Hopp til innholdet

Samtidslitteratur i barnehagen – lesetips til inspirasjon

Dette er et veiledningshefte for deg som jobber i barnehage, og som ønsker mer kunnskap om dagens barnelitteratur og inspirasjon til å formidle denne litteraturen.

Heftet er utviklet i et samarbeid mellom Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Norsk barnebokinstitutt, og vi håper det kan inspirere til flere lesestunder og et variert utvalg av nyere bøker i barnehagene.

Ønsker du å bestille heftet? Se nederst i saken.

Innholdet tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen fra 2017. Rammeplanen påpeker at barna skal få oppleve litteratur fra sin egen samtid, og dette krever at personalet må holde seg oppdatert om den nyeste litteraturen.

For å gi barna et rikt utvalg av litteratur i barnehagen har vi valgt å trekke fram ulike typer bøker, si hva som kjennetegner dem, og hvordan du kan bruke dem sammen med barna. Rammeplanen understreker at barnehagen skal arbeide med utforsking, fordypning og progresjon. Gjennom dette heftet ønsker vi å belyse hva det kan bety i arbeidet med litteratur i barnehagen.

Vi har lagt opp til refleksjonsspørsmål som gjerne kan diskuteres i personalgruppen, og bakerst i heftet er det aktivitetsforslag og en liste med litteratur og aktuelle ressurser.

Tekst og innhold er laget av Anne Cathrine Lande og Kathrine Pedersen, tidligere og nåværende rådgiver for barnehage ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, og Hanne Kiil, seniorrådgiver og litteraturpedagog i Norsk barnebokinstitutt.

Vi tok en prat med Hanne Kiil om arbeidet med heftet:

Hvordan kom ideen til ressursheftet?

Hanne Kiil. Foto: NBI

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen tok kontakt med Norsk barnebokinstitutt med ideen om å skrive om dagens barnelitteratur for de ansatte i barnehagene. Vi dro rundt i ulike barnehager og fikk være med på lesestunder og ble vist rundt i lokalene. Da så vi også hvor forskjellige ressurser de ulike barnehagene har.

Erfaringen var at hvis barnehagelærerne først hadde begynt å lese nyere bøker for barna og latt høytlesningen få sin selvstendige plass i barnehagehverdagen, oppdaget de et engasjement som motiverte til videre satsning på samtidslitteratur.

Kan du gi oss noen eksempler på hvordan for eksempel bildebøker kan leses?
Med myldrebøker, som Anna Fiskes Hallo byen! kan man få med alle barna ved at hver enkelt etter tur får følge en av hovedpersonene fra oppslag til oppslag. Slik kan også de stille barna få mulighet til å ta aktivt del i fortellerstunden.

Foto: Cappelen Damm

I en del av dagens bildebøker ligger en del av fortellingen i bildene, og man må derfor lese både verbaltekst og bilder for å forstå hele historien. Ungene er ofte flinke til å se detaljer som har betydning for fortellingen. Dermed åpnes det opp for en reell medvirkning og samtale rundt det som skjer i boka.

Hvordan kan barnehagen forholde seg til flerspråklighet gjennom bøker?
Her er også bildebøker et veldig godt verktøy. Ting man ser kan lettere forklares. Et tips kan være å lage en liten koffert med rekvisitter som forekommer i fortellingen, slik at ungene både kan se og ta på de forskjellige tingene som har en plass i fortellingen. Det finnes også bøker som er tospråklige – enten i en og samme bok, eller der samme fortelling er gitt ut på flere språk.

Hva annet har vært viktig i arbeidet med dette heftet?
Som bakgrunnsstoff har vi blant annet benyttet litteraturforskeren Martha Nussbaum og hennes bok Litteraturens etikk. Hun sier blant annet at et barn som fratas fortellinger fratas også visse måter å betrakte andre mennesker på. Barnehagens oppgave er også å lære barna om empati. Nettopp fordi alle barn er forskjellige er barnehagen et fint utgangspunkt for at barn i en gruppe kan lære om hverandres erfaringer gjennom en lesestund. Vår erfaring er at en gjennomtenkt og planlagt lesestund er en stor fordel. Den kan gjerne være en del av barnehagens ukentlige program. I tillegg må det selvsagt alltid være rom for den spontane leseopplevelsen, derfor er det viktig at bøkene er lett tilgjengelige slik at barna selv kan ta initiativ til en lesestund.

Bestilling

Heftet er tilgjengelig i nedlastbar versjon, og kan også bestilles i trykt versjon. Send en epost til kunstkultur@nord.no med navn, adresse og hvor mange eksemplarer dere ønsker tilsendt.

Relaterte innlegg