Hopp til innholdet

Utlysning av NBI-stipendet 2016

Fra Kari Skjønsbergs minnefond utlyses NBI-stipendet 2016. Kari Skjønsbergs minnefond ble opprettet etter en testamentarisk gave til Norsk barnebokinstitutt fra Kari Skjønsberg (1926-2003), forsker i barnelitteratur ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole.

Fondets formål er å rekruttere og stimulere til forskning og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur.

Stipendet er på kr 50 000.

illustrasjon 1

Foto: Microsoft clip art

Alle forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Styret for Kari Skjønsbergs minnefond vil spesielt peke på behovet for økt akademisk og kunstnerisk forskning innenfor områder som formidling, medialisering og litteraturens forhold til samfunnet.

Potensielle søkere oppfordres til å orientere seg i forskningsfeltet før søknaden blir sendt, for eksempel ved å følge med på de digitale tidsskriftene BLFT og Barnboken, og på NBIs nettsider.

Mottaker av NBI-stipendet 2016 forplikter seg til å presentere sitt arbeid i form av en vitenskapelig arbeid, samt gi en forelesning ved et arrangement i NBIs regi, eller foreta en annen form for formidling i løpet av kalenderåret 2016.

Søknaden skal inneholde:
• Søknadsbrev, der det blir gjort rede for søkerens motivasjon og muligheter for å arbeide med prosjektet
• CV
• Prosjektbeskrivelse på 3-5 A4-sider, der det blir gjort rede for prosjektets problemstilling, materiale, teori og metode, tidsplan, publikasjons- og formidlingsplan

Søknad sendes på e-post til: post@barnebokinstituttet.no

Søknadsfrist 15. januar 2016

 

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt direktør Kristin Ørjasæter på tlf. 23 13 13 71, mobil 416 82 158, eller på e-post: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no

 

Relaterte innlegg