Hopp til innholdet

Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2011

  • av

Foto: Microsoft Office OnlineBarnelitteraturforskning 2011 – Bibliografi over norsk fag- og forskingslitteratur om barnelitteratur

v/ Anne Kristin Lande
Bøker og småskrift

Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Spesialutgåva av Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning, BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift og Nedslag i børnelitteraturforskningen. 2011

Berg, Arngeir og Øivind Jorfald: Bjørnen, ulven & reven i norsk folketro. Pantagruel 2011

Draum og tullskap. Festskrift til Rasmus Løland 150 år. Selja forlag 2011

Gjefsen, Truls: Jørgen Moe. En bibliografi. Dreyer 2011

Jordal, Kirsten: Litteraturguide til Stian Holes Garmanns gade. http://www.rosinante-co.dk/Laerervaerelset/Menu/Til%20Laereren/Litteraturguider.aspx

Kydland, Anne Jorunn, Øyvind Norheim og Vigdis Ystad: Bjørnsons sangskatt. 15 Bjørnsonsanger. Tekstene og de mest brukte melodiene. Nasjonalbiblioteket og Messel Forlag 2010

Madsen, Ragnhild: Den lille forfatterboka. Grøss. Biblioteksentralen 2011

Minner om Peter Christen Asbjørnsen – slik så samtiden ham. Red. av Henning Østberg … [et al.] Asbjørnsenselskapet 2010. (Juletræet, nr. 3)

Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011

Ramsfjell, Astri: Barnet i teksten. Leserrolle og barndomskonstruksjon i forkynnende fortellinger for barn. IKO-forlaget 2011

En reise i Hans Aanruds og Sidsel Sidsærks rike. Red. av Geir Haugsbakk. Aulestad forlag 2001. (Bjørnson-årbok, nr. 3)

Rune Johan Andersson – et tilbakeblikk 1970-2011. Katalog. Tegnerforbundet 2011

 

Masteroppgaver og doktoravhandlinger fra norske og utenlandske universitet

Bertelsen, Anne Sofie: Fortellingen i bildene. En analyse av illustrasjonenes narrative funksjon i Svein Nyhus’ bildebøker for barn. Universitetet i Bergen 2005. [Hovedoppgave i kunsthistorie]

Eik, Marianne: One or three Wonkas? A comparative study of the adaptations of Roald

Dahl`s Charlie and the chocolate factory. Universitetet i Agder 2011. [Masteroppgave i engelsk]

Haugen, Silje: Jeg klarer meg. En analyse av kompliserte mor-datter-forhold i moderne barne- og ungdomslitteratur. Universitetet i Agder 2011 [Masteroppgave i nordisk språk og litteratur]

Haugen, Ingeborg Lynghaug: Exploring Treasure Island and The Kingdom of Wisdom. Entertainment, instruction and the reader in children’s literature. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2011. [Masteroppgave i engelsk].

Nilsen, Mari Hetland: För länge sen, i fattigdomens dagar… En analyse av de fire fortellingene i Astrid Lindgrens Sunnanäng (1959), med særlig henblikk på sjanger. Universitetet i Oslo 2010. [Masteroppgave i nordisk litteratur]

Nordstoga, Sveinung: Livshistorier på landsmål. Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen. Eit lesebokprogram blir realisert. Universitetet i Oslo 2011.  [Ph.d-avhandling]

Olsen, Tora: The Norwegian translation of Harry Potter. Bringing down the magical

 brick wall? Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2010. [Masteroppgave i engelsk]

Ulas, Magdalena: Tematikken i prisbelønnede barnebøker i Polen og Norge 2004-2008. En komparativ analyse. Universitetet i Gdansk 2011 [Magisteravhandling i skandinavisk filologi]

Ødegaard, Emma Bruin: “We’ve taken to you so strong”. Oliver Twist in Norway. Universitetet I Oslo 2011 [Masteroppgave i engelsk]

 

Artikler i bøker og tidsskrift – (også elektroniske)

Andersson, Maria: Manlighet, mod och moral: Amanda Kerfstedts ”Carl Bergs skoltid”. (I: Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Specialutgåva av Barnboken, BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift og Nedslag i børnelitteraturforskningen. 2011)

Andersson, Rune Johan: Tegne for livet. (I: Rune Johan Andersson – et tilbakeblikk 1970-2011. Katalog. Tegnerforbundet 2011)

Arneberg, Sofie og Kristin Ørjasæter: Innkjøpsordningen 2000 – 2009. (I: barnebokinstituttet.no)

Arneberg, Sofie: Statistikk over barne- og ungdomsbøker i Norge 2009. (I: barnebokinstituttet.no)

Arneberg, Sofie og Ellen E. Nicolaysen: Statistikk over barne- og ungdomsbøker i Norge 2010. (I: barnebokinstituttet.no)

Askeland, Norunn og Eva Maagerø: Fagspråk i barnehagen. Fra riddere til gravemaskiner. (I: Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen. Red. av Liv Gjems og Gunvor Løkken. Cappelen Damm akademisk 2011)

Bache-Wiig, Harald: Fra Sveits til Glimmerdal. Maria Parrs Tonje Glimmerdal – en gjenskaping av Johanna Spyris Heidi? (I: BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 1, 2010)

Bache-Wiig, Harald: ”Med Flid opdigtet”? Om bruken av fabler i Avis for Børn (Kbh. 1779–1782) . (I: Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Specialutgåva av Barnboken, BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift og Nedslag i børnelitteraturforskningen. 2011)

Bache-Wiig, Harald: Mennesket i insektland. Om Godfried Bomans Erik i insektland og om adaptasjon for vår tid. (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Bache-Wiig, Harald: “…Noko som liknar, men som ikkje er heilt den likevel. Maria Parrs Tonje Glimmerdal – gjenskaping av en kjent barnebokheltinne. (I: Översättning – adaption, interpretation, transformation. Red. av Claes-Göran Holmberg og Per Erik Ljung. IASS 2010 proceedings, Lund 3–7 august 2010. Lund University Open Access 2011) [elektronisk ressurs]

Bertelsen, Ine Marit Torsvik: Bloggromanen – den nye utfordringen innenfor ungdomslitteraturen. (I: Bok og bibliotek, nr. 6, 2010)

Bertelsen, Ine Marit Torsvik: Hvordan endrer det nye lesemønsteret barnelitteraturen? (I: Bok og bibliotek, nr. 4, 2011)

Bibliografi: Rolf Romøren. (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Biehl, Martin: Bokkunstprisen 2011 [Øyvind Torseter]. (I: Årets vakreste bøker 2011)

Birkeland, Stian: Mark Twain og hans bedrifter. [Mark Twain: Tom Sawyer]. (I: Illustrerte klassikere. Bind 32. Egmont Serieforlaget 2011)

Birkeland, Tone: Den lille historien om krigen. Min bestemor strøk kongens skjorter som bildebok og animasjonsfilm. (I: BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 2, 2011)

Birkeland, Tone: Poesi og provokasjon. Hans Sande som barnebokforfatter. (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Bjorvand, Agnes-Margrethe: Astrid Lindgren’s picturebooks. One text – two illustrators. (I: Beyond Pippi Longstocking. Intermedial and international approaches of Astrid Lindgren’s work. Ed. by Bettina Kümmerling-Meibauer and Astrid Surmatz. Routledge 2011)

Bjorvand, Agnes-Margrethe: ”Her finns så mycket märkvärdigt”. Natur i Astrid Lindgrens bildebøker. (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Bjorvand, Agnes-Margrethe: Kropp i bevegelse i bildeboka Känner du Pippi Långstrump? (I: Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Specialutgåva av Barnboken, BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift og Nedslag i børnelitteraturforskningen. 2011)

Bjorvand, Agnes-Margrethe: Tro, tvil og en smilende Gud. Paul Leer-Salvesens barne- og ungdomslitteratur. (I: Fader Paul. Festskrift til Paul Leer-Salvesen. Red. av Pål Repstad. Portal 2011)

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand: Tekstkritikken inn i klasserommet [bl.a. om Thorbjørn Egner]. (I: Norsklæreren, nr. 2, 2011)

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand: To utgaver, én tekst? Edisjonshistorien til Folk og røvere i Kardemomme by. (I: Barnboken, nr. 2, 2011)

Bradford, Clare: Children’s literature in a global age. Transnational and local identities. (I: Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Specialutgåva av Barnboken, BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift og Nedslag i børnelitteraturforskningen. 2011)

Bøhn, Ingun: Drøm blir til virkelighet blir til drøm. Tonje Strøm 1937-2010. (I: NUMER 87, nr. 1, 2011)

Bøhn, Ingun: ”Ja, moldvarp, ja!” Med Janosch i tykt og tynt. (I: NUMER 88, nr. 2, 2011)

Christensen, Nina: Børnelitteraturkritik mellem æstetik og etik. Receptionen av Stian Holes Garmann-trilogi i Danmark. (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Dahl, Tor Edvin: Charles Dickens og tragedien “Oliver Twist”. (I: Illustrerte klassikere. Bind 31. Egmont Serieforlaget 2011)

Dahl, Tor Edvin: Mannen som ville fortelle sønnen hvordan det var på kostskole [Thomas Hughes: Tom Brown’s skoledager]. (I: Illustrerte klassikere. Bind 29. Egmont Serieforlaget 2011)

Dahle, Gro: Bildebøker som lekeplass. Om bildebøker, all-alder-perspektivet og det å

være i et mann-og-kone-bildebok-samarbeid. Dahleforelesinga. (I: Forfattarforelesingane. Norsk forfattersentrum 2011)

Daland, Hilde: Bibliografi over Paul Leer-Salvesens forfatterskap (1974-2011). (I: Fader Paul. Festskrift til Paul Leer-Salvesen. Red. av Pål Repstad. Portal 2011)

Druker, Elina: ”Konfettaskar” och ”typografiska läckerbitar” eller funktionalistisk formgivning? om Eva Billow som bilderbokskonstnär och grafiker. (I: Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Specialutgåva av Barnboken, BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift og Nedslag i børnelitteraturforskningen. 2011)

Elsness, Turid Fosby: Når mor eller far svikter – om tillit og tillitsrelasjoner i to norske ungdomsromaner [Halldis Moren Vesaas: Tidleg på våren og Hilde Hagerup: Bittet] (I: Barnboken, nr. 2, 2011)

Espeland, Velle: Ingeniøren som overmenneske [Jules Verne: Erobreren]. (I: Illustrerte klassikere. Bind 29. Egmont Serieforlaget 2011)

Espeland, Velle: Verdens mest berømte eventyrsamling [1001-natt]. (I: Illustrerte klassikere. Bind 31. Egmont Serieforlaget 2011)

Fjeldberg, Guri: Barneboklesninger anno 2011. (I: barnebokkritikk.no – artikkel publisert 08.12.2011)

Fjeldberg, Guri: Nordisk dissonans. Hvorfor er det så store forskjeller mellom bildebøkene i de nordiske landene? (I: NUMER 87, nr. 1, 2011)

Fransson, Birgitta: Konstmysterier, kristusbilder och kärlek [Bjørn Sortland]. (I: Opsis barnkultur, nr. 1, 2011)

Goga, Nina: Bildebokkritikken og det naive. (I: BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 2, 2011)

Goga, Nina: Det sublime og det skjønne som estetisk kvalitet i nyere norsk bildebokkritikk. (I: Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Specialutgåva av Barnboken, BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift og Nedslag i børnelitteraturforskningen. 2011)

Goga, Nina: Landskap og bannskap i Maria Parrs forfatterskap. (I: BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 2, 2011)

Goga, Nina: Løfterikt anmelderi. Tretten dypdykk i barnelitteraturkritikken høsten 2009. (I: Marg, nr. 4, 2009)

Goga, Nina: Varm i blodet. Jørgen + Anne er sant som kanonisert forelskelse eller farlig forbindelse. (I: barnebokkritikk.no – artikkel publisert 14.04.2011)

Goga, Nina: Å lese inventaret. Om boksamlinger i bildebøker som kulturelt ladet og litterært dannede topos.  (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Grønnestad, Kjetil S.: Mer multikulturell litteratur. [Debatt under barnebokkonferansen i Stavanger 2011]. (I: Bok og bibliotek, nr. 2, 2011)

Grønnestad, Kjetil S.: Tenker fortsatt papir. Norske digitale barne- og ungdomsbøker bruker ikke mulighetene den digitale teknikken gir [intervju med Kristin Ørjasæter]. (I: Bok og bibliotek, nr. 3, 2011)

Hald, Grethe: Tegner i ordets tjeneste. André Bjerkes ABC, illustrert av Gösta Munsterhjelm (1912-2005). (I: NUMER 87, nr. 1, 2011)

Hansen, Thore 1942- (I: Something about the author, vol. 224. Gale 2011)

Haugen, Morten: Bjørn Sortland. Tro kunst og ærlighet. (I: barnebokkritikk.no – artikkel publisert 9.12.2010)

Haugsbakk, Geir: Avstand og beundring – om Bjørnson og sambygdingen Hans Aanrud. (I: Ingen sak for liten, ingen sak for stor. Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910). Red. av Torunn Herje … [et al.]. Hertervig Akademisk 2010. (Maihaugen. Årbok, 2010)

Hegdal, Ola A.: Bildebøker 2009. (I: Barnebokforum, nr. 2/3, 2010)

Helgesen, Petra J. Barneboka på utstilling [Barnebokmessa i Bologna] (I: barnebokkritikk.no – artikkel publisert 14.04.2011)

Helgesen, Petra J.: Hvem leser barnebokkritikk? (I: Barnebokforum, nr. 2/3, 2010)

Helleve, Torstein: Ida-fossilet blir bok. (I: Barnebokforum, nr. 2/3, 2010)

Hellström, Martin: ”Det blir mackor med O’boy och O’boy. Och flingor med O’boy” Förpackning och varumärke som representation av det vardagliga livet och konsumtionen som frigörelse. (I: Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Specialutgåva av Barnboken, BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift og Nedslag i børnelitteraturforskningen. 2011)

Hobøl, Randi: Bildebøker 2010. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2011)

Hovland, Ragnar: Charles Dickens. (I: Hovland, Ragnar: Kunsten å komme heim og andre essay. Samlaget 2011)

Hovland, Ragnar: Den dagen Stuart fann opp melankolien. Om E.B. Whites Stuart Mus. (I: Hovland, Ragnar: Kunsten å komme heim og andre essay. Samlaget 2011)

Hovland, Ragnar: Dr. Hovlands testamente. (farvel til fiksjonen og velkomen tilbake). Hovlandforelesinga. (I: Forfattarforelesingane. Norsk forfattersentrum 2011)

Hovland, Ragnar: Då nettene var varme og lyse og det skjedde ting heile tida. Om Tove Janssons Sent i november. (I: Hovland, Ragnar: Kunsten å komme heim og andre essay. Samlaget 2011)

Hovland, Ragnar: Fridomen finst ikkje. Om Mark Twain og Tom Sawyer. (I: Hovland, Ragnar: Kunsten å komme heim og andre essay. Samlaget 2011)

Hovland, Ragnar: Kvifor kjem elefantane? [om eget forfatterskap for barn]. (I: Hovland, Ragnar: Kunsten å komme heim og andre essay. Samlaget 2011)

Hovland, Ragnar: La oss skremme ungane noko skikkeleg? (I: Hovland, Ragnar: Kunsten å komme heim og andre essay. Samlaget 2011)

Hovland, Ragnar: Livet med Donald. Eit forord ”til glede for gamle og nye lesere”. (I: Hovland, Ragnar: Kunsten å komme heim og andre essay. Samlaget 2011)

Hovland, Ragnar: Wonderland så lenge etterpå [om Lewis Carrolls Alice-bøker]. (I: Hovland, Ragnar: Kunsten å komme heim og andre essay. Samlaget 2011)

Hyttel-Sørensen, Signe: Kritikerens personlige projekt: Barndomsopfattelser, dannelsessyn og personlig positionering i romantikkens børnelitterære kritik i Danmark. (I: BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 2, 2011)

Haakedal, Elisabet: Rammefortellinger og anvendt fortellingsdidaktikk. Barns møter med fortellinger om(kring) Jesu fødsel. (I: Fader Paul. Festskrift til Paul Leer-Salvesen. Red. av Pål Repstad. Portal 2011)

Imerslund, Knut: Hanna Winsnes – en fungerende klassiker? (I: Knut Imerslund: Norske klassikere. Litterære essays. Høgskolen i Hedmark 2003.(Rapport nr. 16 – 2003))

Imerslund, Knut: Harmonisk realisme. Om Hans Aanruds fortellinger. (I: Knut Imerslund: Norske klassikere. Litterære essays. Høgskolen i Hedmark 2003.(Rapport nr. 16 – 2003))

Ingemansson, Mary: Maj Bylocks Drakskeppstrilogi. Analogi och kulturmöten. (I: Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Specialutgåva av Barnboken, BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift og Nedslag i børnelitteraturforskningen. 2011)

Jacobsen, Ingrid: Ungdommens kritikerpris. Uprisen. (I: Norsklæreren, nr. 2, 2011)

Kiil, Hanne: ”Stakkars pappa” – hva kan far-barn-relasjonen si oss om barnerollen? (I: Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Specialutgåva av Barnboken, BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift og Nedslag i børnelitteraturforskningen. 2011)

Koefoed, Holger: Rune Johan Andersson – et tilbakeblikk 1970-2011 (I: Rune Johan Andersson – et tilbakeblikk 1970-2011. Katalog. Tegnerforbundet 2011)

Kokkin, Jan: En makaber fantast [Gerhard Munthes eventyrakvareller]. (I: NUMER 88, nr. 2, 2011)

Kolberg, Asbjørn: Repressiv toleranse i barnekammeret? Om utfordrende språk og tematikk i nyere norsk litteratur for barn. (I: Reception, nr. 5, 2008)

Kärrholm, Sara: Trötta mammors försvarare: familjevärderingar i Kerstin Thorvalls bilderböcker från 1970-talet. (I: Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Specialutgåva av Barnboken, BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift og Nedslag i børnelitteraturforskningen. 2011)

Lande, Anne Kristin: Bibliografi over norsk fag- og forskningslitteratur om barnelitteratur 2010. (I: barnebokinstituttet.no)

Langås, Unni: I bruddets tegn. Ronja Rövardotter som kritikk av kjønnsnormer. (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Leer-Salvesen, Bjarte og Tarjei Leer-Salvesen: Kunsten å være romanfigur – om Leer-Salvesens forfatterskap og bruken av levende rollemodeller. (I: Fader Paul. Festskrift til Paul Leer-Salvesen. Red. av Pål Repstad. Portal 2011)

Madsen, Ragnhild: Biografier for barn og unge. (I: Barnebokforum, nr. 2, 2011)

Madsen, Ragnhild: Faktabøker på barnas premisser. (I: Prosa, nr. 6, 2011)

Madsen, Ragnhild: For mye biografisk fakta. (I: Prosa, nr. 1, 2011)

Madsen, Ragnhild: In English, Swedish, Arabic please! [om eksport av norsk sakprosa for barn]. (I: Prosa, nr. 4, 2011)

Madsen, Ragnhild: Se sola, du Ola. Etterlysning av faktabøker for de som lærer å lese. (I: Prosa, nr. 5, 2011)

Madsen, Ragnhild: Ukjente forlag fyller hull i markedet [om Esstess Forlag og Libretto Forlag]. (I: Prosa, nr. 2, 2011)

Mathiassen, Jorid: Barnebokvåren. (I: Bok og samfunn, nr. 2, 2011)

Mathiassen, Jorid: Bok som berører. Jay Asher. Forfatterintervju. (I: Bok og samfunn, nr. 1, 2011)

Mjør, Ingeborg: I resepsjonens teneste. Paratekst som meiningsberande element i barnelitteratur. (I: BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 1, 2010)

Mørk, Kjersti Lersbryggen: Terror i tvillingtårnene – dystopi og ironi? 9/11 i Darlah og En terrorist i senga. (I: Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Specialutgåva av Barnboken, BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift og Nedslag i børnelitteraturforskningen. 2011)

Maagerø, Eva og Elise Seip Tønnessen: Pappabøker for gutter og jenter. (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Nakken, Øivind og Ingunn Hagen: Merkevarelojalitet – hvordan skapes det? Historien om merkevaren Kaptein Sabeltann sin eventyrlige suksess. (I: Barn, nr. 1, 2011)

Nestegard, Dag H.: Jungeltelegrafen ga uttelling.  (I: Bok & samfunn, nr. 18, 2011)

Nikolowski-Bogomoloff, Angelika: Fattigdomens hjälplöshet – too hot to handle? Hur Astrid Lindgrens böcker om Madicken översatts i USA och Storbritannien. (I: Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Specialutgåva av Barnboken, BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift og Nedslag i børnelitteraturforskningen. 2011)

Nordberg, Nils: Geni og galskap [Jules Verne: Verdens hersker]. (I: Illustrerte klassikere. Bind 31. Egmont Serieforlaget 2011)

Nyhagen, Christine Skogen: Barnas samtid i litteraturen. (I: Bok & samfunn, nr. 18, 2011)

Nyrnes, Aslaug: Forskande praksis i barnelitteraturfeltet: Stian Holes poetikk. (I: BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift, vol. 2, 2011)

Oetken, Mareile: Ein einzigartiger Sommer [Stian Hole]. (I: JuLit, nr. 4, 2010)

Ommundsen, Åse Marie: Childhood in a multicultural society? Globalization, childhood, and cultural diversity in Norwegian children’s literature. (I: Bookbird, nr. 1, 2011)

Ommundsen, Åse Marie: La crossover littérature Scandinave. (I: La revue des livres pour enfants, no. 257, 2011)

Ommundsen, Åse Marie: Fiction for all ages? All-ages-literature as a new trend in late modern Norwegian children’s literature. (I: An invitation to explore; new international perspectives in children’s literature. Pied Piper Press 2008)

Ommundsen, Åse Marie: Fortellinger om kongen. Transformasjoner av grunnfortellingen om kongen i norske bildebøker. (I: Översättning – adaption, interpretation, transformation. Red. av Claes-Göran Holmberg og Per Erik Ljung. IASS 2010 proceedings, Lund 3–7 august 2010. Lund University Open Access 2011) [elektronisk ressurs]

Ommundsen, Åse Marie: På vej mod børnelitteraturens grænse(r)? Om Erlend Loes: Kurtby (2008). (I: PLYS 27, Årbog for børne- og ungdomslitteratur. Red. af Finn Barlby. Plys 20011)

Ommundsen, Åse Marie: ”Spennende – Interessant – Lærerik”. Indremisjonsforlagets prisvinnende guttebøker fra 1937. (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Ommundsen, Åse Marie: Synnøve Solbakken i det flerkulturelle klasserommet. (I: Norsklæreren, nr. 3, 2011)

Ommundsen, Åse Marie: A world of permanent change transformed into children’s literature. The post-secular age reflected in late modern Norwegian children’s literature”. (I: Crossing textual boundaries in international children’s literature. Cambridge Scholars Publishing 2011)

Paulin, Lotta: ”Thet vnger lärer han gammal håller”. Strövtåg i den äldre barnlitteraturens historia. (I: Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Specialutgåva av Barnboken, BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift og Nedslag i børnelitteraturforskningen. 2011)

Pedersen, Hege K. Fosser: Ikke bare barnestreker [om norske bildebøker]. (I: Foreldre & barn, nr. 11, 2011)

Prinos, Anne Merethe K.: Et slagkrafrig symbol: Black Beauty [Anna Sewell: Black Beauty]. (I: Illustrerte klassikere. Bind 28. Egmont Serieforlaget 2010)

Rhedin, Ulla: Jan Lööfs bilderboksvärld. Om fiffiga pojkar, naiva gubbar och vakkert skrot. (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Risa, Gunvor: ”Noget om Moerskabslæsning”. Lesing, skole og litteratur i Norge i første halvdel av 1800-tallet. (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Ropeid, Kirsten: Vegard Markhus. Førsteklasses. (I: Utdanning, nr. 20, 2011)

Rostvåg, Åse: Pappa i et kvinneunivers. Farsskikkelsen i Maria Gripes Skuggan över stenbänken. (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Sandemose, Iben 1950- (I: Something about the author, vol. 211. Gale 2010)

Schäffer, Anne: Essays i bilder og tekst [Kitty Crowther]. (I: NUMER 88, nr. 2, 2011)

Schäffer, Anne: Ridder av de spisse penners orden. Rune Johan Andersson – 40 års tilbakeblikk som tegner.  ”Tegne for livet – eller drukne”. (I: NUMER 87, nr. 1, 2011)

Schäffer, Anne: Å kjenne livet på detaljene. Klassikerprisen 2011 – Kari Grossmann. (I: Visuelt. Katalog 2011)

Simonhjell, Nora: ”Lever du än, Alfred?” En liten diskusjon om ulike syn på sjukdom i Emil-bøkene. (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Skardhamar, Anne-Kari: ”I dit Øies Ringe, Barn, der er en Vinge”. Barnet fra opplysningstid til romantikk og poetisk realisme [bl.a. om H.C. Andersen, Maurits Hansen, Jørgen Moe]. (I: Anne-Kari Skardhamar: Litteraturhistoriens barn. Unipub 2011)

Skardhamar, Anne-Kari: Surrealisme med didaktisk perspektiv? Thórarinn Leifsson om kannibaler og gullhunger. (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Skullerud, Hallvard Theodor: Forord. (I: Kornej Tsjukovskij: Gjennomvasker’n. Fedoras sorg og Verdens verste kakerlakk. 2010)

Skullerud, Hallvard Theodor: Forord. Bakgrunn for denne tilretteleggelsen (I: Heinrich Hoffmann: Buste-Per [2011])

Skyggebjerg, Anna Karlskov: Er fagbøger en del af børnelitteraturen? . (I: Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Specialutgåva av Barnboken, BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift og Nedslag i børnelitteraturforskningen. 2011)

Skyggebjerg, Anna Karlskov: Vidnesbyrdlitteratur for børn. Skildringer af ekstreme barndomsoplevelser og overgreb i aktuelle danske børnebøger. (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Skylstad, Cora: Barnebøker: Det første appåret. (I: Bok & samfunn, nr. 18, 2011)

Skylstad, Cora: Digital revolusjon i barnellitteraturen [intervju med Kristin Ørjasæter]. (I: Bok og samfunn, nr. 5, 2011)

Skylstad, Cora: Endelig håp om nordisk barnebokpris? (I: Bok & samfunn, nr. 19, 2011)

Skylstad, Cora: Forbløffer, oppltser og formidler [Jostein Gaarder] (I: Bok & samfunn, nr. 18, 2011)

Skylstad, Cora: Lærerens revansje [Timo Parvela]. (I: Bok & samfunn, nr. 14, 2011)

Skylstad, Cora: Sofies reise gjennom verden [Jostein Gaarder: Sofies verden]. (I: Bok & samfunn, nr. 18, 2011)

Skylstad, Cora: Trolldom fra Trondheim. Forfatterintervju [Bente René Linmo]. (I: Bok og samfunn, nr. 5, 2011)

Slettan, Svein: Italy in Norwegian children’s literature. (I: Terre scandinave in Terre d’Asti. Scritturapura 2009)

Slettan, Svein: Mekanisk og levande. Om humor i Bjørn Ingvaldsens seriebøker. (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Solstad, Trine: Litterære samtaler i barnehagen. (I: Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen. Red. av Liv Gjems og Gunvor Løkken. Cappelen Damm akademisk 2011)

Stajnerova, Petra: Skandinavisk barnelitteratur I Tsjekkia. Oversikt og provlemer. (I: Översättning – adaption, interpretation, transformation. Red. av Claes-Göran Holmberg og Per Erik Ljung. IASS 2010 proceedings, Lund 3–7 august 2010. Lund University Open Access 2011) [elektronisk ressurs]

Stegane, Idar: Barnelitteraturen i den nynorske litterære institusjonen. (I: Idar Stegane. Artiklar om litteratur. Red. av Pål Bjørby. Alvheil & Eide Akademisk forlag 2009). (Første gang trykket i Edda, nr. 3, 1988)

Sunne, Linn T.: Høstens anbefalninger. (I: Bok & samfunn, nr. 18, 2011)

Svensen, Åsfrid: Fredløs i fortellingens skoger. Ragnar Hovlands ungdomsroman Fredlaus. (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Svingen, Arne: Frykt og avsky i barne- og ungdomslitteraturen. Svingenforelesinga. (I: Forfattarforelesingane. Norsk forfattersentrum 2011)

Sævareid, Heidi: Lyrikere i samspill [om danske bildebøker]. (I: Vinduet, nr. 4, 2010)

Sørum, Steffen R.M.: Hvem bryr seg om rumpetrollene? [om sakprosa for barn](I: Prosa, nr, 3, 2011)

Tan, Shaun: Drømmenes land. (I: Aftenposten K, juli/august 2011) [Teksten er en forkortet versjon av forfatterens tale i anledning ALMA-prisutdelingen i Stockholm 2011]

Teigland, Anne-Stefi: Med blod på tann. Om Twilight-universet og vampyrens vandring fra enfant terrible til superhelt. (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Tonzig, Alice: Guizzalilli e urlanacchie. Problemi, strategie, soluzioni nella traduzione dal norvegese di libri per bambini e ragazzi. (I: Terre scandinave in Terre d’Asti. Scritturapura 2009)

Tveit, Åse Kristine: Cheshire-katten som flyttet til Mandal. Norske oversettelser av Alice’s Adventures in Wonderland. (I: Översättning – adaption, interpretation, transformation. Red. av Claes-Göran Holmberg og Per Erik Ljung. IASS 2010 proceedings, Lund 3–7 august 2010. Lund University Open Access 2011) [elektronisk ressurs]

Ulland, Gro: Mulighetene i det uskrevne – en litterær samtale om floker og triste tanker [Gro Dahle og Svein Nyhus: Håret til mamma]. (I: Norsklæreren, nr. 2, 2011)

Vold, Karin Beate: Det tjuende århundres mest elskede norske barnebok-Mormor møter urbane Afrika. (I: I litteraturens underland. Festskrift til Boel Westin. Red. Maria Andersson, Elina Druker & Kristin Hallberg. Makadam 2011)

Vormeland, Hedda: Meteorologi for barn. (I: Prosa, nr. 6, 2011)

Webb, Jean: Hungry Cities. A discussion of contemporary approaches towards the environment in English children’s literature. (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Westin, Boel: Barnlitteraturforskningens arkeologi. (I: Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Specialutgåva av Barnboken, BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift og Nedslag i børnelitteraturforskningen. 2011)

Wiig, Frøy Lode: Forfatter-Mari. Mari Sager. Forfatterintervju. (I: Bok og samfunn, nr. 2, 2011)

Wiig, Frøy Lode: Lille Ting ligner ingenting. Forfatterintervju [Nhu Diep]. (I: Bok og samfunn, nr. 5. 2011)

Öhrn, Magnus: Medelklassens buspojkar. En maskulinitetsstudie i Erik Pallins Pojkarna på Klasro. (I: Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Specialutgåva av Barnboken, BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift og Nedslag i børnelitteraturforskningen. 2011)

Ørjasæter, Kristin: Digital, mediert og politisk barne- og ungdomslitteratur. (I: Bok og bibliotek, nr. 5, 2011)

Ørjasæter, Kristin: Hva er god barne- og ungdomslitteratur i dag? (I: Bok og bibliotek, nr. 6, 2011)

Ørjasæter, Kristin: Norsk barnelitteratur. Et verbalt nasjonalt spørsmål? (I: Bok og bibliotek, nr. 4, 2011)

Ørjasæter, Kristin: Tarzan – en ny start for menneskeheten? (I: Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Red. av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Portal 2011)

Österlund, Mia, Maria Lassén-Seger og Mia Franck: ”Glokal” litteraturhistoria. På väg mot en omvärdering av finlandssvensk barnlitteratur. (I: Aktuell nordisk barnlitteraturforskning. Specialutgåva av Barnboken, BLFT – Barnelitterært forskningstidsskrift og Nedslag i børnelitteraturforskningen. 2011)

Østerås, Bergljot: Fortellinger om kjønn i barnelitteraturen. (I: Første steg, nr. 3, 2010)

Aagaard, Anne: Barneboker 2009. (I: Barnebokforum nr. 2/3, 2010)

 

Temanummer

Barnebokforum, nr. 1, 2011 – temanummer om å debutere

Bok og samfunn, nr. 18, 2011

Nordisk blad 2010. Barnebokforum nr. 4, 2010

Opsis barnkultur, nr. 4, 2010 – Nordisk temanummer

La revue des livres pour enfants, no. 257, 2011 – Nordisk temanummer

 

28.02.2012

Anne Kristin Lande

NBI

Relaterte innlegg

Stikkord: