Hopp til innholdet

Ledig stilling som professor i skrivekunst ved Norsk barnebokinstitutt

Ledig stilling: professor i barne- og ungdomslitterær skrivekunst

Vi søker etter en forfatter til en professorstilling i barne- og ungdomslitterær skrivekunst i fast 100 prosent stilling, eller eventuelt to professorer i 50 prosent stilling.

Norsk barnebokinstitutt er en privat stiftelse med tilhold på Solli plass i Oslo, som driver forskning, undervisning og formidling innen barne- og ungdomslitteratur.

Instituttet skal utvikle landets første masterutdanning i barne- og ungdomslitterær skrivekunst, og i den forbindelse lyser vi ut en 100 prosent professorstilling. Stillingen kan eventuelt deles mellom to personer.

Stillingen er knyttet til instituttets skrivekunstutdanning og kunstneriske utviklingsarbeid, med et spesielt ansvar for masterutdanning i barne- og ungdomslitterær skrivekunst. Dette innebærer blant annet:

 • Delta i instituttets skrivekunstutdanning med undervisning og veiledning
 • Lede det faglige planarbeidet for masterutdanningen
 • Gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid i pakt med instituttets forskningsprofil og skrivekunstutdanningens særlige behov.
 • Lede kunstneriske forskningsgrupper
 • Ivareta og videreutvikle instituttets skrivekunstneriske utdanningsnettverk

Den/de som tilsettes skal ha:

 • professorkompetanse i barne- og ungdomslitterær skrivekunst
 • solid egen erfaring som forfatter av ulike former for barne- og ungdomslitteratur
 • erfaring med kunstnerisk utviklingsarbeid
 • et internasjonalt nettverk av skrivekunstnere og skrivekunstutdanninger

I tillegg er det ønskelig at den/de som tilsettes har god kjennskap både til utdanningsfeltet og kulturfeltet, samt erfaring med å gjennomføre studieprogrammer.

Norsk barnebokinstitutts nye professor(er) skal være til stede på instituttet i samsvar med stillingsprosent.

Om Norsk barnebokinstitutt

Norsk barnebokinstitutt holder til i moderne lokaler i Observatoriegate 1b, like ved Solli plass i Oslo. Budsjettet er på om lag 13 millioner. 12 ansatte utgjør 10,3 årsverk.

Instituttet skal utvikle landets første master i barne- og ungdomslitterær skrivekunst. Instituttet har på forhånd to akkrediterte utdanningsforløp: en skrivekunstutdanning (60 stp) på lavere grads nivå, og en nettbasert videreutdanning av litteraturformidlere (30 stp).

Instituttets forskning er knyttet til utdanningsforløpenes behov; skrivekunstnerisk utviklingsarbeid og litteraturformidling. Instituttet drifter også det nordiske Barnelitterært Forskningstidsskrift (BLFT)/Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, og formidler kunnskap om barne- og ungdomslitteratur gjennom foredrag og fagartikler, seminarer, websider og sosiale medier.

Norsk barnebokinstitutt er en IA-bedrift. Lønn etter avtale. Norsk barnebokinstitutt har eget lønns- og stillingssystem, ytelsesbasert privat pensjonsordning og tariffbasert avtalefestet pensjonsordning (AFP) for ansatte i privat sektor.

Ønsket tiltredelsesdato: 1. april 2019.

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til administrasjonsleder Ellen Aagaard, mobil: 984 01 829, email: ellen.aagaard@barnebokinstituttet.no, eller ved henvendelse til direktør Kristin Ørjasæter, mobil: 416 82 158, email: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no

 Om søknaden og behandlingsprosessen

Søknaden skal inneholde:

 • redegjørelse for søkers motivasjon for stillingen
 • redegjørelse for om søker ønsker 50 % eller 100 % stilling
 • CV med oversikt over relevant kompetanse og kunstnerisk virke
 • profileringsdokument

Profileringsdokumentet skal utformes slik at det viser hvordan søkeren svarer på de formelle kriteriene til å ansettes som professor.

Ditt kunstneriske virke og pedagogisk arbeid skal sammen kvalifisere deg til stillingen. Dokumentet må derfor:

 • Beskrive din kunstneriske virksomhet, metode og profil.

Kompetanse som professor krever et omfattende kunstnerisk arbeid som holder høyeste nivå etter internasjonal standard og har relevant bredde og fordypning. Arbeidet skal ha større omfang og holde høyere nivå enn tilsvarende en doktorgrad og førstestillingskompetanse. Det betyr at omfanget skal være vesentlig større enn tilsvarende 3 års metodisk vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid.

Du må beskrive arbeidet ditt og den betydning det har i feltet. Du skal også peke på de arbeidene som anses som viktigst.

 • Beskrive din erfaring med formidling og undervisning.

Dette skal inkludere hvilke målgrupper du har arbeidet med og hvilke(n) form(er) du har valgt for formidlingen. Vi ønsker også at du reflekterer rundt forholdet mellom kunstnerisk virke og formidling/undervisning.

Søknadsfrist: 1. februar 2019.

De søkere dette er aktuelt for vil bli bedt om å ettersende tre eksemplarer av sentrale verk fra sitt kunstneriske virke og kontaktinformasjon til minst tre referanser.

Norsk barnebokinstitutt vil sørge for kompetansevurdering av de mest aktuelle søkere etter Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Kriterier for ansettelse som professor i skrivekunst er: omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard, relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå, og dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Søknaden sendes til kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no
Merk søknaden: Professor til masterutdanningen

 

Relaterte innlegg