Hopp til innholdet

Nordisk forskerkonferanse 2016: Med bilden i fokus

Nordisk forskarkonferens anordnas med något års mellanrum av de nordiska barnboksinstituten. 2016 års konferens äger rum på Svenska barnboksinstitutet i Stockholm den 29 augusti-1 september.

Det övergripande temat är bilden och vi välkomnar papers om bildens betydelse och roll i barn- och ungdomslitteraturen. Tänkbara teman för paneler är medie- och genreinriktade studier kring till exempel den ordlösa boken, småbarnsbilderböcker, bilderböcker, tecknade serier, grafiska romaner och illustrerade böcker, text- och bildanalytiska studier, förändringen av visuella narrativer i digitala medier, mottagarinriktade studier och områdets metodiska och teoretiska utveckling.

SBI

Foto: SBI

Program:
29 augusti: Nordisk doktorandworkshop, där nordiska doktorander härmed bjuds in att delta och presentera sina avhandlingsprojekt.
30 augusti-1 september: Konferenspapers. Förutom sedvanliga keynotes, plenary panels och parallella sessioner kommer en work-in-progress-panel ge möjlighet till kortare presentationer av en forskningsidé med respons.

Keynotes:
Konferensens fyra keynotes är professor Boel Westin, Stockholms universitet, professor Jill Walker Rettberg, Universitetet i Bergen, lektor Anne Magnussen, Syddansk universitet, och docent Elina Druker, Stockholms universitet. De kommer att diskutera bildens betydelse genom barnlitteraturens historia samt utvecklingen inom forskningsfälten digital litteratur och appar, tecknade serier respektive bilderboken.

Proposals:
Vi välkomnar proposals om max 300 ord för papers (20 minuter) samt paneler med företrädelsevis tre deltagare. Vi välkomnar även work-in-progress presentationer (10 minuter). Bifoga även kortfattad biografisk information.

Proposals skickas till Åsa Warnqvist (asa.warnqvist@sbi.kb.se) senast den 12 oktober 2015. Besked om antagning meddelas före 2015 års utgång.

Doktorandworkshop:
I samband med konferensen arrangeras den 29 augusti en nordisk doktorandworkshop, där nordiska doktorander bjuds in att delta och presentera sina avhandlingsprojekt. Denna workshop har ingen tematisk begränsning; även doktorander som inte arbetar med bild är således välkomna.

Doktorander som vill medverka i workshopen ombeds att skicka in en kort presentation av sitt avhandlingsprojekt (max en sida) samt meddela om medverkan i workshopen kommer att innebära en framlagd text (max 15 sidor) eller en kortare presentation (20 minuter).

Presentationer skickas till Åsa Warnqvist (asa.warnqvist@sbi.kb.se) senast den 26 oktober 2015.

Konferensspråk:
Språket för konferensen är skandinaviska, men vi kommer även att arrangera en panel på engelska. Deltagare med finska, isländska eller något av de nordiska minoritetsspråken som modersmål kommer här att ha förtur.

För mer information, kontakta Åsa Warnqvist (asa.warnqvist@sbi.kb.se).

Åsa Warnqvist
Svenska barnboksinstitutet, Sverige

Kristin Ørjasæter
Norsk barnebokinstitutt, Norge

Nina Christensen
Center for Børnelitteratur, Danmark
Les mer om konferansen

Relaterte innlegg