Hopp til innholdet

Nina Christensen

Et nytt bildebokbegrep

Et nytt bildebokbegrep

Hva gjør forflytningen fra bok til digitale medier med bildebokbegrepet, spør Nina Christensen i artikkelen ”I bevægelse. Billedbøger og billedbogsforskning
Sprog som musik. Halfdan Rasmussens oversættelser af Thorbjørn Egners sangtekster

Sprog som musik. Halfdan Rasmussens oversættelser af Thorbjørn Egners sangtekster

Når man læser og genlæser Thorbjørn Egners værker, bliver man opmærksom på, i hvor høj grad ord, billeder lyd og rum kan være i samklang. I dag er der opmærksomhed over for samspillet mellem børns medier, fx når karakteren Harry Potter optræder samtidig i bøger, film og computerspil. Thorbjørn Egner kan ses som et tidligt eksempel på en forfatter, der anvendte en række forskellige udtryksformer i forhold til børn. Når man fx tænker på Politimester Bastian, Klatremus eller Tante Sofie, vil man på én gang få associationer til tegninger, musik, replikker og skuespilleres optræden.