Hopp til innholdet

Dö din hund! Krig, lek og läsning i svensk barnebokutgivning under 200 år.

 

d_din_hund_Olle Widhe

Skrifter från Svenska barnbokinstituttet nr 129 2015

I denne boken tar Widhe lek på alvor, nærmere bestemt krigslek i svenske barnebøker. Boken er et litteraturvitenskapelig bidrag til lekens kulturhistorie, og går fra den franske revolusjonen i 1789 til Berlinmurens fall i 1989. Widhe ser på lekmotivets funksjon i litteraturen i lys av mannsidealer, siden det er som oftest gutter som får delta i krigslek. Han ser også på lekens forbindelse til voksenverden. For skildringene av lek er formidlet gjennom de voksne, og disse skildringene iscenesetter noen ganger et motsetningsfylt modernitetsprosjekt, og kritikk av moderniteten. Alt fra 1800-tallets patriotiske bevegelse «göticismen» til mellomkrigstiden og 80-tallets alternative maskuliniteter er utgangspunkter for Widhes analyser av lekens fremstilling i barnelitteraturen.

 

Relaterte innlegg