alone-1869914_960_720

Illustrasjonsfoto. Pixabay.com

Kulturrådet lyser i 2017 ut 2 millioner kroner på det visuelle kunstfeltet til profesjonelle kunstprosjekter rettet mot barn og unge i alderen 0-18 år. Barn og unge er satsingsområde for rådet i perioden 2016-2019, og fra og med 2016 har Faglig utvalg for visuell kunst fått et utvidet ansvar for å øke refleksjonen rundt og interessen for kunst for barn og unge.

Barn og unge vil være en hovedsatsing innen alle støtteordningene tilknyttet visuell kunst i 2017, og det lyses nå ut inntil 2 millioner kroner.

Første søknadsfrist er 2. mars.

Les mer om utlysningen på det visuelle kunstfeltet