018)

Vingelsgaard, Harald: Enormt viktige bøker [sørsamiske barnebøker]. (I: Bok og bibliotek, nr. 4, 2018)

Waage, Lars Rune: Barn møter monster – fantasier og ønskedrømmer i Trollskallen [Alexander Løken]. (I: Fantastisk litteratur for barn og unge. Red. av Svein Slettan. Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning 2018)

Waage, Lars Rune: Multimodale og subjektive uttrykk i Helga Sætres Fallteknikk og Lene Asks Neste gang blir alt riktig. (I: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Ein vitskapleg antologi. Red. av Magne Rogne og Lars Rune Waage. Fagbokforlaget og Landslaget for norskundervisning 2018)

Ørbeck-Nilssen, Constance 1954- (I: Something about the author, vol 322, Gale 2018)

Ørjasæter, Kristin: From wilderness through mediation towards rewilding. The negotiations of the jungle discourse in Black Ivory and The Cry from the Jungle [Arne Svingen: Svart elfenben. Tormod Haugen: Skriket fra jungelen]. (I: Ecocritical perspectives on children’s texts and cultures. Nordic dialogues. Red. av Nina Goga, Lykke Guanio-Uluru, Bjørg Oddrun Hallås og Aslaug Nyrnes. Palgrave Macmillan 2018)

Østerås, Bergljot og Gudrun Sælen Halmrast: Nye møter med Rødhette og ulven. (I: Tidsskrift for kjønnsforskning, nr. 3, 2015)

 

Temanummer

Barnebokforum, nr. 3, 2018. Tema: Barn og medvirkning

Bok & samfunn, nr. 4, 2018 (Barnebokhøsten 2018)

 

09.04.2019

 

Relaterte innlegg