Hopp til innholdet

Nina Goga om synet på barns aktørskap i sakprosa for barn og unge

Illustrasjonsfoto: Jess Bailey Designs / Pexels

Nyere forskning på endringer i litterære forestillinger om barn og barndom legger vekt på hvordan barns agency (aktørskap) kommer til uttrykk i ord og bilder. Denne vektleggingen av barns aktørskap kan ses i sammenheng med endringer innen dannings- og utdanningstenkning, blant annet slik det kommer til uttrykk i den nye norske læreplanens vektlegging av kritisk tenkning og UNESCOs vektlegging av critical thinking competency. I en artikkel i BLFT diskuterer Nina Goga hvordan voksne anmeldere forholder seg til ideen om at barn har rett til å stille spørsmål ved de praksiser og verdier voksne har et betydelig ansvar for.

Les hele artikkelen her: Hva er greia med å engasjere barn og unge?

Relaterte innlegg