Hopp til innholdet

Sted, rom og geografi i barnelitteratur

Illustrasjonsfoto: Julian Leicht

Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT) har publisert en ny artikkelsamling som tar for seg en økende interesse rundt sted i barnelitteraturen.

Våren 2021 etterlyste BLFT artikler til en temautgave om sted, rom og geografi i barnelitteraturen. I en introduksjon til tematikken kan vi lese at sted alltid vært av spesiell betydning på barnelitteraturfeltet, som omfatter fantasiverdener, reisefortellinger, magisk skog og dannelsesreiser. I de senere år hevdes det at stedstematikk har blitt møtt med økt interesse, og blitt undersøkt i en rekke tidsskriftartikler i tillegg til flere bøker. Årsakene til dette kan være flere, blant annet nevnes globalisering og kommunikasjonsutvikling, miljø-utfordringer, migrasjon og nye forskningsmetoder.

Artikler i denne utgaven

Relaterte innlegg