Hopp til innholdet

Ledig stipendiatstilling i barne- og ungdomslitteratur ved Høgskolen i Bergen

Stipendiatstillingen ved Avdeling for lærerutdanning er knyttet til forskningsprosjektet Nature in Children’s Literature. Forskningsprosjektet har som mål å studere hvordan representasjoner av natur i ulike barne- og ungdomslitterære uttrykk som skjønn- og faglitteratur, bildebøker og digital litteratur kan utvikle lesernes forståelse av og forhold til natur og være med å forme og utvikle deres bevissthet om lokale så vel som globale miljøutfordringer.

file0002011603618
Foto: Morguefiles free photo

Stillingen er lagt til Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon. Senteret koordinerer og utvikler den kunstfaglige forskningsaktiviteten og det kunstneriske utviklingsarbeidet ved høgskolen. Alle fag- og fagområder i skoleverk og barnehage er inkludert i senteret, men spesielt sentralt står fag som litteratur, drama, dans, musikk, kunst og håndverk og mediefag. Stipendiaten skal følge ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt: Faglig kvalifikasjoner i forhold til det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og metodiske kvalifikasjoner, samt gjennomføringsevne. Dessuten vil den foreløpige prosjektbeskrivelsen tillegges stor vekt. Vitenskapelige publikasjoner vil også ha betydning.

Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig og delta aktivt i forskergruppen knyttet til prosjektet Nature in Children’s Literature.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen i Bergen. Det er ønskelig med forholdsvis nyutdannede søkere som tar sikte på en forskningskarriere etter avlagt grad.

Søknadsfrist: 19.10.2014
Se den fullstendige utlysningsteksten her

For informasjon om senteret, se: http://www.hib.no/om-hogskolen/senter-for-kunstfag-kultur-og-kommunikasjon/forskningsprosjekter/
For informasjon om ph.d.-studiet, se: http://www.hib.no/forskning/forskerutdanning/forskerutdanning/studier-av-danning-og-didaktiske-praksiser/

Relaterte innlegg