Hopp til innholdet

Vår tidligste barnedramatikk – de fire første bindene er lansert

De 4 første bindene i serien Drama for barn – teatrets sjel ble lansert 5. februar 2015. Skuespillene i serien utgis for å styrke både den historiske bevisstheten og for å stimulere til fornyelse i oppsettings-praksisen innen norsk barneteater. Totalt 15 bind skal utgis. En dramatikerbiografi, som skal etterfølge skuespillene, er et resultat av ny forskning.

Under lanseringen i regi av Vidarforlaget og Norsk barnebokinstitutt i Nasjonalbiblioteket bidro forfatterne av verket, Anne Margrethe Helgesen og Petra Jonsdatter Helgesen, med foredraget «7 glitrende gode ideer til fornyelse av norsk barneteater». Kristian Lykkeslet Strømskag fra Nationaltheatret og Norsk barnebokinstitutts utdanningstilbud Fordypning i scenetekst for barne- og ungdomsbokforfattere, og teaterforsker Sidsel Graffer bidro også med egne innlegg.

I 2011 mottok Anne Margrethe Helgesen og Petra Jonsdatter Helgesen NBI-stipendet fra Norsk barnebokinstitutt og støtte fra Kulturrådet for å starte arbeidet med å lage en oversikt over norsk barnedramatikk. I Sonja Hagemanns verk Barnelitteratur i Norge 1914–1970 fantes det kun to sider om norsk barnedramatikk, og i Norsk barnelitteraturhistorie av Birkeland, Risa og Vold (2005) omtales ikke barnedramatikken.

Prosjektet skulle bidra til analyse og forskning på barnedramatikken i Norge, og sørge for at den ble skrevet inn som en del av den barnelitterære historien. Forfatterne ville analysere de første barnedramatiske tekstene som ble satt opp på norske scener tidlig på 1900-tallet. Undersøkelsen ble starten på et større prosjekt, der Helgesen og Helgesen arbeidet med å kartlegge norsk barnedramatikkhistorie i perioden 1905 og fram til i dag.

Under arbeidet kom forfatterne over unike og lite kjente tekster skrevet for å kunne settes opp på norske teaterscener, blant annet den ukjente dramatikeren Fredrikke Berghs eventyr-komedier Østenfor sol og vestenfor måne fra 1906, og Prinsesse Rosenrød og de syv vildænder fra 1908. Helgesen og Helgesen så nærmere på hvordan oppsetningen av disse stykkene utgjorde et markant brudd med andre samtidige, folkelige eventyroppsetninger, satt opp for et blandet publikum av barn og voksne.

Dramatikerne Frederikke Bergh, Barbra Ring, Hulda Garborg og Sverre Brandt skrev alle barnedramatikk med eventyrmotiv. De fire første bindene tar for seg perioden 1906–1924, og det er planlagt 15 bind med drama for barn i denne serien. Forskningsprosjektet skal ende opp i bokverket Drama for barn – teatrets sjel. Norsk barneteaterhistorie.

Kilder: Anne Margrethe Helgesen og Petra Jonsdatter Helgesen/NB/NBI/Vidarforlaget

Fakta

Anne Margrethe Helgesen er kunstnerisk leder for Kattas figurteater ensemble AS. Hun har doktorgrad i teatervitenskap fra Universitetet i Oslo, er dramatiker og underviser både ved Høyskolen i Oslo og ved Universitetet i Oslo.

Petra Jonsdatter Helgesen er redaktør i Mangschou forlag, har vært medeier i kulturbedriften Språkfolk DA i Bergen, og arbeidet med barne- og ungdomslitteratur som anmelder, konsulent og foredragsholder. Hun har vært tilknyttet Universitetet i Bergen, og har en mastergrad i litteraturvitenskap.

Om NBI-stipendet
Kari Skjønsberg Minnefond ble opprettet etter en testamentarisk gave til Norsk barnebokinstitutt fra Kari Skjønsberg (1926-2003), forsker i barnelitteratur ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole. På grunnlag av minnefondet etablerte Norsk barnebokinstitutt NBI-stipendet. Det skal i følge vedtektene stimulere til studier, forskning og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur. Stipendet ble første gang utdelt i 2005.

Les også: Ny norsk dramatikk for barn og unge – en umulig sjanger

Utgivelse 1: Frederikke Bergh/Utgivelse 2: Barbra Ring/Utgivelse 3: Hulda Garborg/Utgivelse 4: Sverre Brandt

Barnedramatikk 1

Foto: Vidarforlaget

Barnedramatikk 2

Foto: Vidarforlaget

Barnedramatikk 3

Foto: Vidarforlaget

Barnedramatikk 4

Foto: Vidarforlaget

Relaterte innlegg