Hopp til innholdet

Fordypningsstudium i scenetekst 2012-2013

Foto: Morguefiles free photosMed forbehold om økonomisk støtte fra Norsk Kulturråd/Kunstløftet viderefører Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) et fordypningsstudium i scenetekst. Dette er et treårig prosjekt som nå går inn i stt tredje år. Prosjektet utføres i samarbeid med Norsk barnebokinstitutt og Dramatikkens hus. Hensikten er å tilby norske institusjonsteatre og det frie feltet et større tilfang av nyere scenetekster for barn og ungdom. Prosjektet består av seks samlinger over to semestre.

NBU lyser med dette ut 6 studieplasser. Studiet starter i august 2012 og avsluttes i mai 2013.

 

Fordypningsstudiet kan søkes av forfattere og forfatterstudenter som vil skrive for barn og ungdom. Søknadene vurderes av en komité nedsatt av NBU. Opptaket blir skjønnsmessig vurdert, og bygger på en vurdering av litterære kvalitet og produksjon. I opptaket søkes det å sette sammen en bredt sammensatt gruppe når det gjelder alder, kjønn og erfaring som forfatter, men det legges vekt på å oppta unge forfattere og om mulig forfattere med en flerkulturell bakgrunn.

Søknaden skal inneholde:

1 – begrunnelse for hvorfor du søker om opptak

2 – bibliografi over dine tidligere utgitte bøker

3 – en scenetekst på 3 sider

Kostnader: Det er fastsatt en egenandel på kr 2.000 pr deltaker.

Deltakerne ved prosjektet kan søke NBU om støtte til reise og opphold i forbindelse med samlingene. Det tas forbehold om at prosjektet får innvilget nødvendig økonomisk støtte.

Søknadsfrist: 3. mai 2012

Tilbakemelding blir gitt primo juni.

Søknaden sendes elektronisk til

sekretariat@nbuforfattere.no

Se NBUs hjemmesider

 

Relaterte innlegg