Hopp til innholdet

Forskningsnytt: Anmeldelse i BLFT av Olle Widhes Dö din hund!

do-din-hund

Foto: Ellerströms 2015

Olle Widhe: Dö din hund! Krig, lek och läsning i svensk barnboksutgivning under 200 år, Ellerströms 2015

Anmeldt av Birger Héden, Fil Dr, tidigare lektor i litteraturvetenskap, Lunds universitet, Lund, Sverige

«Olle Widhe, som disputerade för några år sedan med en avhandling om Willy Kyrklund, redovisar i sin bok om krig, lek och läsning i svensk barnboksutgivning resultaten av ett treårigt forskningsprojekt.

Tyngdpunkten ligger på barnböcker som skildrar barn som leker. Analyserna av de valda barnlitterära texterna fokuseras i de flesta fall på barn som leker krig, gärna inspirerade av läsning och därmed kan böckerna ibland tänkas fungera som inspiration för de barn (i synnerhet pojkar) som läser dem. Författaren lägger också vikt vid hur synen på barn och barns lek förändrats under den aktuella perioden.

Inte oväntat ges betydligt mer utrymme av de 200 åren åt tiden fram till andra världskriget än åt tiden efter 1945; då är det främst 1960- och 1980-talet som ägnas närmare studium. Med tanke på att författaren snyggt ringat in sitt objekt mellan franska revolutionen och Berlinmurens fall, och orostider förvisso varit legio under hela perioden, men Sverige inte varit i direkta strider sedan 1809, har det fallit sig naturligt att i det barnlitterära materialet endast undersöka krig i barns lek och läsning. Men också barns upplevelser av krig finns med om än indirekt, i exempelvis Stina Hammars bok Upp med händerna (1967) där kriget i Vietnam når barn via TV.»

Les hele anmeldelsen i BLFT Barnelitterært forskningstidsskrift

Relaterte innlegg