Hopp til innholdet

Å gi barn stemme

Ved å skrive frem barnestemmen opprettholder barne- og ungdomslitteraturen autoriteten over barnets stemme. Stemmerettsjubileet i 2013 feiret at det hadde vært allmenn stemmerett i Norge i 100 år. Det betyr at ”alle” har rett til å bli hørt i spørsmålet som gjelder hvordan landet skal styres. De skal betraktes som meningsberettigede og respekteres for sine meninger uansett kjønn og klasse og bosted. Men hvem er ”alle”? Det forsøker vi å se nærmere på i denne artikkelsamlingen.

Guri Fjeldberg i artikkelen "Vold i lesegledens navn" på barnebokkritikk.no 25.4.2013

Guri Fjeldberg i artikkelen «Vold i lesegledens navn» på barnebokkritikk.no 25.4.2013

"Å innse at alle barn er ulike – og derfor trenger høyst ulike bøker – er i bunn og grunn
Loading...