Hopp til innholdet

Internasjonal pris til Jakten på fortellinger

– Dette er en stor og gledelig anerkjennelse til barnebokforskningen i Norge, sier professor Elise Seip Tønnessen ved UiA. Hun ledet forskningsprosjektet ved Norsk barnebokinstitutt (NBI) som førte fram til utgivelsen av Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier, som nylig mottok pris for beste antologi under den 22. IRSCL-konferansen, Creating Childhoods, ved Universitetet i Worcester i England.

Kristin og Lies

Kristin Ørjasæter og Lies Wesseling. Foto: NBI

JAKTEN PÅ FORTELLINGER 2

Foto: Universitetsforlaget

IRSCL – The International Research Society for Children’s Literature, er en organisasjon som støtter og synliggjør forskning på barne- og ungdomsbokfeltet, og har medlemmer fra over 40 land. Forskere som vil være synlige på det internasjonale, barnelitterære forskningsfeltet er medlem av IRSCL når de har nådd et visst nivå. Organisasjonen arrangerer jevnlige forskningskonferanser, og jobber også med å styrke samarbeidet mellom forskere i ulike land, og innenfor ulike felt knyttet til barne- og ungdomslitteratur. Den deler også ut en pris for monografier hvert annet år, men i år delte de for første gang også ut en antologipris. Konkurransen er stor, alle medlemmene av IRSCL sender inn forslag til kandidater.

-Jeg er veldig glad for at prisen går til et norsk forskningsprosjekt for et banebrytende verk om det som skjer med barnelitteraturen i et digitalt medielandskap, sier Kristin Ørjasæter, direktør ved Norsk barnebokinstitutt, og jeg er veldig stolt på Elise Seip Tønnessens vegne. Ørjasæter mottok prisen på vegne av Seip Tønnessen under konferansen. Prisen ble overrakt av Lies Wesseling, den påtroppende presidenten for IRSCL.

Les anmeldelse av Jakten på fortellinger; barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier i International Research in Children’s Literature (IRSCL), Edinburgh University Press 2017

 

Elise

Elise Seip Tønnessen. Foto: UiA

Forskningsprosjektet Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers (2011-2014), satte søkelyset på hva som skjer med tekster og lesere når tekstmøter forflyttes mellom ulike medier. I oktober 2014 ble boka Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier utgitt på Universitetsforlaget som et resultat av prosjektet. Det ble forsket på tekst også i andre sammenhenger enn i bøker, og presentert teoretiske redskaper som kan benyttes til å forstå hvordan fortellingene formidles i ulike medier. Tilsammen 13 forskere bidro inn i prosjektet. Boka inspirerte også til utstillingen Fra perm til skjerm i NBIs lokaler og til en egen ressursside for bruk av Jakten på fortellinger i undervisning. Boka retter seg mot lærere, bibliotekarer, formidlere, forlagsfolk, forskere og andre som formidler tekster og litterære erfaringer til barn og unge.

– Dette er en stor og gledelig anerkjennelse til barnebokforskningen i Norge, sier professor Elise Seip Tønnessen, det er første gang det deles ut pris i en egen klasse for redigerte antologier, og dermed er det mange som har bidratt til at vi får denne prisen. Jeg er spesielt glad for at begrunnelsen understreker at vi har klart å gå både i dybden og i bredden, og at vi har tenkt nytt om innarbeidete begreper. Jeg ser også prisen som en anerkjennelse av Norsk barnebokinstitutts initiativ for å etablere et nyskapende forskningsprosjekt i skjæringspunktet mellom litteratur og medier for barn. Og jeg synes det er ekstra gledelig at IRSCL verdsetter forskningslitteratur på ulike språk, slik at det er mulig å nå fram også med en bok skrevet på norsk. I dag er jeg glad og stolt på vegne av hele gjengen som har jobbet sammen i tre år for å lage denne boka.

 

Begrunnelse fra IRSCL

Edited Book Award 2015

Elise på skjerm

Foto: NBI

The Hunt for Stories: Children’s and youth literature across media. This edited volume moves within in the research field addressed by the previous IRSCL biennial conference in Maastricht on children’s literature and media cultures. It investigates the ways in which the new digital media landscape challenges our conventional conceptions of narrative and literature. The volume is an ambitious survey of the emerging new media landscape, as it is navigated by children and young adults, based on a 3-year research project initiated at Norsk barnebokinstitutt (NBI) and led by Seip Tønnessen.

This volume is a theoretically sophisticated intervention into the field, which effectively queers the fundamental categories we take for granted when scrutinizing children’s literature, categories such as ‘book’, ‘story’, ‘literature’, ‘text’, ‘genre’, and ‘reader’, spelling out that what these categories may mean within our contemporary digitized media ecology. The book does not only cater to an academic audience, but also to all other professionals involved in augmenting children’s literacy, such as librarians, teachers, and tutors involved in teachers training, as it dwells extencively on issues of media competence. The volume is both wide-ranging and profound, and we can only hope it will be made available to readers beyond Norway as well.

Unfortunately, professor Tønnessen cannot be here in person, but there is a worthy candidate for representing her at this conference, namely professor Kristin Ørjasæter, director of the Norwegian Institute for Children’s Literature to which Tønnessen was affiliated when she led this research project.

 

Les mer om IRSCL

Relaterte innlegg