Hopp til innholdet

Å tisse uten bleie

Det litterære barnets handlingsrom i tre småbarnsbøker med tissing som motiv

Foto: Claire Mueller, omslag: Gyldendal og Aschehoug

Hilde Dybvik har i en forskningsartikkel undersøkt tre småbarnsbøker om tissing for å se hvilket handlingsrom barnekarakteren har.

I en forskningsartikkel i Barnelitterært forskningstidsskrift (BLFT) undersøker Hilde Dybvig tre småbarnsbøker som handler om barn som må tisse:

Å tisse uten bleie: Det litterære barnets handlingsrom i tre småbarnsbøker med tissing som motiv

Selv om motivet kan virke ukomplisert, rommer det spenninger, skriver Dybvig i et sammendrag til artikkelen, som kan leses i sin helhet i BLFT:

«Å tisse er naturlig, men det er bestemte normer knyttet til hvordan det skal foregå når barnet vokser til. Derfor er motivet tett knyttet til sosialisering. Å tisse uten bleie er en vesentlig del av å bli et større barn, og kan innebære både sårbarhet og mestring. At motivet på utpreget måte er kroppslig, harmonerer godt med små barns kroppslige væremåte. I analysene viser jeg hvordan de litterære småbarna i de utvalgte bøkene er handlende og lekende barn som selv tar eierskap til kroppen sin. Mestring oppnås ikke ved å følge de voksnes oppfordringer, men gjennom lek. Det er gjennom leken at barna griper og utvider handlingsrommet sitt.»

Relaterte innlegg