Søknad om studieplass ved forfatterutdanningen

Fyll ut skjemaet for å søke plass på Forfatterutdanningen i skrivekunst og litteraturformidling, deltidsstudium på bachelornivå. Søknadsfrist: 23. mai, oppstart i august 2021, les mer om studiet.

 • 11 siffer
 • Godkjente filtyper: doc, docx, pdf, txt, rtf, odt.
  CV med navn, alder, yrke, utdanning, erfaring, adresse, telefon, e-postadresse
 • Godkjente filtyper: doc, docx, pdf, txt, rtf, odt.
  Dine målsettinger for utdanningen og motivasjon for å søke. Maks én side.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: doc, docx, pdf, txt, rtf, odt.
  1. Hvis du velger å sende inn prosatekster: Minst én, maks tre tekster, til sammen cirka 15 sider
  2. Hvis du velger å sende inn poesi: Til sammen 8 -10 sider
  3. Hvis du velger å sende inn både prosa og poesi: to prosatekster og selvvalgt antall poesitekster, til sammen cirka 15 sider

  Vi ber om at søknadstekstene settes med Times New Roman 12 pkt, 1,5 marg og halvannen linjeavstand. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju før endelig opptak.