Hopp til innholdet

Ledig stilling: Postdoktor tilknyttet prosjektet LitCit

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk søker etter en postdoktor tilknyttet prosjektet LitCit – Literary Citizens of the World. Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway. 

Bokhylle

Illustrasjonsfoto (pixabay/PD)

Prosjektet LitCit har som mål å undersøke hvilken betydning introduksjonen av bokmediet fikk på norsk samfunnsutvikling før 1850: på religion, utdannelse og leseferdighet, underholdning, handel, nye lesergrupper, utviklingen av offentlighet og nasjonal identitet. Postdoktoren skal primært bidra til arbeidspakken “Education, religion and literacy”. Innenfor disse rammene skal det foretas publiserbar forskning som fortrinnsvis fokuserer på utgivelser for barn og unge, som ble lest og/eller publisert i Danmark og Norge. Forskningen må vektlegge bok- og/eller mediehistoriske perspektiver og innreflektere transnasjonale forbindelser for eksempel innen tekster eller sjangre, distribusjon eller produksjon. Aktuelle temaer kan være bokmarkedet og dets aktører og kanaler for barnelitteratur, import og oversettelse av barnelitteratur, undersøkelser av barns lesing og vilkår for lesing, samfunnsmessige rammebetingelser for eller konsekvenser av barnelitteraturens utbredelse. Prosjektet kan med fordel knyttes opp mot metodeutvikling innen digital humaniora.

LitCit er koordinert av Nasjonalbiblioteket, og gjennomføres i samarbeid med blant annet Universitetet i Oslo. Kandidaten vil være ansatt ved Universitetet i Oslo, ha arbeidsplassen ved ILOS, og samarbeide med prosjektdeltakere ved Nasjonalbiblioteket, Universitetet i Oslo og andre samarbeidsinstitusjoner.

Søknadsfrist er 1. mars, les hele utlysningsteksten her.

Relaterte innlegg