Hopp til innholdet

Onkel Toms hytte

Onkel Tom? Hvilken onkel Tom? Om publiseringen av Harriet Beecher Stowes roman – i USA og Norge

Onkel Tom? Hvilken onkel Tom? Om publiseringen av Harriet Beecher Stowes roman – i USA og Norge

I min studietid, for en generasjon siden, ble vi innprentet at det må være en litteraturutgivers første plikt å fjerne alle de spor historien har satt i teksten. Og det med største omhyggelighet. Nå for tiden lærer vi studentene at litteraturen aldri kommer til oss som immaterielle verk, men som bøker, som tegn på papir mellom permer, i rull, på skjerm eller lesebrett.