Navigate / search

Nordisk barnelitteratur – et nytt kunstforskningsspørsmål? Forord til konferansepublikasjonen

I april 2010 arrangerte de nordiske barnebokinstituttene sin første felles nordiske forskningskonferanse i Stockholm. Våren 2011 ble resultatene publisert i Barnboken og BLFT. Vi var også blitt enige om å fortsette samarbeidet og arrangere en felles konferanse hvert annet år. I august 2012 var det Oslos tur til å være vertskap. Konferansen ble holdt i Norsk barnebokinstitutts nyinnflyttede lokaler og samlet 60 deltakere fra hele Norden, flest nordmenn, men også mange dansker og noen svensker, i tillegg til deltakere fra USA og flere europeiske land.

Les mer

Nordisk forskningskonferanse i Oslo

Foto: Microsoft Office Online

De nordiske barnebokinstituttene arrangerer forskningskonferansen Nordisk barnelitteratur – et nytt kunstforskningsspørsmål? for å sette fokus på aktuelle forskningsprosjekter og på møtet mellom kunst, tekst, digitale medier og forskning.

Tid: 23.-25. august 2012
Sted: Norsk barnebokinstitutt, Halvbroren, Observatoriegt 1b, Oslo Les mer

Les mer