Hopp til innholdet

Reading Visual Narratives. Image Analysis of Children’s Picture Books

Reading visual narrativesReading Visual Narratives. Image Analysis of Children’s Picture Books
Claire Painter, J. R. Martin and Len Unsworth

Equinox, Sheffield 2013

Samtidens bildebøker gir gode muligheter for å utvikle ny teori og analyseredskaper, for lettere å tolke bøkenes visuelle uttrykk og meningen som oppstår når man ser bilder og tekst i sammenheng. Reading Visual Narratives åpner for nye tanker om bildebokfortellinger, og er tenkt som et bidrag til å videreutvikle teori rundt begreper som blant annnet multimodal diskursanalyse. Boken retter seg i hovedsak mot forskere som jobber med bildebøker.

 

 

 

Relaterte innlegg