Hopp til innholdet

Barnekulturinstitusjonen KANOON

KANOON ble etablert i 1961. Lørdag 29. oktober 2016 besøkte vi hovedkontoret og museet, der de stiller ut eksempler fra alle aktivitetene de står bak.  Vi fikk en omvisning i museet ved museumsleder Zahra Bahrami. Senere fikk vi møte andre ansatte, men stemningen var lavmælt. Etterpå forstod vi at senteret nettopp var blitt flyttet fra Kulturdepartementet, som betraktes som temmelig liberalt, til det strengere Utdanningsdepartementet.

KANOON har i dag 40 barnebibliotek bare i Teheran, 116 mobile og 771 faste bibliotek ut over hele landet. Biblioteksentrene har i tillegg kreative verksteder for barn (bildekunst, keramikk, lek, etc.) KANOON gir også online-kurs. De som benytter KANOON er medlemmer, barn fra 4 – 18 år. Men medlemsavgiften er lav. I Teheran benytter 2 millioner barn KANOON hver dag, de fleste går på kurs i en kunstart.

Hvert senter har 4-5 ansatte, samt en rekke kunstnere som bidrar inn til sine kurs/verksteder. Kunstnerne har sin egen fagkunnskap, men mangler formidlingserfaring og læres opp til KANOON-arbeidet. De starter som praktikanter, deretter går de opp til en prøve. Ikke alle passerer nåløyet, ikke alle egner seg til arbeidet med barn, får vi høre.

Verksteder for barn

Kanoon

Brosjyre om KANOONS virksomhet. Foto: NBI

KANOON har egne teaterkurs og teaterverksteder, der barna gjør alt selv, fra å spille til å lage scenografi. De har også animasjonsverksted, der barn lærer ulike illustrasjonsteknikker og lager animasjonsfilmer. De har også litteratur- og skrivekurs, der barn lærer lese- og skriveteknikker.

KANOON har både et film- og teaterarkiv. Hvis de for eksempel viser en film basert på tradisjonelt stoff, får barna først se filmen, deretter møter de regissøren, så velger barna selv hva slags materiale de vil bruke til modellene i sin egen filmversjon.

På museet kunne vi se at én har brukt tomme plastflasker, en annen søppel, en tredje har benyttet steiner, noen har brukt pingpongballer, nøtteskall, røtter, kongler, trær – alle mulige slags materialer kan brukes.

Forskningsbasert virksomhet

Museumslederen understreker at Kanoon baserer all sin virksomhet på forskning, deretter lager de prosjekter med barn. De bruker ikke barn som prøvekaniner. De har en egen forskningsavdeling og er utstrakt samarbeid med 30 – 40 forskere og ph.d.-studenter. Forskningen kan for eksempel handle om lek, og gir opphav til nye temaer og prosjekter i KANOON-regi.

Forlag og illustrasjonsarkiv

KANOON har et arkiv med circa 10 000 originalillustrasjoner, vi fikk se noen av dem. Det henger sammen med at de også fungerer som et barnebokforlag. De har gitt ut ca 2500 titler opp gjennom årene. Noen av dem er av så høy kvalitet de er blitt hedret med H.C. Andersenprisen. Nå gir KANOON ut circa 150 – 200 nye titler per år, samt 300 i opptrykk. Bøkene lånes ut gratis i bibliotekene og blir også lagt ut til vanlig salg i deres egne butikker. I museet vises forsidene, i miniatyr. Blant oversettelsene var Thorbjørn Egner representert. De fleste iranske utgivelsene var poesi, illustrert, slik at det så ut som bildebøker.

Hovedinntrykk

KANOON ivaretar barns opplæring i kunstnerisk virksomhet. Med så mange filialer når de ut over store deler av Iran, med et bredt litteratur- og kunstverkstedtilbud til barn og unge. Det kan ligne litt på den norske kulturskolen. Derfor er det også interessant at de har sin egen, betydelige forlagsvirksomhet. En slik sammenkobling er i hvert fall ny for oss.

Relaterte innlegg