Hopp til innholdet

Utstilling: Kom skal vi synge! Margrethe Munthe 1860-1931

  • av

 

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket markerte Norsk barnebokinstitutt
Margrethe Munthe-jubileet i 2010 med en utstilling.Utstillingen ble vist i biblioteket fra september til desember 2010.

 

 

 

Kom skal vi synge. 1. samling. Cappelen, [1934]

 

Kom skal vi synge! Anden samling. 7de oplag, Cappelen 1921.
Nå synger vi om dyra våre. Tredje opplag, Cappelen 1948
Fra: Saa leker vi litt! Sang- og gymnastikleker. Cappelen 1911
 
Så leker vi litt! Sang- og gymnastikkleker. Tredje oplag. Cappelen 1920.

Ved Anne Kristin Lande, NBI

Kom, skal vi synge!

Margrethe Munthes første utgivelse for barn var boka Kom, skal vi synge! i 1905. Allerede det første året kom den i fire nye opplag.

Siden utga hun to samlinger til, med samme tittel, henholdsvis i 1907 og i 1918. De første to bøkene inneholdt 20 sanger hver, mens i den tredje var det 16. Alle disse tre samlingene ble utrolig populære og kom i mange opplag. Alt tyder på at sangene ble like mye brukt i hjemmene som i skolen.

Man kan anta at hennes virke som lærerinne i forskjellige Osloskoler hadde vist henne behovet for sanger skrevet direkte for barn.

Sangene er ofte skrevet til kjente melodier og deres moralske grunntone var helt i tråd med datidens ideer om barneoppdragelse.

I 1934 ble de tre samlingene nyutgitt, nå gjennomillustrert av Olav Engebrigtsen. I 1946 ble de tilsammen 46 sangene samlet og utgitt i ett bind som Kom skal vi synge. Komplett utgave I-III.

Mange av sangene har vist seg slitesterke, og er stadig å finne i nye sangbøker og antologier.

 

 

Sanger om dyr

I 1916 ga Margrethe Munthe ut sin første samling med sanger om dyr, Nu synger vi om dyrene vore. Illustrasjonene var av Andreas Bloch. Også denne sangboka ble en umiddelbar suksess, og kom i flere opplag samme år. Det er de vanligste husdyra på gården som fikk sine sanger.

Det er lett å tenke at hun ville lære Oslobarn som ikke var i daglig kontakt med dyr noe om livet på landet. Boka ble utvidet med flere nye sanger i 1922, og tittelen endres til Sanger om dyrene. De nye sangene er om ville dyr; rev, hare, ulv og bjørn. Andreas Blochs illustrasjoner fra førsteutgaven ble beholdt, mens Otto Valstad illustrerte de nye sangene.

Senere ble det utgitt faksimilieutgave av førsteutgaven, faktisk så sent som i 1997.

Siden sangene hennes har fått enorm utbredelse, har også mange forskjellige illustratører gitt sine tolkninger av sangene. I utstillingen representert ved Carl von Hannos illustrasjon til ”Kattene våre” og Hanne Halvorsens illustrasjon til ”Geitrams”.

 

 

Så leker vi litt

Sang og lek var Margrethe Munthes spesialfag, i følge barnebokforskeren Sonja Hagemann. Margrethe Munthe så på leken som et viktig ledd i barns utvikling, samtidig som den ”ei bare [er] til lyst”.

I 1911 utgir hun en samling sangleker med tittelen Saa leker vi litt! Det er i denne samlingen ”Fødselsdagssangen” blir utgitt for første gang.

I tillegg til sangene, skrev Margrethe Munthe fire komedier for barneteateret. Hun dramatiserte kjente og klassiske fortellinger og eventyr, blant annet ”Aase Fiskerpike” fra Aftnerne på Egelund av Hanna Winsnes. Dette stykket er et helaftens skuespill tenkt for den profesjonelle scenen.

Komediene som ble utgitt under tittelen Barnekomedier i 1917 er to enklere små stykker man kan anta er tenkt spilt av amatørlag eller i skolesammenheng.

Margrethe Munthe var også virksom som oversetter, blant annet var hun den første som oversatte Carlo Collodis eventyr om tredukken Pinocchio til norsk.

I tillegg oversatte hun noen av reglene fra den amerikanske forfatteren Emilie Poulssons bok Finger plays for nursery and kindergarten.

 

 

Hurra for deg, Margrethe Munthe

I jubileumsåret 2010 er det kommet to bøker om Margrethe Munthe. Her får vi et større innblikk i livet hennes, i utbredelsen av sangene og ikke minst mottakelsen i samtiden. Bøkene bekrefter at Margrethe Munthes forfatterskap fikk et stort publikum, og med det en enestående posisjon både i sin egen tid og for senere generasjoner av norske barn.

Cappelen Damm har laget en egen jubileumsbok hvor alle sangene fra Kom, skal vi synge! og flere av de andre mest kjente sangene hennes er med. Boka er illustrert av Eli Hovdenak.

En av Margrethe Munthes kanskje aller mest kjente sanger er ”Fødselsdagssangen”, eller ”Hurra for deg” som den gjerne kalles. Første gang denne sangen ble trykt var i Saa leker vi litt! Sang- og gymnastikleker fra 1911.

Det kuriøse er at i tredje opplaget fra 1920, som vises i utstillingen, er teksten endret. Nå heter det ”bukke dypt og neie”. I senere utgaver er dette rettet tilbake til ”bukke nikke neie”. Sangen fins i utallige sangbøker og er illustrert av mange forskjellige illustratører.

 

NBI og Nasjonalbiblioteket markerer Margrethe Munthe

Les om arrangementene og se høstens program

 

Bøker i utstillingen

Kom, skal vi synge! Barnesange. Cappelen 1905

Melodier til Margrethe Munthes Kom, skal vi synge! 2den samling. Let arrangeret for piano af Gustav Fr. Lange. 3. oplag. Cappelen [1907]. (Omslagsillustrasjon av Lisbeth Bergh)

Saa leker vi litt! Sang- og gymnastikleker. Cappelen 1911. (Illustrert av Arnold Thornam)

Aase fiskerpike. Eventyrkomedie med sange til norske folkemelodier. Cappelen 1912. (Motiv fra Aftenerne paa Egelund. Illustrasjoner av Andreas Bloch)
Poulsson, Emilie: Fingerleker. Ved Margrethe Munthe. Cappelen 1915. (Illustrasjoner av Øyvind Sørensen)

Nu synger vi om dyrene vore. Andet oplag. Cappelen 1916. (Illustrert av Andreas Bloch)

Barnekomedier. Askepot og Den nysgjerrige kone. Steenske forlag 1917. (Illustreret av Per Aabel)
Kom skal vi synge! Tredje samling. 3dje oplag. Cappelen [1920]
Så leker vi litt! Sang- og gymnastikkleker. Tredje oplag. Cappelen 1920. (Illustrasjoner av Arnold Thornam)
Kom skal vi synge! Anden samling. 7de oplag. Cappelen 1921. (Omslagsillustrasjon av Jacob Sømme)
Collodi, Carlo: Pinockio og hans forunderlige eventyr. Oversat fra italiensk av Margrethe Munthe. Steenske Forlag 1921. (Originaltittel: Le avventure di Pinocchio)
Sanger om dyrene. Med tegninger av A. Bloch og Otto Valstad. Tredje oplag. Cappelen 1922. (Utvidet utgave)
Prinsessen og det halve rike. Barnekomedie. Cappelen 1923
Kom skal vi synge. 1. samling. Tegninger av Olav Engebrigtsen. Cappelen [1934]
Kom skal vi synge. 3. samling. Tegningene av Olav Engebrigtsen. Cappelen [1935]
Kom skal vi synge. 2. samling. Tegningene av Olav Engebrigtsen. 11. opplag. Cappelen 1941
Nå synger vi om dyra våre. Tredje opplag. Cappelen 1948. (Illustrert av Andreas Bloch)
Kom skal vi synge. Komplett utgave I-III. Tegninger av Olav Engebrigtsen. 7. opplag Cappelen 1956
Barnas store sangbok. Ved Anne-Cath. Vestly. Cappelen 1962. (Illustrasjoner av Ørnulf Ranheimsæter)
Barnas sangbok for skole og hjem. Ved Ragna Alfsøe og Hjalmar Helgesen. Illustrasjoner Carl von Hanno. 4. opplag. Tanum-Norli 1977
Godnattvisene mine. Bildesangbok illustrert av Hanne Halvorsen. Samlet av Else Ditlefsen. Damm 1995
Hurra for deg. Fødselsdagsbok med sanger, dikt og fortellinger. Illustrert av Sigrun Sæbø Kapsberger. Samlet av Else Ditlefsen. Damm 1999
Thronæs, Terje: Margrethe Munthe. Liv og sanger. Elverum historielag 2009. (Særpublikasjon. Elverum historielag, nr. 2)
Bukke nikke neie. Cappelen Damm 2010. (Illustrasjoner av Eli Hovdenak. Etterord av Knut Nærum)
Aagre, Willy: Hurra for deg, Margrethe Munthe. Sanger, liv og samtid. Høyskoleforlaget 2010

 

 

Relaterte innlegg

Stikkord: