Hopp til innholdet

Jean Boase-Beier, Peter Davies, Andrea Hammel og Marion Winters (red.): Translating Holocaust Lives

Barnelitterære og andre Holocauststudier

Jean Boase-Beier, Peter Davies, Andrea Hammel og Marion Winters (red.):
Translating Holocaust Lives
London, Oxford, New York, New Dehli og Sydney: Bloomsbury Academic, 2017

Denne antologien er formet som en dialog mellom to studiefelt. I ni kapitler drøfter 18 forfattere Holocaust-litteratur fra et litterært, vitnesbyrd- og oversetterteoretisk perspektiv. Hvert kapittel innledes med en artikkel som drøfter et litterært Holocaustmateriale og avsluttes med en respons om oversettelse. Det signaliseres at Holocaustlitteraturen angår oversettelsesproblematikk i dobbel forstand. Å skrive litterært om Holocaust er å gi språk til en virkelighet som nærmest ikke kan beskrives. Fra et engelskspråklig synspunkt handler det dessuten om oversettelse mellom språk og kulturer, for Holocaust-erfaringene skrives sjelden på engelsk.

Både tyskspråklige forfattere i engelskspråklig eksil, skribenter som døde under krigen, noen som overlevde og noen som skrev uten førstehåndserfaring blir behandlet i Translating Holocaust Lives. Materialet spenner fra poesi og romaner til selvbiografier og dagbøker. Barne- og ungdomslitteratur er inkludert. Både Anne Franks dagbok, Miriam av Aimée Sommerfelt, Emil-Alm-trilogien til Tor Fretheim, og Nærmere høst av Marianne Kaurin blir diskutert. Det sterke norske innslaget skyldes Kjersti Lersbryggen Mørk, som er stipendiat med forskningsprosjektet «Vitnesbyrd om ondskap – barnelitteratur for vår tid?». Hennes artikkel, «Voices from the Void», handler om hvordan Holocaust blir beskrevet i norsk barne- og ungdomslitteratur.

Se også vårt seminar om Holocaust i barnelitteraturen 30. mars 2017

Relaterte innlegg