Hopp til innholdet

Skrivdet! Sidet! Skrivdetigjen! Sidetgjerneigjen!

  • av

-Det har vært veldig gøy, vi har lært oss masse nye skriveteknikker som vi ikke trodde vi skulle få bruk for, sier 10. klassingen Hajrah Arshad.

Torsdag 24. januar presenterte Hajrah og 9 andre medelever egne og felles tekster under tittlen «Den sjuende ulven» for en fullsatt sal av medelever, lærere, foresatte, forfatterstudenter og ansatte ved Norsk barnebokinstitutt. Arrangementet satte punktum for NBIs skrivekonkurranse som ble arrangert høsten 2011 blant niendeklassingene på Tokerud og Rommen skoler i Oslo. Konkurransen var en del av et skriveprosjekt for alle på 9. trinn. Ti vinnere fikk være med på skrivekurs en skoledag i uken med NBIs forfatterstudenter som lærere i vår- og høstsemesteret 2012.

TIdligere saker om prosjektet:
Skriv fra hjertet, skriv!
Tolv 9.-klassinger vant skrivekonkurranse

Oddmund Kårevik Foto: NBINervene var på høykant før presentasjonen for Alina Ahmad, Ananthan Subramanian, Divya Kemathas, Hajrah Arshad, Hiba Benhauda, Marlon Gjems Rudi, Mehdi Mohammad, Nelissa Shargi, Petter Ødegård Grønstad og Veronica Holt. Etter at NBIs utdanningleder Dag Larsen hadde ønsket velkommen hjalp det godt at Oddmund Kårevik, forfatterstudent ved NBI, åpnet programmet med noen ord til elevene:

«Eg og mine 13 medstudentar har fått fulgt dåke gjennom eit skrivekurs våren og hausten 2012. Å seie at eg kjenner dåke godt, vil vere ei løgn. Men eg kjenner nåko ved dåke. Kvar enkelt. Og koffor gjer eg det? Jo, det gjer eg på grunn av motet dåkas. De har bydd på dåke sjøl og gitt oss så mykje, at eg og mine medstudentar av og til har lurt på om det var de eller kanskje me som lærte aller mest.

I skriveverkstadane har med jobba med mange ulike tema. Dåke har lært om ulike sjangrar og litterære grep som for eksempel spenningsoppbygging, dialog, oppbygging av karakter, klisje, poesi og dåke har tileigna dåke verktøy og nye måtar og uttrykke dåke på.  Men det me kanskje har kunna lært dåke, er berre verktøy. Det blir fyrst hjarte – blod – puls – rytme – liv og flow når de fyller på med dåkas erfaringar og dåkas forteljingar. Om de hentar det frå eige liv eller ein heilt sprelsk og absurd fantasi som dåke også har.

Det har blitt mange forteljingar, dikt, tekstar, eventyr og meir til i dei ulike verkstadane. Veldig mykje. Nok til sikkert å fylle denne salen med ei ny forestilling kvar dag i ei veke. På vegne av oss studentar ved Norsk barnebokinstitutt si forfattarlinje vil eg berre seie tusen takk for at de lot oss få bli kjend med dåke. Takk for motet de viser i skrivinga dåkas. Hald fast på draumen. Og hald fram med å skrive, og synge, rappe og spele fantastisk musikk. Lukke til!»

Foto: NBI

Etter dette var det som om alle tegn til presentasjonsangst forsvant blant elevene, og ti profesjonelle formidlere inntok scenen.

De leste, sang og rappet sterke tekster om ensomhet, savn, sorg og 22. juli, men også humoristiske historier, som den om den sjuende ulven på toget, og høstet stor applaus fra medelever og resten av publikum etter hvert innslag.

 

 

 

Etterpå var det feiring i NBIs lokaler og skrivedebutantene kunne puste lettet ut.

Hajrah Arshad Foto: NBI Mehdi Mohammad Foto: NBI

«Det har alltid vært skikkelig god stemning mellom forfatterstudentene og oss,» sa Hajrah Arshad, «men det var tøft å lese tekstene våre for studentene i starten. Åtti prosent av oss ville ikke lese tekstene våre høyt, men studentene fikk oss til å forstå at det ikke var så vanskelig likevel. Det å skrive er ikke bare å være forfatter, jeg har fått med meg mange gode tips som jeg vil ha med meg videre uansett.»

«Vi har utviklet oss og lært å uttrykke oss,» sa Mehdi Mohammad, «og vi har fått en større sjanse til å bli ordentlig forfattere. Det har vært utfordrende å starte en tekst, men jeg kommer til å fortsette å skrive, jeg liker best tekster som handler om fantasi og kjærlighet.»

 

NBI ønsker alle elevene lykke til videre med skrivingen!

 

Relaterte innlegg