Hopp til innholdet

Årboka Litteratur for barn og unge 2007

 • av
lbu_2007_omslag_kopi.jpg

Årboka Litteratur for barn og unge har gjennom ti år vist bredden i barnelitteraturen og barnelitteraturforskningen.

Den tiende årgangen av årboka kaster særlig lys over ungdomslitteraturen, både den norske og den nordiske.

Red: Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold

Årboka Litteratur for barn og unge

Redaktører: Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold.
Samlaget, 2007, ISBN 97882-521-6984-3
188 sider, heftet.
Kr 299,00

For bestilling: kontakt Det Norske Samlaget

Les forlagets presentasjon: Det Norske Samlaget

Innholdsfortegnelse

 • Doktorgradstipendiat Åse Marie Ommundsen drøfter tendenser som knytter ungdomslitteraturen til en senmoderne livsfølelse, og portrettsamtalen med Sverre Henmo gir innsyn i vurderinger og valg hos en mangfoldig forfatter som ønsker å kommunisere med unge lesere.
 • Juryleder for Kultur- og kirkedepartementets priser, Geir Vestad, analyserer bokåret 2005. Han framhever særlig den høye kvaliteten på faglitteraturen, mens en artikkel av Nina Goga fremstiller ulike aspekt av faglitteratur for ungdom.
 • Årboka inneholder dessuten en artikkel av Andrine Pollen om spredning av norsk barnelitteratur til utlandet, og et intervju med avtroppende forlagsredaktør Guri Vesaas som går av etter 40 års innsats for barnelitteraturen.

To nye faste poster blir presentert:

Nordisk vindauge trekker frem nye forfatternavn og trender i dansk og svensk barne- og ungdomslitteratur.

Ny litteratur 2006 gir et overblikk over viktige boktyper og enkeltbøker i året som gikk.

Årboka inneholder ellers fag- og forskingsbibliografi og statistikk for barne- og ungdomslitteratur i Norge 2005.

Årboka er en nyttig håndbok for lærere, studenter, bibliotekarer, kulturarbeidere, litteraturskribenter, forfattere og alle andre som arbeider med og interesserer seg for barne- og ungdomslitteratur.

Redaktører:
Per Olav Kaldestad har skrevet flere barne- og voksenbøker. Han har i mange år arbeidet som norsklærer i lærerhøgskolen.

Karin Beate Vold har lang erfaring med forskning og formidling av barne- og ungdomslitteratur. Hun er direktør for Norsk barnebokinstitutt (NBI).

 

Innholdsfortegnelse –  Årboka Litteratur for barn og unge 2007

Forord

Åse Marie Ommundsen
Grenseløshet og håp. To tendenser i senmoderne nordisk ungdomslitteratur

Nina Goga
Verdt å vite om faglitterære tekster for ungdom

Sverre Henmo i samtale med Per Olav Kaldestad
«Jeg hadde lyst til å skrive om en annen type gutt»

Sylvi Penne
«Hva mener Nora nå, og med det vidunderlige og sånn?»
Litteratur og meningsskaping i to skoler på ungdomstrinnet

Ingeborg Mjør
Berre eit skjørt? Genusproblem i bildeboka Apan fin

Hilde Dybvik
Tove Janson: Vem ska trösta knyttet? (1960) og Fam Ekman:
Kattens skrekk (1992). En sammenlikning av to bildebøker for barn

Silje Hernæs Linhart
Nye medier, nye muligheter? – om digital litteratur for barn og ungdom

Guri Vesaas i samtale med Karin Beate Vold
40 arbeidsår i bokbransjen

Nordisk vindauge 2006:

 • Line Beck Rasmussen
  Dansk børnelitteratur på tværs
 • Jan Hansson
  Tre nya svenska författare och illustratörer

Andrine Pollen
Norge – et land i Skandinavia. Om eksport av norsk barne- og
ungdomslitteratur til utlandet 

Geir Vestad
Bokåret 2005. Fagboka styrker posisjonen sin

Ny litteratur 2006

 • Ole Peder Moy
  Barndommen som forsvant? Temaer og tendenser
 • Bjarte Bakken
  Lett og tung på samme tid. Lettles-bøker
 • Kristin Ørjasæter
  Tenk om bøker betyr noe. Om fagbøker for barn

Einar Økland 
Om og omkring H.A

Finn Øglænd
Inderleg til stades. Om å skriva dikt for barn

Bjørn Ingvaldsen
Drivkraft

Sofie Arneberg
Barne- og ungdomslitteratur i Norge 2005. Statistikk

Anne Kristin Lande 
Bibliografi over norsk fag- og forskingslitteratur

Prisar og premiering av norsk barne- og ungdomslitteratur

Retrospektiv kalender 2006

Proaktiv kalender 2007

Relaterte innlegg

Stikkord: