Hopp til innholdet

Sun-Kyoung Choi: Kraften att älska

Eventyr, teologi og kvinnefrigjøring

Sun-Kyoung Choi:
Kraften att älska, makten att tjäna. Religion, emancipation och den kvinnliga skapande kraften i Jeanne Oterdals sagor 1908-1927
Umeå: Två Förläggare Bokförlag, 2017

Hva er sammenhengen mellom eventyr, kristendom og kvinnefrigjøring? Det er emnet for denne nye doktoravhandlingen. Sun-Kyoung Choi viser til tidligere forskning som har påvist at flere svenske kvinnelige forfattere rundt år 1900 benyttet eventyrsjangren som et frirom. Der kunne de tematisere konflikten kvinne og kunstner og den egne frihetslengselen. Chois agenda er å komplettere denne etablerte forståelsen av kvinnelige eventyrforfattere med å peke på fremveksten av liberale kristne likestillingsperspektiver.

Selv om Jeanne Oterdals eventyr ikke er spesielt godt kjent i Norge er fokuset på det kristne kjærlighetsbudskapets betydning for kvinnekampen interessant også her. Det burde holde og minne om at den norske kvinnekampen ble innledet av Camilla Collett og Aasta Hansteen, som begge benyttet kristendommen i sin argumentasjon. De samme emnene som de diskuterte, gjenfinner Choi i sin drøfting av Oterdals eventyr. Choi viser hvordan Oterdal benytter eventyrsjangeren til å formidle kristne verdier som tjener (en forskjellsfeministisk) likestilling.

Kraften att älska, makten att tjäna er en tekstanalytisk og kontekstualiserende eventyrstudie. Choi gir et godt innblikk i hvilke kristne ideer som ble diskutert i forbindelsen med kvinnekampen og viser hvordan de gjenfinnes i Oterdals eventyr. Hun demonstrerer dermed at barnelitteraturforskningen har mye å hente ved å ta de teologiske diskusjonene som pågikk under barnelitteraturens fremvekst på større alvor.

Relaterte innlegg